Birjo Must • 15. detsember 2011 kell 8:12

Tehnovõrkude- ja rajatiste eest tuleb rohkem maksta

Põhiseaduskomisjon palub riigikogul kaaluda maaomanike tasu suurendamist tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest, kuna praegune regulatsioon on õiguskantsleri hinnangul vastuolus põhiseadusega.

Õiguskantsler leidis 15. juulil 2010 riigikogule tehtud ettepanekus, et ei näe avalikes huvides vajalike tehnovõrkude või -rajatiste talumise eest kinnisasja omanikule ette piisavat tasu. Riigikogu asus oma 22. septembri 2010 istungil õiguskantsleri ettepanekut toetama.

Riigikogu põhiseaduskomisjon korraldas 6. detsembril samas küsimuses arutelu, millel osalesid muuhulgas õiguskantsler ning justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud.

Ministeeriumide esindajad selgitasid komisjonile, et tehnovõrkude- ja rajatiste talumiskohustuse eest makstava tasu suurendamise võimalusi analüüsitud talumiskohustuse üldise regulatsiooni muudatuste väljatöötamise raames. Regulatsioon on praegu eeltöö staadiumis.

Justiitsministeeriumis on valmimas üldine talumiskohustuse regulatsiooni kontseptsioon. Konkreetsete eelnõude väljatöötamine võib justiitsministeeriumi esindaja hinnangul aega võtta 2-3 aastat.

Hetkel kuum