24 veebruar 2014

Kiire kasvu 7 ohtu

Ehkki ettevõtja ihaldab kiiret kasvu, kaasnevad sellega lisaks võimalustele ka hulk ohte.

Ohud võivad olla seotud nii kontrolli kaotamise, kui enda edust pimestada laskmisega, need võivad olla seotud tööjõuga ja kuludega aga ka juhtide ja ettevõttes langetatavate otsustega. Võimalusi pakub kiiresti kasvamine samuti, nende leidmine ja märkamine on ehk veidi keerulisem.

Tulemus sõltub igast töötajast.

"Erply kasv on defineeritav peamiselt klientide hankimise kaudu, kus peamine osa on inbound marketing'il ehk nõudluse loomisel. Teatud arvu liidide loomiseks investeerime vastava summa ning seejärel mõõdame tulemusi läbi suurenenud müügikäibe," rääkis hulgi-, jaemüügi- ja teenindusvaldkonnale suunatud veebipõhise majandustarkvara arendamisega tegeleva Majandustarkvara OÜ tegevjuht Kristjan Hiiemaa. Tema sõnul on kasv Erply peamine eesmärk, mille nimel kõik ettevõttes töötavad. "Ausalt öeldes on meil vedanud, sest kogu tiim on üsna samal lainel - kõik saavad aru, et meie ettevõtte eesmärgiks ongi kasvada. Konkreetne kasv sõltub igast töötajast - nende panusest, programmeerijast disainerini jne," selgitas Hiiemaa.

Mobiilirakenduste testija, idufirma Testilo ühe asutaja Kristel Viidiku sõnul on ka neil ettevõtte kasvustrateegia olemas ning seda on kõikidele töötajatele tutvustatud. "Käive ja töötajate arv on meie jaoks märksõnad," lisas Viidik kasvu suundadest rääkides. Testilo teine asutaja Marko Kruustük soovitas kiiretel kasvajatel paar korda aastas oma sihid üle vaadata, veendumaks, et neist mööda ei kasvata.

Adra seadmine kaks korda aastas.

Samas võib ka kiiresti kasvajal piir ette tulla. "Meie ettevõtte limiteerivaks faktoriks on piiratud maakasutus, mida ei ole võimalik oluliselt suurendada. Ainus võimalus tootmise kasvu suurendada, on tootmise intensiivistamine ehk saagi tõus. Selles osas teeme plaane juhatusega paaril korral aastas," rääkis Gasell, teravilja-, kaunvilja- ja õliseemnekasvatusega tegeleva Leedikõrve Taimekasvatusühistu juhatuse esimees Jaak Reemann.

VÕIMALUSED:

Veelgi kiiremini kasvada

Mobiilirakenduste testimisega tegeleva idufirma Testilo üks asutaja Marko Kruustüki sõnul seisneb kiiresti kasvamises võimalus suuremate ressursside olukorras veelgi kiiremini kasvada. Teravilja-, kaunvilja- ja õliseemnekasvatusega tegeleva Leedikõrve Taimekasvatusühistu juhatuse esimehe Jaak Reemanni sõnul võib võimalusest vahel ka oht saada, kui end kiirest kasvust pimestada lased. "Kasvamisel on oluline, et kiire käibe kasv ei uinutaks jälgimast ka sama kiiret sisendite kasvu."

Säästa kuludelt ja alandada toodangu omahinda

"Suurema käibe korral on võimalus alati üld- jm kuludelt kokku hoida ja sellega omahinda alandada. Põllumajanduses reguleerivad siiski efektiivsust eelkõige faktorid, mis tootjast ei sõltu, näiteks ilmastik, maailmaturu hinnad jms. Meie tootmises ei ole võimalusi muuta sisendite nagu väetis, küte, taimekaitsevahendid, seemned, elekter hinda. Ainuke võimalus on püüda sama hinnaga rohkem toota - sellega puutume kokku tihti, sageli see siiski ei õnnestu," selgitas Jaak Reemann.

