8. august 2014 kell 9:04

Kuidas käivitus töötamise register?

Maksuamet on seoses töötajate registriga alustanud 12 väärteomenetlust, mil ettevõtja on andnud valeütlusi või esitanud vale dokumendi, takistanud maksuhaldurit või jätnud töötaja registreerimata.

Maksu- ja tolliameti andmetel lisandus töötamise registri rakendumisel 16 000 terve juuli töölepingu alusel registreeritud isikut, kellest ligi 7000 töötajat ei ole saanud viimasel 12 kuul palgaväljamakseid registris märgitud tööandjalt.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmanni sõnul on kõige rohkem juuli alguses registreeritud ja seni kehtivaid töölepingu alusel tehtud kandeid ehituses (1896), järgnevad jaekaubandus (1520), toitlustustegevus (1394), kinnisvara (1355) ning maismaaveondus (826).

„Järgnevatel kuudel saame teha täpsemaid järeldusi, kui suur hulk uutest ning terve kuu kehtinud töölepingutest on seotud lisandunud töökohtade, töökohavahetuse ja hooajatöödega ning palju on tegemist nö seni mustalt töötamistega,“ märkis Reitmann.

„Töötamise registri lahendus on ennast seni igati õigustanud. Tööandjatel on üks lihtne rakendus töötamisega seotud andmete esitamiseks ning tagasiside kasutajatelt on valdavalt positiivne. Suuremaid probleeme ei ole töötamiste sisestamisel ega maharegistreerimisel esinenud,“ märkis Reitmann.

Juuli esimesel kahel nädalal käis maksuhaldur ka äriühingutes ja objektidel tutvumas, kuidas ettevõtjad on töötamise registreerimise uue süsteemiga kohanenud. Nõustavate vaatluste käigus tehti päringuid 2100 isiku kohta, kellest osa kanti maksuametnike abiga registrisse.

Juuli teisest poolest alustas maksuhaldur ka kontrollitegevusega. Vaatluste tulemusel tehti 14. juulist kuni 1. augustini  päringuid 4127 isiku kohta, kellest 421 olid tööandjad jätnud registreerimata

„Vaatlustel tuvastatud registreerimata töötajatest on augusti alguseks kanne tehtud 349 töötaja kohta. Seega tavaliselt piisab tööandja tähelepanu sellele juhtimisest. Maksumenetlusi oleme pidanud alustama vaid 14 maksumaksja puhul, kui koostööst on keeldutud. Väärteomenetlusi on alustatud 12 korral. Põhjusteks valeütluste andmine ja ebaõige dokumendi esitamine, maksuhalduri tegevuse takistamine ning töötajate registreerimata jätmine. Antud äriühingutel oli registreerimata kuni kuus töötajat,“ selgitas maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna talitusejuhataja Raivo Piiritalo.

„Ettevõtteid ja objekte külastades oleme saanud valdavalt toetavat tagasisidet ning märkimisväärne on ka ettevõtjate panus võrdse konkurentsi tagamisel. On ka juhuseid, kus ehitustel paluvad objektijuhid ise alltöövõtjatelt väljavõtteid töötamise registreerimise kannete kohta, et kontrollida, kas ehitajad on korrektselt registreeritud,“ lisas Piiritalo.

Töötamise registri andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit kasutavad maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon ning haigekassa. 

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum