Olerex kõrvuni suurpetturi skeemis

05. september 2014, 00:00

Eesti suurimaks kütuse jaemüüjaks pürgiv ja riigihangetel võidukas AS Olerex on miljonite eurode eest äritsenud maksupettur Oleg Belokrõloviga.

Oleg Belokrõlov on teatavasti mees, kes mõisteti hiljuti süüdi riigilt üle 30 miljoni euro käibemaksu väljapetmises ja selleks kuritegeliku organisatsiooni loomises. Jahmatava maksukahju tekitas Belokrõlov vaid veidi enam kui aasta jooksul skeemiga, kus osaühingud Adrian Arendus ja INV T vähendasid kütuste müügil tekkinud käibemaksukohustust metallide ja väärismetallide fiktiivsete ostutehingutega.

Tartu ettevõtjatele Andres Linnasele ja Antti Moppelile kuuluv Olerex on olnud üks Belokrõlovi petuskeemis pööritatud kütuse turustajaid. Seejuures oli Olerex skeemi lüliga arvukates tehingutes nii kütuse tarnija kui ka ostjana.

Kütust liigutati edasi ja tagasi. Täpsemalt näitavad Belokrõlovi kohtutoimikus avaldatud pangakontode väljavõtted, et ainuüksi mullu veebruaris, märtsis ja aprillis müüs Olerex Belokrõlovi skeemi ühele lülile, eespool nimetatud INV T OÜ-le, 14,6 miljoni euro eest kütust ja omakorda ostis samal perioodil samalt ettevõttelt kütust tagasi 12,8 miljoni euro eest. Pea igapäevaselt kanti kahe firma vahel edasi-tagasi sadu tuhandeid eurosid.

Tekib küsimus, kas Olerex müüs Belokrõlovi skeemi lülile kütust, et seejärel sama kütus juba maksudest puhtaks pestult ehk odavamalt tagasi osta?

Olerexi aktsionär Andres Linnas, kes tunneb Belokrõlovit isiklikult ja on omanud temaga ka ühist ettevõtet, ütles Äripäevale, et ei tea kirjeldatud tehingutest mitte midagi ja viibib Olerexi tegevjuhtimisest eemal. “Ma pole üldse kursis selle asjaga,” väitis mees, kellele kuulub 50% Olerexist.

Teiselt Olerexi omanikult Moppelilt ei õnnestunud kommentaari saada. Eesliinile seatud Olerexi tegevjuht Piret Miller ütles aga, et Olerex ei ole ostnud ega müünud kütust, millelt Olerexile teadaolevalt on maksud maksmata. “Kõik tehingud oleme teinud selle hetke turuhinnaga,” teatas Miller.

Väide, et tehingud toimusid turuhinnaga, süvendab aga küsimust, miks Olerex samaaegselt Belokrõlovile kütuse müümisega seda temalt ka ostis, ja nii pea igapäevaselt? Või kuidas üldse maksupetturid kütust turustada suudavad, kui nad ­ausaid müüjaid hinnaga üle ei trumpa?

“Teie kirjeldatud skeemis on keeruline näha midagi muud peale maksudest vabanemise,” hindas olukorda Olerexi konkurendi Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik. “Jääb mulje, et tegemist oli partneriga, keda üritati varjata sooviga näidata end ausa ettevõtjana. Nüüd, kus kohus on otsustanud (Oleg Belokrõlovi maksupettuses süüdi mõistnud – toim), on ka tõde teada,” sõnas Kuusik.

Statoili ja Neste juhid ei kommenteerinud küll konkreetseid Olerexi tehinguid, kuid viitasid selgelt osa kütuse jaemüüjate ebaaususele. Statoil Fuel & Retail Eesti juhi Kai Realo sõnul on petuskeemides ahela viimane lüli ehk kütuse turustaja harilikult veendunud, et kõik on aus ja õiglane, sest tema ju skeemides ei osalenud, ostis vaid kütust tavapärasest soodsamalt.

“Samas on selles äris tegutsejatele selge, millises hinnavahemikus saab turul kätte ausa kütuse, millelt on kõik maksud tasutud, ning kust hakkab juba skeemitamine paistma,” märkis ta.

Maksupettused on kütuseturul endiselt suur probleem. Realo viitas ka kahtlaselt kasvanud investeerimisvõimele osa kütuse jaemüüjate puhul. “Turul on jaemüüjaid, kes suudavad mootorikütuseid turustada alla maaletoojate omahinna, ning samas on hüppeliselt kasvanud ka mitme jaeketi investeerimisvõime vaatamata asjaolule, et ­ausate kütusemüüjate marginaalid tihedas konkurentsis kasvanud pole,” märkis ta.

Neste Eesti juhi Ivar Kohvi sõnul teavad kõik turuosalised, et maksudest puhtaks pestud kütus müüakse maha tanklates, mille omanikud osalevad vähemalt kaudselt maksupettuses.

“Ausat kütuseäri ajades tekib paratamatult lootusetuse tunne ja tõdemus, et selline see Eesti kütuseturg nüüd vist ongi – makse võib maksta, aga saab ka ilma ja midagi ei juhtu,” märkis ta. “Loodame, et tarbijale läheb siiski korda, kas kütusepartner on aus ja avatud või tegutseb hallil alal ja teeb oma valikud sellest lähtuvalt,” ütles Kohv.

Belokrõlovi kontrolli all olnud ettevõte INV T OÜ, millega Olerex kauples, asutati 2011. aasta sügisel. INV T asutaja ja juht ka Olerexiga kauplemise ajal oli keegi Vladimir Vasiliev. Vasiliev oli aga INV T eesotsas vaid Belokrõlovi tööriist, nagu ilmneb kohtumaterjalidest. INV T sai Belokrõlovi mustas kütuseäris kandva rolli pärast Adrian Arendust, mis sattus varem maksuameti kullipilgu alla.

“Võib öelda, et mina koos Vladimir Vasilieviga mitteametlikult juhtisin OÜd INV T. Ma alguses mõtlesin, et lasen end määrata teiseks juhatuse liikmeks, kuid siis otsustasin olla mitteametlikult seal tööl, kuna samal ajal olid OÜs Adrian Arendus maksukontrollid ja ma ei soovinud enda nimega seonduvaid probleeme tuua üle OÜ-le INV T,” rääkis Oleg Belokrõlov uurijatele ütlusi andes.

Belokrõlov määras hinnavahemikud. Vasiliev ise pajatas uurijatele, et tema ülesanne oli tegeleda kütusetehingutega, kuid seda Belokrõlovi taktikepi järgi. “Olegi (Belokrõlov – toim) poolt olid piirhinnad ette antud ja siis käis kauplemine. Ma sain nii palju kaubelda, kui palju mulle Oleg ette andis, sest nagu ütlesin, tema poolt oli hinnavahemik, kust ma ei tohtinud üle minna,” märkis Vasiliev oma ütlustes.

Belokrõlovi skeemi klient ei olnud kaugeltki ­ainult Olerex. Maksupettusest said kasu veel mitu suuremat ja väiksemat kütusefirmat, millest kirjutame edaspidi. Küll aga oli Olerex Belokrõlovi teadaolevaist klientidest suurim ja tuntuim. Olgu siinkohal öeldud, et Belokrõlovi skeemi klient oli ka väike kütuse jaefirma AS Krooning, millest 20%  kuulub Olerexi omanikele.

  • Olerex: Me ajame ausat äri

Olerexi tegevjuht Piret Miller kinnitas miljonilisi tehinguid Belokrõlovi petuskeemi osalisega, kuid märkis, et Olerex on ausat äri ajav heauskne ettevõte, kes eeldab ausust ka partneritelt.

Järgneb kirjalik intervjuu Olerexi tegevjuhi Piret Milleriga.

Eelmise aasta veebruaris, märtsis ja aprillis on Olerex teinud miljonite eurode eest kütuse ostu- ja müügitehinguid Oleg Belokrõlovi skeemis kasutatud ja Belokrõlovi kontrolli all olnud firmaga INV T OÜ. Palun põhjendage kirjeldatud tehinguid. Me oleme teinud koostöötööd ja tehinguid väga mitmete turuosalistega, nii suuremate kui väiksematega. Vaatasin kliendibaasist järele, tõsi on, et nende hulgas on olnud ka INV T OÜ. Kütust ikka ostetakse ja müüakse. Olerex ostab ja müüb ainult kontrollitud kütust, mis vastab Eesti turul kehtivatele kvaliteedinõuetele, on sertifitseeritud ning maksu- ja tolliameti poolt vabasse ringlusse lubatud, sh ladustatud  nende poolt aktsepteeritud terminalides.

Miks Olerex müüs ja samal ajal ka ostis kütust INV T OÜ-lt? Ostu- ja müügitehingud sama firmaga ei ole kütuseäris midagi erakorralist, kuna kütusehinnad muutuvad igapäevaselt.

Kas tegemist oli skeemiga, kus müüsite kütuse INV T OÜ-le ja ostsite seejärel kütuse maksudest pestult ja odavamalt tagasi – sellise mulje jätab samaaegne suuremahuline ost-müük sama partneriga? Me ei ole ostnud ega müünud kütust, millelt meile teadolevalt on aktsiisid jm maksud maksmata. Kõik tehingud oleme teinud selle hetke turuhinnaga.

Miks valisite niivõrd suuremahuliseks partneriks ettevõtte, millel puudub usaldusväärne minevik kütuse hulgimüüjana (2011. aasta sügisel asutatud tundmatu omanikuga ettevõte)? Nimetatud tehingumaht on Olerexi aastamahus väga väike, st me ei saa kuidagi rääkida suuremahulisest partnerist. (14,6 miljonit eurot, mille eest Olerex Belokrõlovi skeemi lülile kolme kuu jooksul kütust müüs, moodustab 8% Olerexi aastakäibest, sarnases summas toimus ka ostutehinguid – toim).

Ülalkirjeldatud tehingute teostamise ajal puudus igasugune informatsioon ettevõtte võimalikust seotusest ebausaldusväärsete isikutega vms kohta. Olerex lähtub oma tegevuses headest äritavadest ning eeldab partnerite puhul ausust. Nimetatud ettevõtte tausta kontrollimisel ei olnud võimalik tuvastada ebaaususele viitavaid elemente. Ostukanalite valikus lähtume partneri tausta kontrollist, kütuse kvaliteedinormidele vastavusest ja hinnast. Sarnaselt toimib äri kõikidel turgudel, mitte ­ainult kütuseäris.

Olerex on olnud edukas riigi- ja kohalike omavalitsuste hangetel. Kuivõrd eetiliseks peate ise olukorda, kus olete selle saavutamisel kasutanud petturitest äripartnereid? Olerex ei ole teinud ühtegi tehingut, mis ei vastaks Eesti riigis kehtivatele õigusnormidele. Oma tegevuses lähtume headest äritavadest ning seadusandlusest. Partnerite tausta kontrollime enne tehingusse minemist meile kättesaadavate võimaluste piirides.

Võime kindlalt väita, et me ei ole teinud tehinguid isikute või firmadega, kelle kohta me eelnevalt teame, et nad ajavad ebaausat äri. Paraku võib hiljem selguda ebaaususe fakt üksikute turuosaliste kohta, selle eest ei ole me keegi lõpuni kaitstud ning seetõttu ei ole meil võimalik võtta vastutust kolmandate isikute tegude üle.

Hangetel oleme olnud edukad, kuna oleme pakkunud parimat hinda ja parimaid tingimusi. Kõik hanked on võidetud ausa konkurentsi tingimustes.

Mida arvate sellest, et usaldusväärsel ja kogenud kütusefirmal peaks lasuma hoolsuskohustus mitte osta kütust kahtlaselt tarnijalt ja kahtlaselt soodsa hinnaga, st alla mõistuspärase turuhinna?Sellest tulenevalt, miks on Olerex korduvalt sattunud olukorda, kus see hoolsuskohustus ei paista toimivat? Kinnitan veel kord, et hoolsuskohustus toimib hästi ja meie tanklates müüdavat kütust ostetakse õiglase turuhinnaga. Kütuseturul sõltub teenistus suurtest mahtudest, mitte rasvastest marginaalidest.

Olete minevikus (tõsi, pressiesindaja vahendusel) palunud vabandust oma tarnijate pärast ja lubanud end parandada. Miks pole Olerex tegudes järginud neid sõnu? Me ajame ausat äri ja teeme seda ka edaspidi. Kindlasti tahame, et meie tarnijad on ausad. Samas ei saa me vastutada ühegi kliendi või koostööpartneri tegude või tegemata jätmiste eest. Eriti juhul, kui meil ei ole selle kohta mitte mingisugust informatsiooni.

  • Olerex astub ühest ämbrist teise

Aastate jooksul on Olerex korduvalt jäänud vahele ebaausatelt tarnijatelt kütuse ostmisega ning nagu Belokrõlovi skeemist selgus, ei ole ka aastatetagune vabandamine ettevõtte äripoliitikat muutnud.

“Meil on väga kahju, et sellised asjad on praegu välja tulnud. See oli ka meile endale suur üllatus ning meil on väga piinlik,” teatas Olerexi pressiesindaja 2011. aasta veebruaris Äripäevale.

Veidi varem oli Äripäev kajastanud Olerexi tehinguid endistele kurjategijatele kuuluvate firmadega Viking Oil ja Vikingfuel. Pärast artikli ilmumist lõpetas Olerex koostöö Vikingfueliga, kuna Olerexi tollase juhi Sulev Schasmini sõnul sai ta alles Äripäevast teada, et Vikingfueli taust pole kiita.

Kuid need polnud Olerexi ainsad kahtlased tarnijad. Näitasime lisaks, et Olerex ostis 2010. aastal kütust firmadelt Hulgimüük OÜ ja Sentel Oil Invest OÜ, mõlemad firmad olid registreeritud räämas Maardu ärimajja. Kohapeal ei teatud nendest firmadest mitte midagi.

Sentel Oil visati loetud päevad pärast tehinguid Olerexiga maksuameti ettekirjutuste korduva täitmatajätmise tõttu kütusemüüjate registrist välja. Hulgimüük OÜ omanikuks sai napilt enne Äripäevale teadaolevaid tehinguid Olerexi ja Hulgimüügi vahel tundmatu lätlane.

Loomulikult jättis Hulgimüük maksu- ja tolliametile käibedeklaratsiooni esitamata. Toona oli suur osa kütuseturul tegutsevatest firmadest nii-öelda lühikese ajalooga tankistfirmad, kes jätsid robustsel kombel maksud maksmata või käibe deklareerimata ning keda kasutati vahelülidena.

Sama, 2011. aasta juunis kirjutasime ka kuritegelikus maailmas hüüdnimega Must tuntud Hando Palmi ja tema äripartneri Janek Aasma vahistamisest. Mehi kahtlustati maksupettuses kütuse­turul ning nende ärisidemed viivad väidetavalt üsna lühikest rada pidi eestikeelse allilmani.

Nende ettevõte Skylux OÜ müüs vedelkütust ja kasutatud luksusautosid ning ainuüksi aprillis jätsid nad kahtlustuse järgi tasumata 900 000 ­euro eest makse. Seoses algatatud uurimisega külastas maksuamet kiirkorras mitmeid Palmi ja Aasma äripartnereid, Äripäevale olid teada uurijate külaskäigud kütusefirmadesse Olerex, Mark Oil ja Tartu Terminaal. Olerexist kinnitati toona infot maksuameti visiidi kohta, kuid pikemalt ei soostutud teemat kommenteerima, kuna prokurör palus kriminaalasja tõttu seda mitte teha. Praeguseks üle kolme aasta kestnud uurimine peaks varsti kohtusse jõudma.

Belokrõlovi aasta. 2013. aasta suvel vahistati Äripäeva Rikaste TOPi liige, peamiselt küll seltskonnaajakirjanduses modelliagentuuri omaniku ­Beatrice’i eksabikaasana tuntust kogunud ärimees Oleg Belokrõlov, keda kahtlustati suurejoonelise maksupettusega tegelenud kuritegeliku ühenduse juhtimises.
Kireva minevikuga Belokrõlovil ei olnud see esimene kord trellide taga istuda, nii on tema eluloos ka ligi kolme ja poole aasta pikkune viibimine Usbekistani vanglas ning nagu ta aastate eest ajakirjale Kroonika rääkis, oli see karistus väga keeruliste finantsoperatsioonide kombinatsiooni eest.

