25. september 2012 kell 9:45

Ettevõtjad laenasid augustis veerandi võrra enam

Eesti Panga andmeil laenasid ettevõtjad augustis aasta varasemaga võrreldes 25% enam.

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Ettevõtted võtsid augustis ligi 25% rohkem laene ja liisinguid kui aasta tagasi. Suhteliselt tugev kasv põhines eelkõige lühiajalise finantseerimise mahtude suurenemisel. Augustis väljastasid pangad ettevõtetele lühiajalisi laene ja liisinguid 546 miljoni euro väärtuses, mis on viimaste aastate kõrgeim tase ja ületas eelmise aasta näitajat 34%ga. Suurima osa (39%) ettevõtetele antud laenude kogukäibest moodustavad kaubandusettevõtetele antud laenud. Selles sektoris on ka laenuaktiivsus olnud viimastel kuudel märksa suurem kui ettevõtluses tervikuna. Samuti on aasta võrdluses märkimisväärselt rohkem laene võtnud transpordiettevõtted.

Eluasemelaenuturu aktiivsus püsis varasemate kuude tasemel. Majapidamised võtsid augustis eluasemelaene 54 miljoni euro väärtuses ehk 22% rohkem kui aasta tagasi. Ka majapidamiste autoliisingu aastakasv püsis jätkuvalt kõrge, ulatudes 26%ni. 

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisingportfell suurenes augustis 4,5 miljoni euro võrra. Käesoleva aasta aprillist alates hakkas pankade finantseerimisportfelli maht pärast rohkem kui kolm aastat kestnud langust taas suurenema.

Augustis kasvas nii ettevõtetele antud laenude kui ka eluasemelaenude jääk. Kuu lõpus oli ettevõtete ja majapidamiste laenu-  ja liisingportfelli kogumaht 14,6 miljardit eurot, mis on aastatagusest vaid 0,1% väiksem. Laenuportfelli mahu muutust mõjutas augustis mõnede mittetulundusühingute ümberklassifitseerimine valitsussektorisse. Seda arvestamata oleks reaalsektori finantseerimisportfelli aastakasv pöördunud juba augustis positiivseks. 

Laenuportfelli kvaliteet augustis märkimisväärselt ei muutunud. Üle 60 päeva makstähtaega ületavate laenude maht vähenes tagasihoidliku 4 miljoni euro võrra ning nende laenude osakaal laenuportfellis jäi eelmise kuu 4,3% tasemele.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär alanes augustis 2,7%ni. Üle 0,2protsendipunktilise intressimäära languse põhjustas EURIBORi alanemine. Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal püsis käesoleva aasta keskmisel ehk 2% tasemel. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär augustis ei muutunud ja püsis 3,4% juures.

Hoiuste aastakasv kiirenes augustis 11%ni. Hoiuste maht suurenes augustis 58 miljoni euro võrra 8,5 miljardi euroni. Sarnaselt juulile oli hoiuste kasvutempo kiirenemise taga ettevõtete hoiuste suurenemine. Majapidamiste hoiused vähenesid augustis suvekuule iseloomulikult.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum