Helery Liivik • 10. august 2012 kell 8:11

Kohtutäituri suur ettemaks pahandab

Kohtutäitur saatis Tallinna linnavaraametile kohtutäituri tasu ettemaksu arve summas 552 eurot, et alustada üürnike eluruumist väljatõstmise täitmismenetlust.

Linnavaraamet saatis kohtutäiturile täitmismenetluse alustamiseks linna üürikomisjoni jõustunud otsuse. Muu hulgas oli nõude sisuks eluruumi üürniku väljatõstmine koos temaga eluruumi kasutavate isikutega. Kokku puudutas otsus viit isikut. Kohtutäitur saatis ametile ettemaksu arve summas 552 eurot (viis isikut + käibemaks).

"Linnavaraamet on nõus, et kohtutäituril on seadusest tulenev õigus nõuda tasu ettemaksu. Samas ei saa me nõustuda sellega, et ühe kinnisasja väljaandmise kohtutäituri tasu ettemaks määratakse vastavalt eluruumist väljatõstetavate isikute arvule," ütles ameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Veiko Meremäe.

Vastavalt kohtutäituri seaduse §36 lg 1 p 2 on täitetoiminguks kinnisasja väljaandmine. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt on kohtutäituri põhitasu toimingu eest 140€ ja kohtutäituri tasu ettemaks 92€. Kuna toimub ühe kinnisasja väljaandmine, siis on kohtutäituri põhitasu toimingu eest 140€ ja kohtutäituri tasu ettemaks 92€, selgitas ta.

Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja Ene Padriku sõnul pole nende praktikas taolisi juhtumeid varem ette tulnud. "Kui pooled tõlgendavad õigusakti erinevalt, saab õigusakti tõlgenduse osas pöörduda õigusakti eelnõu koostaja poole," ütles ta.

Tallinna linnavaraamet pöördus ka justiitsministeeriumi poole, et välja selgitada nende seisukoht antud küsimuses.

Justiitsministeeriumi kommunikatsioonijuht Priit Talv ütles Äripäevale, et ilma konkreetse juhtumi asjaolusid uurimata ei saa justiitsministeerium anda hinnangut sellele, kas kohtutäitur on tegutsenud seaduse kohaselt. "Peale seda saame algatada järelevalvemenetluse ning küsida kohtutäiturilt antus asja kohta selgitusi," kommenteeris ta.

Hetkel kuum