Aasta tagasi suurpetturi vahistamisest kirjutades uurisime Olerexi ühelt omanikult Andres Linnaselt, kas nemad on Belokrõloviga seotud firmadelt kütust ostnud. “Mul puudub informatsioon, et Olerex oleks Belokrõloviga seotud firmadelt kütust ostnud. Meil on leping Orlen Eestiga,” lausus Linnas toona.

Äripartnerid majandustegevuseta firmas. Belokrõlov ja Linnas olid äriliselt seotud ettevõttes ­SpiritEst OÜ, mille osalus jagunes neile kuuluvate ettevõtete vahel pooleks. Mõlemad mehed kuulusid ka firma juhatusse. Linnase sõnul ei ole Spirit­Estil majandustegevust olnud ning tegemist oli tühja kehaga. Belokrõlovit tunneb ta ühiste tuttavate kaudu ning koos on reisimaski käidud.

Selle aasta märtsis liikus SpiritEst Läti elaniku Nikolajs Polakovsi nimele, kellele kuuluvad nüüd ka varem Belokrõloviga seotud First Capital Group OÜ ning Delardin OÜ.

Mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 6,6 miljoni euro suuruseks hinnatud varandusega 414. kohal olnud Belokrõlovi mõistis Harju maakohus süüdi suurejoonelise käibemaksupettusega tegelemiseks kuritegeliku ühenduse loomises. Enne jaanipäeva toimunud kohtuistungile valge Bentleyga saabunud Belokrõlovile määrati kokkuleppemenetluses karistuseks viie aasta ja nelja kuu pikkune vangistus, millest 107 päeva viibis ta mullu eeluurimise ajal vahi all. Ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane viieaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Enne kohtuistungit tasus Belokrõlov maksukahju hüvitamiseks vabatahtlikult 1,05 miljonit eurot. Lisaks kantakse riigituludesse tema pangaarvetelt arestitud ja kinnipidamisel äravõetud raha, kokku 573 731 eurot. Kolmanda isiku nimel olnud kaks autot, korter ja kolm parklakoha – koguväärtuses 485 000 eurot, konfiskeeritakse samuti.Lisaks Belokrõlovile karistas kohus kahte ettevõtet ja üheksat inimest.

Kuriteo skeem oli lihtne. Belokrõlovi juhitavad ettevõtted OÜ Adrian Arendus ja OÜ INV T vähendasid kütuste müügil tekkinud käibemaksukohustust metallide ja väärismetallide fiktiivsete ostu­tehingutega. Pettuse toimepanemiseks kasutati ette­võtteid, millel oli majandustegevuse registris kütuse müügi ja tarbimisse lubamise registreering.

Ettevõtted soetasid dokumentide järgi aktsiisilaost kütust ja toimetasid kütuse aktsiisilaost välja. Tekkinud käibemaksukohustuse vähendamiseks organiseeritigi vääris- ja teiste metallidega seotud näiliste ostu-müügitehingute ahel, milles olid Eesti, Läti, Küprose, Slovakkia, Poola ja ­Šotimaa vari- ja puhverfirmad. Neil firmadel puudus reaalne majandustegevus ja need olid Belokrõlovi grupi kontrolli all.

Riigil jäi grupeeringu tõttu 2012. aasta aprillist kuni 2013. aasta juulini maksudena saamata 30,2 miljonit eurot.

Karistusi ja vabatahtlikult tasutud summasid liites selgus, et reaalselt sai riik kurjategijatelt lõpuks kätte umbes veerandi tasumata jäänud 30 miljonist eurost. Näiteks OÜ INV T pidi 5 miljoni euro suurusest karistusest kohe tasuma 3 miljonit ning 2 miljonit jäeti tingimisi kohaldamata, kui ettevõte ei pane viieaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kriminaalmenetluse ajal tasus ettevõte maksekahju hüvitamiseks riigile 1,442 miljonit eurot. Firmale on tehtud majandusaasta aruande esitamata jätmise pärast äriregistrist kustutamise hoiatus. INV T maksu­võlg ulatub üle 442 000 euro, millele lisandub 752 000eurone intressinõue.

  • Omanik: ma ei tea mitte midagi, absoluutselt

Olerexi 50protsendiline aktsionär ja Oleg Belokrõlovi endine äripartner Andres Linnas ütles, et tema ei teadnud Belokrõlovi maksupettuse skeemi lülide seotusest Olerexiga midagi. Linnase sõnul tegeleb ta praegu peamiselt leivatööstusega. Linnas on OÜ Eesti Leivatööstus omanik ja juhatuse liige, sama kaubamärgi all toodetakse leiva- ja pagaritooteid pankrotistunud Tartu Pere leivatööstuse ruumides.
Järgneb telefoniintervjuu Andres Linnasega.

Kohtutoimiku materjalidest tuleb välja, et Olerex oli ühe Belokrõlovi juhitud firma päris suur tehingupartner. Kas see oli Teile teada ning kuidas Te seda kommenteerite? Olen juba pikemat aega olnud Olerexi tegevjuhtimisest eemal. Ma tegelen praegu rohkem leivatööstusega. Seetõttu ei oska seda kuidagi kommenteerida. Seda peaks küsima tegevjuhtkonna käest.

Olerex müüs INV T OÜ-le eelmisel aastal mõne kuuga kütust ligi 15 miljoni euro eest ja samal ajal ostis samalt firmalt kütust ligi 13 miljoni ­euro eest. Miks toimuvad samal ajal ostu- ja müügitehingud? Seda peab küsima ka tegevjuhtkonnalt. Mina ei tea mitte midagi, absoluutselt.

Küsin siis eetilise poole pealt, kuidas Te omanikuna hindate selliseid tehinguid? Peaks täpselt järele uurima, ma pole üldse kursis selle asjaga. Ma uuriks natuke järele, siis saaks mingit infot. Lihtsam on muidugi tegevjuhtkonna poole pöörduda. Ma olen rohkem leivatööstusega kursis praegu.

Kuidas Olerex leiab tarnijad? See on küsimus juhtkonnale.

Aga varem, kui Te olite rohkem Ole­rexi juhtimisega seotud? Meil olid raamlepingud ja vastavalt nendele ka tegutsesime.

Eelmisel aastal ütlesite, et teil on leping Orlen Eestiga?  Me teeme aastase lepingu ja sealt kogu oma kütuse tarnime. Ülejäänud küsimused peaks suunama tegevjuhtkonnale, kui on muid tarnijaid.

Mis loogika siis selles on, et kui te ostate Orlen Eestilt kütuse, miks te müüte kütust sellisele firmale edasi ja siis ostate uuesti tagasi? Ma usun, et seal on mingisugune äriloogika taga, ma ei usu, et lihtsalt ostetakse-müüakse ilma mingi loogikata. Seda peab küsima juhtkonna käest.

Kas sellisel teel käib kütuse maksudest puhtakspesemine? Kindlasti mitte, kindlasti mitte. Ma arvan, et tarnijaid kontrollitakse väga põhjalikult ja ma arvan ka, et kõiki selliseid signaale on arvesse võetud. Ma usun siiralt, et juhtkond on oma parima teinud. Kindlasti on Olerexil päris palju erinevaid tarnijaid ja partneritega on raamlepingud tehtud. Seal on pisikesi tarnijaid ja hankijaid on ettevõttel palju. Seda kõike peab tegevjuhtkonnalt küsima. Need nimed ei ütle mitte midagi minu jaoks.

Mõne kuuga ligi 15 miljoni euro eest kütust müüa, see on ka Olerexi jaoks päris suur osa? Ma ei oska seda selles mõttes kommenteerida… ma ei tea, kui suur osa… siis peab välja võtma, kui suur osa see oli meie müügist. Ma ei usu, et see saab suur osa olla. Küsige seda juhtkonna käest, ma ei oska seda kuidagi kommenteerida.

Kas see on Olerexi poliitika, et ostame ükskõik kellelt, peaasi, et saaks odavalt? Kindlasti me valime… ma eeldan, et juhtkond valib äripartnereid tõsiselt.

 

Taust

  • Olerex pööritas Belokrõlovi skeemis miljoneid 

INV T OÜ pangakontodel toimunud tehingud ASiga Olerex
2013. aasta aprillis. Sarnaseid tehinguid tehti ka veebruaris ja märtsis. Punasega ja miinusmärgiga on Olerexile makstud summad ja mustas kirjas Olerexilt laekunud summad eurodes.

