Vilja Kiisler • 27. november 2013 kell 6:11

Ilves kiitis heaks Sirbi uuendamise

Presidendi kantselei vahendas Äripäevale Toomas Hendrik Ilvese hinnangu Sirbi visioonidokumendile: "Sirp peaks olema ühiskonnas kultuuri laialt kajastav meediakanal."

Seoses Sirbi ümber toimunuga on president Ilves öelnud, et muudatusi tulnuks asjaosaliste poolt paremini põhjendada ja selgitada, vahendas Sildam. Samuti tõdes Ilves Sildami sõnul, et kahjuks on kultuurielu riigipoolses korraldamises pikalt vinduvad suhtlemis- ja kommunikatsioonimured. Sildam tuletas meelde ka Ilvese eelmisel nädalal kirjutatut: "Sõnavabadus ja loomevabadus Eestis ei ole kuidagi ohustatud."

SA Kultuurileht nõukogu esimees Urmas Klaas on avaldanud, et tänaseks Sirbi peatoimetaja kohusetäitja kohalt tagasi astunud Kaur Kender saatis Sirbi visioonidokumendi ka president Toomas Hendrik Ilvesele, kes andis sellele oma hinnangu.

Vastuseks palvele avaldada see hinnang teatas Sildam, et president Ilves ei ole osalenud ühegi Sirpi puudutava visioonidokumendi koostamises ega rääkinud kaasa personaliotsustes. Sildam kirjutas: "Ta on korranud Kaur Kenderile oma kauaaegseid mõtteid kultuurilehe rollist ja olemusest ning rõhutanud inimesena, kellele on olulised Eesti kultuur ja samuti Eesti kultuurileht: Sirp peaks olema ühiskonnas kultuuri laialt kajastav meediakanal."

"Uut" Sirpi, mis seadis visioonidokumendi kohaselt eesmärgiks kodanikele riigist normaalse mulje jätmise ja lõpetada poliitikute dehumaniseerimise, sai end traumakirurgina esitlenud Kaur Kenderi juhtimisel ilmuda vaid üks number.

Sirbi järgmist numbrit kokku panema koondunud Sirbi endised töötajad kirjutasid 26.11, et Kenderi langetatud personaliotsused on viinud olukorrani, kus ajalehte ähvardab esmakordselt pärast Teise maailmasõja lõppu järjepideva ilmumise katkemine.

Seoses Sirbi ümber puhkenud skandaaliga teatas kultuuriminister Rein Lang 21. novembril ETV otse-eetris, et astub tagasi. Tagasiastumisteatele eelnes läbikukkunud umbusaldus riigikogus ning loomeliitude esitatud palve astuda tagasi usalduse kaotamise pärast. Langi tagasiastumisteate juurde käis lubadus riigikogus kõnet pidades üles lugeda juhtumit ebakohaselt käsitlenud kaabakajakirjanikud.

SA Kultuurileht nõukogu esimees Urmas Klaas on tunnistanud oma kaasvastutust, ent pole tagasiastumist vajalikuks pidanud. Samuti on siiamaani ametis Sihtasutuse Kultuurileht juhatuse esimees Toomas Väljataga.

Hetkel kuum