Indrek Kald • 11 juuni 2014

Esitasid konkurentsiametile kaebuse

Suuruselt teine elektrimüüja Eestis Elektrum esitas koos väiksemate elektrimüüjatega konkurentsiametile kaebuse, milles nõutakse kõiki tarbijaid võrdselt kohtleva ühtse arve rakendamist.

Elektrilevi OÜ nimel esitab täna võrguteenuse arveid eksklusiivselt Eesti Energia AS, kes kasutab antud õigust elektri jaemüügiturul konkurentsieelisena. Konkurentsiseadusest tuleneb võrguettevõtjatele kohustus kõikidele oma äripartneritele võrdväärsetel tingimustel ühtse arve teenust osutada, teatas Elektrum.

Selle kohustuse rikkumine ehk ühtse arve teenuse valikuline osutamine võrguettevõtjate poolt on ettevõtete teatel konkurentsi kahjustav, eriti kui elektrituruosalised, kellel on tänasel päeval võimalik ühtse arve teenust osutada, kasutavad seda müügiargumendina oma turundustegevuses ehk reaalses konkurentsisituatsioonis.

Seoses sellega on Elektrum Eesti koos teiste müüjatega esitanud konkurentsiametile kaebuse Elektrilevi kohta. Elektrimüüjad soovivad, et amet kohustaks riigi suurimat võrguettevõtet hakkama täitma Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi nõudeid kõikide turuosaliste (nii elektrimüüjate kui tarbijate) võrdse kohtlemise osas ning tagama võimaluse väljastada ja saada ühisarvet kodu- ja väiketarbijatele võrdsetel tingimustel Eesti Energiaga.

"Täna konkurentsiametile esitatud ametliku kaebuse eesmärk on, et monopoolne ja Eesti suurim võrguettevõtja Elektrilevi kohtleks kõiki elektrimüüjaid ning seeläbi ka elektritarbijaid võrdselt," selgitas Elektrumi juht Raivo Videvik.

Tema sõnul apelleerib seadusloome eest vastutav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sellele, et võimalus kokkulepete sõlmimiseks müüja ja võrguettevõtte vahel on olemas. Praktika aga näitab, et Elektrilevi on suutnud taolise lepingu sõlmida vaid Eesti Energiaga.

"Selline põhjuste leiutamine, miks pole ühtse arve universaalne rakendamine võimalik, diskrediteerib nii elementaarseid võrdse konkurentsi põhimõtteid kui kogu avatud elektrituru toimimist. Kui sageli püütakse apelleerida sellele, et ühtse arve rakendamine muudab elektrihinna kallimaks, siis kinnitan veelkord – see ei vasta tõele," sõnas Videvik.

"Kliendi jaoks saaks ühtse arve rakendamisel olukord vaid mugavamaks muutuda, kuid millegipärast leitakse nii ministeeriumist kui võrguettevõttest mitmeid põhjusi, kuidas teemat mugavalt kaugemasse tulevikku või teise kraesse lükata," lausus Videvik. Tema sõnul on ühtne arve oluline eelkõige kodutarbijale ning väiksemale äritarbijale nagu näiteks korteriühistud.

Kaebuse autorite teatel on hetkel toimiv turukorraldus vastuolus elektrituruseaduse ja konkurentsiseadusega.

Hetkel kuum