Tavidi kasum kahanes

Valuutavahendaja ja kullamüüja Tavid teenis mullu poole vähem kasumit kui aasta varem. Märgatavalt on vähenenud ka valuutavahetuse käive.

Märgatavalt on vähenenud Tavidi valuutavahetuse käive - 10 miljonilt eurolt 2011. aastal 4,7 miljoni euroni 2012. aastal. Samamoodi kukkunud on ka ehetekulla- ja hõbeda vahendus 91,5 miljonilt eurolt 51 miljoni euroni. Kasvanud on aga investeerimiskulla müük 78,4 miljonilt eurolt 93 miljoni euroni.

Riikide lõikes, kus Tavidi kontsern tegutseb, kasvas käive märgatavalt Bulgaarias 2011. aasta 15,5 miljonilt eurolt mulluse 34,4 miljoni euroni. Samuti oli tõus Taanis, kus käive kasvas 1,7 miljonilt eurolt 2011. aastal 5,4 miljoni euroni 2012. aastal. Teistes riikides Tavidi käive valdavalt langes.

Töötajate arv suurenes aastases võrdluses 118lt 161ni.

2012. aastal maksti nõukogu liikmetele tasudena 172 563 eurot (2011. aastal 147 588 eurot), kontserni juhatusele on makstud tasusid 698 304 eurot (2011. aastal 576 607 eurot). Töötasudeks maksti kontsernis kokku välja 3 405 711 eurot (2011. aastal 2 342 493 eurot).

Kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 moodustas 33, 5 miljonit eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 7 miljonit eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 26, 5 miljonit eurot. Aastaaruande järgi on makstud mullu dividende 2,7 miljonit eurot.

Hetkel kuum