Indrek Kald • 2. detsember 2011 kell 9:54

Korruptsioonivaba Eesti: poliitikuile vaja eetikakoodeksit

Mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse teatel vajavad Eesti poliitikud eetikakoodeksit.

Nn elamislubade skandaali asjaolusid on ühingu kinnitusel vaja täiendavat selgitada ja seda eelkõige küsimuses, milline on olnud poliitikute roll ettevõtluse eesmärgil Eesti elamisluba taotlenud isikutele elamislubade väljastamisel.

Kui leiaks kinnitust fakt, et sisserände piirarvu jaotamist siseministri poolt või konkreetsetele isikutele elamisloa väljastamise otsustamist politsei- ja piirivalveameti ametnike poolt on mõjutanud riigikogu liikmed oma ärihuvidest lähtuvalt, oleks see väga tõsine poliitilise korruptsiooni ilming ning ühtlasi tegu, mille asjaolud tuleb välja selgitada kriminaalmenetluse raames, teatas ühing.

Samuti on skandaali valguses vajalik küsida, kas elamislubade väljastamise kord ja vastav menetlus politsei- ja piirivalveametis on piisavalt tõhus avaliku huvi kaitsmisel ning kui mitte, siis kas poliitikud on enda ärihuvides ära kasutanud lünki seadusandluses või puudujääke nende täitmisel.

Avalikkuse õiglustunne nõuab, et kui riigikogu liikmele saab teatavaks mõne seaduse mittesihipärase kasutamise võimalus, siis tehakse vastava seaduse muutmise ettepanek, mitte ei hakata seda võimalust enda ärihuve silmas pidades ära kasutama.

Ühingu juhatuse teatel on vaja riigikogu liikmete eetikakoodeksit, mis muuhulgas sätestaks piirid, mille raames on lubatud lobitöö seaduste menetlemisel. Ilmselgelt ei peaks lobitöö olema lubatav seal, kus isiklikud huvid seatakse kõrgemale üldistest avalikest huvidest.

Ühingu juhatus loodab, et antud juhtum leiab põhjalikku käsitlust mitte ainult konkreetsete poliitikutega seotud erakonnas, vaid kõigis parteides ja ühiskonnas laiemalt, et saavutada üheselt tauniv hoiak võimalike huvide konfliktide või mõjuvõimuga kauplemise suhtes.

Samal ajal on oluline hoiduda puudulike faktide alusel konkreetsete isikute süüdistamisest poliitilises korruptsioonis – õigusriigi põhimõtete kohaselt saab selliseid hinnanguid anda vaid pärast kõigi asjaolude põhjalikku analüüsi.

Korruptsioonivaba Eesti on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Alates 2000. aastast täidab ühing rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja rolli Eestis.

Hetkel kuum