1.04.2013 
–320 874
 53 064
 43 251
 85 626
 20 016
 29 966
 52 917
 
2.04.2013
 –200 078
 –159 070
 75 600
 16 513
 43 200
 89 528
 36 279
 47 820
 68 859
 48 663
 86 904
 
3.04.2013
 –425 191
 –83 710
 –147 865
 39 906
 43 200
 
4.04.2013
 –169 680
 12 000
 43 200
 43 200
 52 773
 
5.04.2013
 –147 254
 37 165
 66 285
 78 360
 100 572
 87 480
 
6.04.2013
 84 270
 36 835
 43 740
 45 644
 
10.04.2013
 51 288
 31 304
 23 047
 20 468
 36 390
 –285 080
 –32 000
 –79 669
 –72 800
 –47 017
 
11.04.2013
 –115 000
 16 510
 87 744
 4 816
 34 539
 144 111
 –235 249
 –46 000
 –90 001
 
12.04.2013
 –300 000
 70 948
 47 658
 6 920
 –108 326
 30 966
 72 540
 156 940
 –40 000
 8 554
 32 710

15.04.2013
 –74 454
 79 800
 27 278
 39 352
 
16.04.2013
 –200 725
 –146 000
 –84 454
 –325 477
 
17.04.2013
 –453 367
 –90 000
 –400
 
18.04.2013
 84 096
 10 782
 213 124
 42 608
 45 396
 49 092
 62 580
 129 144
 42 192
 85 294
 101 468
 81 241
 –230 416
 –85 786
 
19.04.2013
 –151 234
 –111 049
 –110 145
 82 575
 34 890
 
22.04.2013
 105 407
 –348 396
 
23.04.2013
 –216 912
 –100 000
 18 016
 83 990
 
24.04.2014
 –135 890
 –296 017
 
25.04.2013
 –215 454
 71 147
 
26.04.2013
 –258 721
 –284 654
 –10 000
 55 668
 138 522
 138 522
 103 084
 40 906
 –106 359
 –289 993
 
29.04.2013 
 95 340
 29 100
 32 592
 39 576
 53 544
 69 688
 29 464
 22 480
 15 132
 30 510
 
30.04.2013
 93 993
 232 780
 157 702
 –138 128

Allikas: INV T OÜ kontode väljavõtted

 

Kommentaar

  • Tanklaketi abil on skeem koos

Marek Helm, maksu- ja tolliameti peadirektor
Tundmatutelt äriühingutelt ostetakse kütust odavaima hinna alusel, mis on saavutatud käibemaksupettuse teel. Arvukaid vahetehinguid tehes on mõte jätta maksud tasumata ja saavutada seeläbi hinnaeelis. Ja kui on olemas tanklakett, mis on nõus sellist maksuvaba kütust ostma, on petturitel skeem koos.
Maksukahjud Oleg Belokrõlovi juhtumi näitel on ülisuured. See, et Olerex on olnud kliendiks kohtus süüdimõistetud maksupetturitele, on mõjutanud kütuseturgu, ja me loodame, et ettevõtjad ja avalikkus ise annavad sellele oma edasise tegutsemisega sobiva hinnangu.

Kommentaar on avaldatud lühendatult. Täispikkuses loe www.aripaev.ee.

 

Tasub teada

  • Olerex otsis abi pressinõukogust

Eelmise aasta septembris kirjutas Äripäeva ajakirjanik ­Piret Reiljan arvamusloo, milles kahtlustas, et Olerex on seotud maksuvaba kütuse tarnijatega ja osaleb skeemis, mille tõttu jääb riigikassasse laekumata makse. Arvamusartiklis ­seostati Olerexi ka ärimees Oleg ­Belokrõloviga.
Olerex ei ole oma tarnijate nimesid avalikustanud, sest need kuuluvad firma väitel konfidentsiaalsusnõudega kaetud punktide nimekirja.
Olerex esitas artikli peale kaebuse pressinõukogusse, leides, et artikkel on ühekülgne, sisaldab tõendamata infot, moonutab tegelikkust ja kahjustab Olerexi mainet.
Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse süüdistustele vastamiseks, info esitamiseks ja vastulauseks, kuid ei kasutanud ühtegi neist võimalustest.

 

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. September 2014, 19:20

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing