27. august 2014 kell 8:16

Maksuameti erihuvi: teenistus välismaal

Eelmisel aastal kasvas oluliselt välismaal saadud tulu deklareerinud inimeste arv, mille tulemusel suurenes Eestis maksustamisele kuuluva tulu deklareerijate arv 37 protsenti.

Oluliselt kasvas välismaal saadud tulu deklareerinud inimeste arv, millele maksuamet ka oluliselt suuremat tähelepanu pööras. Selle tulemusel suurenes Eestis maksustamisele kuuluva tulu deklareerijate arv 37 protsenti ja Eestis mitte maksustamisele kuuluva tulu deklareerijate arv 63 protsenti.

Eestis maksustamisele kuuluvat välismaal saadud palka, dividende, intresse jt tulusid deklareeriti 7006 deklaratsioonil. Enamuse moodustas saadud palk - 5112 isikut sai keskmiselt kuus 1200 eurot. Välismaal saadud palka, mida Eestis ei maksustata, deklareeriti 5272 isiku poolt ja keskmiselt saadi kuus tulu 1295 eurot.

„Seoses euribori langusega vähenes 2013. aasta deklaratsioonidel keskmine eluasemelaenu intresside mahaarvatav summa võrreldes eelmise aastaga 304 euro võrra 607 euroni. Eluasemelaenu intresse deklareerijate arv kasvas küll 1248 inimese võrra, kuid summa vähenes 31,7 miljonit eurot," selgitas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde. Tema sõnul pöörati tagastamisel pöörati suuremat tähelepanu esmakordselt eluasemelaenu näitavatele deklaratsioonidele. "Kuna eluasemelaenu deklareerimisel tehakse jätkuvalt enim vigu, siis on maksuhalduri eesmärk pakkuda deklareerijatele kindlustunnet, et nende deklaratsiooniga on kõik korras,“ rääkis Udde. 

Olulisemad numbrid füüsiliste isikute 2013. aasta tuludeklaratsioonide ülevaatest:

Elektrooniliselt esitati 527 033 tuludeklaratsiooni ehk 95 protsenti sel aastal esitatud deklaratsioonidest2013. aasta eest tuludeklaratsiooni esitanutest 96 protsenti said tagastuse 5 tööpäeva jooksulTagastatav tulumaksusumma jäi kõige sagedamini vahemikku 63,92-191,73 eurot (30,8 protsenti deklaratsioonidest)500 702 inimest deklareerisid palka kogusummas 4,6 miljardit eurot (inimese kohta 769 eurot kuus ehk 54 eurot enam kui aasta varem)Mahaarvatavaid kulusid deklareeriti sel aastal kokku 2,06 miljardit eurot, mida on 2,7 protsenti vähem kui 2012. aastalOma tulusid III pensionisambasse paigutavate  maksumaksjate arv on langustrendis (deklaratsioone on 2,1 protsenti vähem kui 2012.aastal,  keskmine summa samas tõusis 50 eurot 520 euroni)Juurdemaksmisele määrati tulumaksu 4,1 protsenti tuludeklaratsioonide alusel kõigist esitatud deklaratsioonidestKeskmine juurdemääratud summa oli 1031 eurot, mis on samas suurusjärgus kui aasta tagasi.Kõigist esitatud deklaratsioonidest 19,4 protsendi puhul ei kuulunud tulumaks tagastamisele ega määratud seda ka juurdeFüüsilisest isikust ettevõtjate keskmine aastane maksustatav tulu kasvas võrreldes 2012. aastaga 213 euro võrra 2874 euroniDeklaratsioonide esmase kontrollimise tulemusel jäeti tagastamata 5026 deklaratsiooni alusel 948 960 eurot (2012. aastal 3872 deklaratsiooni alusel 612 663 eurot tulumaksu)

Hetkel kuum