28. aprill 2014 kell 8:52

MTA avalikustab võlglaste nimed

Maksu- ja tolliamet soovib alates juunist hakata oma kodulehel avaldama juriidilistest isikutest maksuvõlglasi.

Nimekirjas kuvatakse andmeid iga kuu 1. kuupäeva seisuga, sest selleks ajaks on möödunud kõik peamised deklareerimise ja tasumise tähtpäevad.

Nimekirjas kuvatakse isiku nimi, isiku registrikood, maksuvõla summa, vaidlustatud summa ning kuupäev, millal maksuvõlg on tekkinud.

Kuupäeva kuvamise loogika on sama, mis avalikul päringul ehk kuvatakse seda kuupäeva, millal oli vanima tasumata nõude tasumise tähtpäev. Kuna nimekirjas kuvatavad andmed on alati kuu alguse seisuga (see tähendab neid ei uuendata enne, kui kuu vahetub), siis on nimekirja juures link avalikule võlapäringule, kust saab maksuvõla hetkeseisu igal ajal kontrollida.

Nimekirja avaldamise esmärk on mõjutada maksumaksjate maksekäitumist ning motiveerida maksukohustuste õigeaegset täitmist.

Milliste põhimõtete alusel kuvatakse maksuvõlglasi?1.Maksuvõla summa kokku on suurem kui 10 eurot. Maksuvõlana arvestatakse kõiki nõudeid, sh solidaarseid, mida Maksu- ja Tolliamet sisse nõuab (v.a trahv, sunniraha, välisriigi nõuded) ja intressi, mille osas oleme isikule väljastanud intressinõude.2.Maksuvõlana võetakse arvesse neid tasumata nõudeid, mille tasumise tähtpäevast on möödunud 30 päeva.3.Maksuvõlg ei ole tasumisgraafikus. Ka ei kuvata päringus isikut sellisel juhul, kui tal on tekkinud graafiku tasumisel mahajäämus.4.Maksuvõlg on sissenõutav. Isikutel, kelle osas on välja kuulutatud pankrot, ei kuvata seda võlga, mis on jäetud tasumata enne pankroti väljakuulutamise päeva, vaid seda võlga, mis on tekkinud pärast seda päeva. Nt kui äriühingul oli maksuvõlg pankroti väljakuulutamise päeval 700 eurot ja pärast pankrotti tekkis juurde võlg 10 eurot, siis päringus kuvatakse äriühingu võlgnevusena ainult 10 eurot. Kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust, kas võlga ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna.5.Kui isiku ettemaksukontol olev summa on võrdne või ületab võlas oleva maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga summa on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata.6.Kui isikul tagastuskontrollis olev summa ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui tagastuskontrollis olev konkreetne nõue ületab maksuvõla summat selle nõude ulatuses, siis seda nõuet maksuvõla summa arvestamisel arvesse ei võeta. Näiteks kui isiku maksuvõlg on 1000 eurot, millest 300 eurot moodustab käibemaksu võlg ning isikul on 600 euro suurune käibemaks tagastuskontrollis, siis kuvatakse isiku maksuvõla summaks 700 eurot.

Kaubandus- ja tööstuskoda ootab ettevõtjate märkusi ja ettepanekuid maksuvõlglaste nimekirja avaldamise kohta. Kommentaarid on oodatud hiljemalt 2. maiks e-posti aadressile marko.udras@koda.ee.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum