Virge Haavasalu • 14. märts 2012 kell 14:16

Arengufond loodab siiski Ilmarisest raha tagasi saada

Kuna Arengufond on investeerinud 2 miljonit krooni ehk pea 640 000 eurot Ilmarise emafirmasse Ilmarine Engineering, mis ei ole pankrotis, siis ei ole võimatu emafirma tegevuse edukal ümberkorraldamisel pikas perspektiivis siiski investeering tagasi saada, uskus Arengufondi esindaja ja Ilmarise nõukogu liige Indrek Kelder.

Järgneb intervjuu Indrek Kelderiga. 

Mis sai teie hinnangul määravaks, et Ilmarise pankrotiavaldus pankroti väljakuulutamiseks kohtusse anti?

Ettevõtte uute investoritega läbirääkimiste luhtumine. Ettevõttesse oli vaja paigutada lisaraha lühiajaliste kohustuste katmiseks ning kuna nende laekumise perspektiiv kadus, siis ei jäänud juhatusel muud üle.

Millal otsus tehti? Kas Arengufond kui üks omanik oli otsuse juures?

Osanikud olid ettevõtte olukorrast ja juhatuse otsusest informeeritud.

Kas kaks kuud tagasi, kui Äripäev Ilmarise ja Rakennus Grupi kohtuvaidlusest kirjutas, oli Ilmarise rahaline seis ikkagi nii teine, et ei olnud alust nõustuda Rakennuse pankrotiavaldusega kohtule, või te tegelikult ilustasite meedias olukorda ja vassisiste, et püüda päästa veel, mis päästa annab? 

Rakennuse avalduse puhul oli küsimus selles, et nõue oli sisuliselt vaieldav, mitte selles, et see oleks Ilmarisele üle jõu käinud. Kindlasti on Ilmarise majanduslik olukord olnud keeruline ja seetõttu on ka Ilmarise emaettevõte seda olulises mahus täiendavalt kapitaliseerinud. Jaanuari alguses olime olukorras, kus olime mitu suurt projekti just võitnud ja valmis ka neid ellu viima, paralleelselt käivate läbirääkimistega täiendavate investorite kaasamise osas. Seega, ma ei leia, et ma oleksin millegi osas vassinud.

Miks ikkagi Arengufond investeeris 2008. aaastal Ilmarisse, mis oli juba toona kahjumis? Mis näitas potentsiaali, andis kindlust?

Esiteks, Arengufond investeeris insenertehniliste projektlahenduste ettevõttesse OÜ Ilmarine Engineering, mille tütarettevõtjaks on tootmisettevõte AS Ilmarine. Enne investeeringut, 2007. aaasta tulemuste baasil oli AS Ilmarine kasumis, samuti ka 2008. aasta esimeses pooles. Investeering tehti kahjuks vahetult enne masu algust olukorras, kus ettevõte näitas head potentsiaali, mille realiseerimiseks oli vaja tehnoloogiasse ja insenertehniliste teenuste väljaarendamisse investeerida.

Kas tagantjärele võib öelda, et Arengufondi investeering Ilmarisse oli vale?

Usun, et kui masu poleks investeeringuga täpselt samasse aega juhtunud, siis oleks Ilmarine täna eeskujulik masinatööstuse ja metalliehituse ettevõte. Kui investeeringut ei oleks tehtud, siis oleks Ilmarise ajalugu lõppenud ilmselt juba mõni aasta tagasi. Kahjuks seekord masu järellainetus vedas ettevõtte siiski raskustesse, kuigi müügipool näitab täna, et selles sektoris on perspektiivi.

Mida Arengufond ühe omanikuna on varasemalt teinud (peale selle, et olete sinna investeeringu algusperioodil pannud 10 miljonit krooni ehk umbes 640 000 eurot), et ettevõtte seisu parandada?

Arengufond on osalenud regulaarselt ettevõtte strateegilise tasandi juhtimises, sealhulgas aidanud pardale tuua uusi investoreid nagu Bellus, nõustanud juhtkonda, suunanud tegevust uutele turgudele nagu Soome, Rootsi jt.

Kas Arengufond on kaalunud vahepeal ka ettevõtte omanikeringist väljumist? Kui ei, siis miks (olukord on läinud järjepidevalt halvemaks)? Kui jah, siis millal, ja mis muutis siiski otsust?

Ettevõtte omanikeringist väljumine eeldab ostja ehk uue investori leidmist – sellega viimastel kuudel ongi tegeletud.

Mis saab edasi? Mis varianti näete Ilmarisele? (Palun ärge öelge, et kõike otsustab pankrotihaldur.) Uus investor, nagu pressiteates soovitakse, aga kes, kuidas, mis väljavaated on tema/nende leidmiseks?

Ettevõte, kuhu Arengufond investeeris, ehk Ilmarine Engineering OÜ, jätkab endiselt. Pankrotiavalduse on esitanud tema tütarettevõte Ilmarine AS. Ilmarine Engineering OÜ tegevus tuleb muidugi ümber korraldada, kuna tal puudub hetkel tootmisüksus, mis ta ärimudelis seni olulist rolli mängis. Täpsemaid kommentaare edasise tegevuse osas ei ole hetkel kahjuks võimalik anda. Ilmarine AS osas loodame, et haldur leiab ettevõttele kui tervikule ostja, mitte ei hakka tegelema vara müügiga.

Kas näete võimalust investeeritud raha tagasi saada? Millele tuginete? Siiani on Arengufond ilmselt ainult kulusid kandnud?

Lühikeses perspektiivis on seda raske ennustada, kuna Ilmarine Engineering OÜ poolt tütarettevõttesse paigutatud raha oli küllalt märkimisväärne. Ilmarine Engineering OÜ tegevuse edukal ümberkorraldamisel ei ole see siiski pikas perspektiivis võimatu.

 

Hetkel kuum