Koit Brinkmann • 15. märts 2012 kell 7:23

Vaata 75 aastaks salastatud dokumente

Harku vallavanema Kaupo Rätsepp salastas kolmveerand sajandiks puhkusetoetused ja preemiad, mille ta määras valla teenistujatele.

Määruse aluseks on avaliku teabe seaduse §35 lg 1 punkt 12, mis kohustab teabevaldaja tunnistama asutusesiseseks teabeks isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust.

Samas ütleb avaliku teabe seaduse §40 lg 3, et asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmeid sisaldavale teabele kehtib juurdepääsupiirang selle saamisest või dokumenteerimisest alates 75 aastat või isiku surmast alates 30 aastat, või kui surma ei ole võimalik tuvastada, siis 110 aastat, alates isiku sünnist.

Volikogu revisjonikomisjoni hinnangul ületas IRLi liikmest vallavanem Rätsepp endale puhkusetoetust ja preemiat määrates oma pädevust. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu maksmine volikogu ainupädevuses ja seda ei saa delegeerida.

Hetkel kuum