Äripäev • 16. jaanuar 2014 kell 12:02

KredEx: 0-sissemakse oleks riskantne

KredExi kommunikatsioonispetsialisti Tarmo Seliste sõnul tooks kodulaenude 0-omafinantseering kaasa riski, et laenu saaks ka need, kes seda tegelikult maksta ei suuda.

Äripäeva ajakirjanik Piret Reiljan tegi ettepaneku, et noored spetsialistid ja pered saaksid näiteks KredExi käendusega kümneprotsendise sissemakse asemel taotleda 0-sissemaksega kodulaenu - seda ilma lisatagatiseta.

Järgneb Tarmo Seliste kommentaar:Nii laenuandja kui ka käenduseandja peavad olema veendunud, et laenuvõtja suudab võetavat laenu teenindada. 0-omafinantseering kannab endas riski, mille kohaselt laenu võiksid saada ka need, kes ei ole tegelikult võimelised laenu teenindama. Sellisel juhul suunataks ebamõistlikult laenuvahendeid kasutama ka isikuid, kes riigi toel saavad küll laenu, kuid ei pruugi suuta täita laenulepingust tulenevaid kohustusi.

10% sissemakse maandab laenuandja ja käenduseandja riske ning annab tunnistust sellest, et laenuvõtja on võimeline finantsiliselt ka ise panustama ning vastutust kandma. Ka riigi jaoks on oluline, et käenduse saaja oleks varasemalt tõendanud oskust ja võimekust raha säästa.

KredExi käendusega kaasnevad sarnased õigussuhted kui tavapäraste käendustega. Käenduskohustuse täitmisega tekib KredExil nõue laenusaaja vastu, ta muutub ise võlausaldajaks. Kuna tegemist on finantsteenusega, on siinjuures siiski oluline välja selgitada ning leida kinnitust laenusaaja finantsilisele võimekusele, mis kõige selgemini väljendub omafinantseeringuna.

Buumiaja osas on oluline meeles pidada, et laenude tollane mõnel juhul kontrollimatu väljastamine tõi kaasa nii Eesti Panga negatiivse hinnangu, suurema tagatisvarade realiseerimise vajaduse kui ka üldisemalt Euroopa Liidu direktiivi, mis paneb pangale riski juhul, kui laenu ei suudeta teenindada ning pank ei ole enne laenu väljastamisest kontrollinud laenusaaja võimekust laenu teenindada.

KredExi käendus on finantsteenus, mis peab olema pikemas perspektiivis isetasuv. 0-omafinantseeringu korral kasvaks riskid, see suurendaks laenukahjusid ning isetasuvuse saavutamiseks vajalikud tasud kasvaks laenusaajate jaoks liiga kõrgeks. Oluline on meeles pidada ka seda, et omafinantseering ei pea olema rahas, selleks sobib ka lisatagatis.

Eelmise aasta 11 kuu andmete põhjal on väljastatud ligi 1500 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 80 miljonit eurot. Teenuse vajalikkust näitab fakt, et kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 19,5%, siis KredExi käendusega väljastatud laenude maht on kasvanud 33,2%. Keskmiselt on iga kümnes eluasemelaen väljastatud KredExi käendusega.

Hetkel kuum