Vilja Kiisler • 22. oktoober 2014 kell 12:00

FIEde tulu avalikustamisest kaevati õiguskantslerile

Marek Helm  Foto: Eiko Kink

Maksumaksjate liit kirjutab õiguskantslerile saadetud kirjas, et füüsilisest isikust ettevõtja tasutud maksude avalikustamine on põhiseadusevastane ning riivab ilma legitiimse põhjuseta FIE eraelu.

„Kuna avalikustatud maksusummadest on võimalik välja selgitada füüsilisest isikust ettevõtjate sissetuleku suurus, tekib ebavõrdne kohtlemine palgatulu saajate ja ettevõtlustulu saajate vahel,“ seisab kirjas. „See aga piirab ettevõtlusega tegelemist ning kaudselt võib mõjutada ka töökoha ja elukutse valikut. Füüsilise isiku varalise seisundi kohta info avalik kättesaadavaks tegemine võib tekitada turvariske ja seada ohtu vara säilimise (potentsiaalsetel kurjategijatel on täiendav infoallikas ohvrite valikul).“

Maksumaksjate liidu juhatuse liikme Lasse Lehise selgitusel seisneb ebavõrdne kohtlemine selles, et palgatöötaja tulu ei ole avalik, FIE tulu aga saab avalikuks. „Kõigile, kes soovivad teha ettepanekuid avalikustada ka eraisikute palgatulu, oleks mul soovitus esimese asjana avalikustada omaenda palga suurus,“ tähendas Lehis. „Et olla teistele eeskujuks.“

Maksuameti peadirektor Marek Helm ütles, et tasutud maksusummade avalikustamine on olnud ettevõtjate algatus, mis on saanud positiivset tagasisidet nii avalikkuselt, ettevõtjatelt endilt kui ka ministeeriumidelt ja riigikogult.

Helmi sõnul peaks avalikustamine võimaldama inimestel väärtustada ettevõtjaid, kelle tasutud maksudest on riigil võimalik inimestele avalikke teenuseid pakkuda. „Ka FIE on ettevõtja ja olemuslikult ei erine see nn ühemehe osaühingutest. Seega on võrdse kohtlemise ja avaliku tunnustamise seisukohalt loogiline, et ka FIEde andmed on avalikustatud,“ ütles ta.

Ettepaneku avaldada FIEde tasutud maksude summad tegi kaubandus-tööstuskoda.

Hetkel kuum