Marta Jaakson • 3 detsember 2013

Loe, kuidas müüa kasutatud autot

Tarbijakaitseamet koostas juhised, mida kasutatud autode müügil ja ostul silmas pidada.

Järgnevad tarbijakaitseameti ja maanteeameti nõuanded:

- Iga kasutatud autode müüja peaks muu hulgas teadma, et kui autol puudub liikluskindlustusleping ja kehtiv poliis, tuleb müüjal ostjat sellest enne proovisõitu teavitada.

- Kui ostja tasub auto eest sularahas, peab teenindaja ostjale andma ostu tõendava dokumendi, millel on kirjas vähemalt kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress; müügikuupäev; kauba hind ja tasutud summa.

- Müüdav auto peab olema sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning olema selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

- Kaupleja ei tohi müüa toodet, mis talle teadolevalt on potentsiaalse ostja jaoks ohtlik

- Tarbijale antav teave peab olema tõene ja arusaadav ning esitatud tarbijale eesti keeles

- Kaupleja peab andma infot sõiduki ajaloo kohta, tooma välja sõiduki tehnilised puudused, avariilisuse ja võimalikud remontimist/vahetust vajavad osad/sõlmed. Info peab sisaldama ka hooldusajalugu.

- Eksitavaid kauplemisvõtteid kasutada ei tohi. Eksitavaks kauplemisvõtteks peetakse valeinfo esitamist või olulise info varjamist

- Tarbija peab enne lepingu sõlmimist teadma, kellega ja millise lepingu ta sõlmib ning sellest tulenevalt millised õigused ja kohustused temale laienevad.

- Kasutatud auto müüja vastutab auto lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates auto ostu-müügilepingu sõlmimisest.

- Pretensiooni ostetud kauba kohta võib esitada ostule järgneva kahe aasta jooksul. Pretensiooni esitamisest järgneva kuue kuu jooksul tõendada, et tarbija poolt viidatud lepingutingimustele mittevastavust ei olnud asja üleandmise ajal ehk tarbija on ise autot valesti kasutanud või viga on tingitud tavapärasest/loomulikust kulumisest. Vastasel korral eeldatakse, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas. Pärast kuue kuu möödumist on tarbija kohustus tõendada, et viga oli olemas ostmise ajal.

- Müüja kohustus on kanda kõik parandamisega seotud kulud.

- Garantii andmine on vabatahtlik ning müüja või tootja lubadus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada või parandada.

Et juhtida ettevõtjate tähelepanu nõuetele, mida tuleb järgida kasutatud autode müügil tarbijatele, on tarbijakaitseamet koostöös maksu- ja tolliameti ning maanteeametiga koostanud nii kasutatud autode müügi juhendi kui ka vastava teenindaja meelespea.Kasutatud autode müügi juhend ja meelespea on mõeldud kauplejatele, kes tegelevad kasutatud autode müügiks pakkumise, jaemüügi (sealhulgas ka e-keskkonnas müügi) ja komisjonimüügiga.Juhendi ja meelespea koostamisel lähtuti tarbijakaitseseadusest, kaubandustegevuse seadusest, võlaõigusseadusest, toote nõuetele vastavuse seadusest, maksukorralduse seadusest, liiklusseadusest, liikluskindlustuse seadusest, jäätmeseadusest, kohtupraktikast ning järelevalve praktika käigus välja kujunenud seisukohtadest.Nii kasutatud autosid müüvatel ettevõtetel kui ka nende töötajatel tuleb ennast nõuetega kurssi viia ja neid järgida.Tarbijakaitseamet teavitab kauplejatest, kes nõudeid ei järgi ja kahjustavad sellega tarbijate õigusi.Juhend ja meelespea on kättesaadavad tarbijakaitseameti kodulehel.

Kasutatud autode müügi teema on meedias sagedasti kirjutatud. Lisaks ostja petmisele esineb ka riigi petmist, millest kirjutas novembris Äripäev.

Hetkel kuum