20. mai 2014 kell 10:29

1000euroste arvete seadus sai teoks

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas täna välja mullu detsembris vetostatud ja riigikogus 7. mail muudetud kujul vastu võetud käibemaksuseaduse muutmise seaduse.

"Ilmselged vastuolud põhiseadusega on praeguseks kõrvaldatud ning oluliselt on parandatud mõjuanalüüsi," vahendas presidendi kantselei Ilvese sõnu.

President möönis, et see, kas kavandatavate abinõude toel käibemaksu laekumine paraneb või mitte, saab selgeks alles tulevikus. Küll aga on oluline, et muudetud seaduses ausate ettevõtjate kaitseks ette nähtud paindlikke üleminekureegleid ka tegelikkuses rakendataks.

"Muret teeb kohatine põhjuseta kahtlustav ja üleolev suhtumine ettevõtjatesse. Inimesi, kes loovad töökohti, toodavad vajalikke kaupu ja pakuvad teenuseid ning maksavad ausalt makse, muutes sellega kogu Eestit jõukamaks, tuleb julgustada ja tunnustada," lisas Ilves, kes jagab ettevõtjate muret administratiivkulude kasvu pärast.

"Aruandlus- ja deklareerimiskohustused on vaja tervikuna üle vaadata ning muuta ettevõtjaile langev bürokraatlike kohustuste koorem kergemaks,“ rõhutas president Ilves. "Pole õige kohustada esitama korduvalt ühtesid ja samu andmeid ning üldse ei tohi koguda andmeid, mida riigil tegelikult tarvis pole. Eesti teadmiste ja kogemuste varal on ettevõtjate halduskoormuse kahandamine kindlasti võimalik."

Lisaks on oluline, et tundlikke andmeid sisaldavad andmekogud on enne kasutuselevõtmist läbinud sõltumatu auditi ja testid ning toimib korralik sisekontrollisüsteem, mis maandab andmebaasi kasutajatest lähtuvad riskid, vahendas presidendi kantselei pressiteade.

Riigikogus 45 poolthäälega vastu võetud seaduse kohaselt peavad ettevõtjad hakkama alates 1. novembrist 2014 käibedeklaratsiooni lisal deklareerima arvete informatsiooni juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot.

Hetkel kuum