Arendada rikkalikult tooteid

"Erply äritarkvara areng on olnud ülikiire, lisaks uutele turgudele, igal aastal kahekordistuvale meeskonnale ja käibele, oleme pidevas tootearenduse tsüklis," rääkis hulgi-, jaemüügi- ja teenindusvalkonnale suunatud veebipõhise majandustarkvara arendamise ja müügiga tegeleva Majandustarkvara OÜ tegevjuht Kristjan Hiiemaa. 2005. aastal asutatud ettevõttel on töös tarkvara seitsmes versioon.

Võimalus teha ettevõtte visioon veelgi kiiremini teoks

Mobiilirakenduste testija Testilo teine asutaja Kristel Viidik tõi välja, et kiire kasvamise korral seisnevad võimalused suuremas võrgustikus, mis võimaldavad ettevõttel veelgi kiiremini kasvada ja selle kaudu kiiremini ka ettevõtte visiooni teostada.

OHUD:

Kulude kiire kasv

Erply äritarkvara tootva ettevõtte juht Kristjan Hiiemaa sõnul saab kasvu defineerida mitmeti -  "kas meeskonna, kliendibaasi või käibe kasvuna. Ideaalis on need kõik koos." Ta lisas, et ettevõtet on väga lihtne kasvatada, kui kõik need tegurid koos kasvavad. "Finantsjuhtimine muutub märksa olulisemaks olukorras, kus kulud kasvavad kiiremini kui tulusus. Idufirma tüüpi ettevõtte eripäraks aga ongi kulude märgatavalt kiirem kasv omakapitali arvelt võrreldes tavaettevõttega. Selline kiire kasv on ka investorite eesmärgiks," selgitas Hiiemaa.

Raha saab otsa

Keeruliste masinaehituslike keeviskonstruktsioonide ja detailide valmistamise ja töötlemisega tegeleva Fleibel Group OÜ juhatuse esimehe Toomas Simoni sõnul on võimaldanud neil kiirelt kasvada kriisiaastatel tehtud õige ja julged investeeringud. "Kiire kasvuga kaasnevad peamised ohud on käibevahendite nappus ja tööprotsesside ümberkorraldamisega seonduvad raskused," tõi välja Simon.

Strateegiaid on raskem muuta

"Testlio kasvustrateegiana oleme pannud eesmärgi aasta lõpuks ning rääkinud sellest ka töötajatega. Kiiresti kasvavas ettevõttes peaks paar korda aastas vaatama, et kas sihid endiselt kehtivad ja kas need sihid on head," soovitas mobiilirakenduste testimisega tegelev Marko Kruustük.

Meeskond kaotab agiilsuse

Kristel Viidik Testilost toob ühe ohuna välja, et kiire kasvamise korral võib meeskond oma mõnusa oleku ja agiilsuse kaotada. "Kiire värbamine toob kaasa ka erinevad ohud, vahel on selleks ebaõnnestunud töötaja valik, mõnel korral on töötaja osutunud ka ebaausaks ning pannud toime varguse," rääkis Erply kogemusele tuginedes Kristjan Hiiemaa.

Juht ei tule meeskonna juhtimisega toime

 "Tõenäoliselt on ettevõtte kiire kasvuga kaasnev suurim probleem uue juhtimisstruktuuri loomise ning seniste juht-spetsialistide ringipaigutamise vajadus. Veelgi suuremaks ohuks võib kujuneda juhi puudulik kompetents suurema meeskonna juhtimisel," Hiiemaa. Testilo asutaja Marko Kruustük lisas, et kiire kasvamise korral võib ka töötajate efektiivsus langeda. Sarnaselt Hiiemaale viitab ta asjaolule, et väikest meeskonda juhtinud juht võib suure tiimi juhtimisel jänni jääda.

Kaob kontroll

Kristel Viidiku sõnul on üheks ohuks kontrolli kadumine investeeringute kaasamisel. Leedikõrve Taimekasvatusühistu juhatuse esimehe Jaak Reemanni sõnul võib kontroll kaduda, kui kiire kasvu korral hakatakse oma võimeid tugevalt üle hindama.

Otsustega viivitamine

"Kõige suurem oht on vahest isegi liigne viivitamine otsustega või siis vale inimese paigutamine rolli, kus ta hakkama ei saa. Sellised probleemid tuleb väga kiiresti lahendada. Meil on esinenud ka kultuuridevahelisi konflikte, arusaamatusi nii suhtumise kui raha pinnalt," meenutas Kristjan Hiiemaa, mida kõike on Erply näinud.

KOMMENTAARID

Klientide areng annab tempo ette

Toomas Simon, Fleibel Group OÜ, juhatuse esimees

Ettevõtte kasvu oleme planeerinud vastavalt tootmisvõimsuste lisandumisele koostöös meie klientide tulevikuprognoosidega. Tugevaks aluseks on pikaajalised koostöösuhted mainekate välisfirmadega, kellele suudame pakkuda järjest keerulisemaid töövahendeid ja tehnoloogiaid vajavaid lahendusi.

Tänapäevaste tööpinkide soetamisel oleme konsulteerinud nii tellijatega kui pinkide tootjatega, et pingid võimalikult optimaalselt koormata. 2014. aastal on Fleibel Groupi eesmärk suurendada käivet vähemalt 15%. Ettevõte tegeleb aktiivselt kliendiportfelli laiendamisega ja investeerib uutesse seadmetesse, et suurendada tootlikkust. Aste astmelt oleme tõstnud oma toodete lisandväärtust. Alustasime lihtsamate teraskonstruktsioonidega, nüüdseks suudame koostada väga keerukaid konstruktsioone ning neid masintöödelda. Oleme tegemas esimesi samme lõppmontaaži vallas. Eesmärk on tulevikus pakkuda kliendile kasutamisvalmis lõpptooteid ja seadmeid.

Tahame kasvada 100% aastas

Kristjan Hiiemaa, Erply tegevjuht

Erply kasvueesmärk on 100% aastas. See on kumuleeruv eesmärk ja tähendab reaalsuses igal järgneval aastal suurt hüpet nii meeskonna, kui kõikide muude parameetrite osas. Turgude osas hetkel oleme rahul, esindused on meil Eestis, Taanis, Norras, Saksamaal, Austraalias ning USAs. Töötajate arv on pidevas kasvufaasis, just omandasime eraldi kontori ka Eesti klienditoele, et seda veelgi täiustada ja võimalusel edaspidi ka siit rahvusvahelist kliendituge pakkuda. Eestis plaanime sel aastal võtta juurde vähemalt 5-10 tippspetsialisti, sh süsteemide haldamise, tarkvara arenduse (JAVA) ning klienditoe osakonda. Kasum on meile teisejärguline kuna meie rahavood on vajadusel investorite poolt tagatavad, siiski oleme suutnud oma tegevuse hoida rahavooliselt positiivse, sest see on oluline meie klientidele.

---

Sel nädalal selgusid Eesti kõige kiiremini kasvavad ettevõtted, kirjutas Äripäev uudises Need firmad kasvavad kõige kiiremini.

Järjekorras 14. edetabelisse jõudmiseks pidid firmad kasvatama aastail 2010-2012 käivet ja kasumit vähemalt 50% võrra. Kõige kiiremad kasvajad aga paisutasid majandusnäitajaid kordades.

Kokku jõudis tänavusse edetabelisse 1115 kiiresti arenevat ettevõtet. Suures osas sektoritest kaubandus, ehitus, transport, aga jõuliselt on esindatud ka põllumajandus ja erinevad tööstusharud.

Gasellfirmade edetabel ilmus tellijatele 20. veebruaril Äripäeva erilehes Gaselli TOP, kus saab lisaks kiiremini kasvavatele firmadele teada, mis nippidega osad ettevõtted konkurentidest paremini kasvavad, kuidas ettevõttele leidlik nimi panna ja palju muud.

Äripäeva edetabeleid saab ka töödeldaval kujul osta Äripäeva infopangast Agent.

Autor: Kadrin Karner, Rivo Sarapik

Hetkel kuum