Kadrin Karner • 14. juuni 2011 kell 13:40

EVEA: kaardimaksete vahendustasud peavad alanema

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) asub pankadega läbirääkimistesse, et vähendada ettevõtja jaoks kahjulikult kõrgeid kaardimaksetega seotud kulutusi.

Täna tehakse kaubanduses ja teeninduses veel üle 60% maksetest sularahas. Ettevõtja, eriti väikeettevõtja, eelistab sularaha, sest klientidele kaardimaksevõimaluse pakkumine on tema jaoks tihti ülejõukäivalt kallis.

Samas - kaardimaksete levikust võidaksid nii kaupmehed, kliendid kui pangad. Kuid selleks, et rohkem ettevõtteid hakkaksid pakkuma kaardimaksevõmalust, peavad pankadele makstavad kaardimaksetega seotud kulud oluliselt langema.

Meie eesmärgiks on motiveerida suuremat hulka väikeettevõtjaid pakkuma kaardimaksevõimalust, mis on kliendile mugavaim maksmisviis ja seda ilma, et väikeettevõtja kaotaks enamust osa oma kasumist.

EVEA viis väikeste ja keskmise suurusega kaubandus- ja teenindusettevõtete hulgas läbi küsitluse, millest selgus, et keskmiselt maksab ettevõtja pangale vahendustasuna 1,7% kaardiga tasutust tehingu summast, millele lisandub kuus keskmiselt 15,40 € makseterminali renditasu ning  22,30 € sidekulusid.

Väikekaupmeeste keskmise üsna madala rentaabluse juures võib see tähendada kaardimaksetelt üle poole kasumi kaotust. Praktiliselt kõik küsitletud ettevõtjad, kes ka ise kaardimaksevõimalust pakkusid, pidasid praegust olukorda ebaõiglaseks. 78% neist on püüdnud ise pangaga tingimusi läbi rääkida, kuid ilmselgelt tulemusteta. Samas mittevastuvõtjatest vaid 20% on panga poole läbirääkimisteks pöördunud (mis samuti ei viinud soovitud tulemuseni) ning 80% pidas seda eos lootusetuks.

Just kõrge kaardimakse kulukus on peamiseks põhjuseks, miks 39% väikekaupmeestest ja teenindusettevõtjatest ei võta kaardimakseid üldse vastu.

Uuringust tuli välja ka see, et nii kaardimaksete vastuvõtjad  kui mittevastuvõtjad on küllaltki ühel meelel, mis on õiglane ja aktsepteeritav pangatasu kardimakse vahendamisel: see on ca. 0,5% makse summast. Ka terminali renditasu osas soovivad praegused kaardimaksete vastuvõtjad olulist langust – 2,5 korda praeguse tasemega võrreldes, 5.87 euroni kuus. Kaardimakse võimalust mittepakkuvate ettevõtete arvates võiks vastuvõetav terminali renditasu olla 3,20 eurot kuus.

Mitmed küsitluses osalejad tegid ettepaneku asendada praegune protsendipõhine tasu kindla suurusega tehingutasuga, sest panga või kaardimaksekeskuse kulud IT-süsteemide ülalpidamiseks ei sõltu tegelikult sellest, kui suured summad liiguvad üksikute tehingutena läbi makseterminali, vaid pigem sõltuvad tehingute arvust.

Hetkel kuum