Eliisa Matsalu • 16. veebruar 2015 kell 15:15

Valimislubaduste hinnad

Riigieelarve osakonna juhataja asetäitja Marika Tuusi, eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk ja fiskaalpoliitika osakonna analüütik Risto Kaarna tutvustasid täna rahandusministeeriumi analüüsi erakondade valimislubaduste mõjust riigieelarvele  Foto: Raul Mee, Äripäev

Erakondade kallimate valimislubaduste täideviimine viiks nelja aastaga riigikassast sadu miljoneid eurosid.

Rahandusministeeriumis valmis analüüs erakondade valimisplatvormides esitatud ettepanekute oodatava mõju kohta riigieelarvele.

Järgneb erakondade kallimate lubaduste mõju riigieelarvele aastatel 2016-2019.

Isamaa ja Res Publica Liit

1. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 500 euroni.

Lubaduse mõju: 914 miljonit eurot

2. Tallinna-Tartu maantee ehitamine neljarealiseks esmalt Kose-Mäo teelõigul ning seejärel kogu ulatuses; Tallinna-Pärnu-Ikla maantee ehitamine neljarealiseks esmalt Tallinnast Pärnuni ja seejärel kogu ulatuses.

Lubaduse mõju: 600 miljonit eurot

3. Kaitseväe sõjalist võimekust arendatakse. Selleks varustatakse ja relvastatakse jalaväebrigaad täielikult mehhaniseeritud brigaadiks. Arendatakse välja täielik soomusmanöövervõime ning brigaadi koosseisus luuakse tankipataljon. Luuakse ja arendatakse välja 2. jalaväebrigaad, et tõsta kaitseväe tulejõudu ja kiirreageerimisvõimet. Arendatakse välja keskmaa õhutõrjepataljon, kaasates liitlaste võimeid. Suurendatakse eelhoiatuse ja luure investeeringuid.

Lubaduse mõju: 940,8 miljonit eurot

 

Keskerakond

1. Põhimagistraalide autoliiklus muudetakse turvalisemaks. Prioriteediks Tartu ja Narva maanteede väljaehitamist kolme- ja neljarealiseks, Via Baltica tehakse korda ja rajatakse suuremate riigimaanteede äärde piirdetarad.

Lubaduse mõju: 610 miljonit eurot

2. Lastetoetus tõstetakse esimesele ja teisele lapsele 75 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 300 eurot kuus.

Lubaduse mõju: 570,7 miljonit eurot

3. Õpetaja alampalk tõstetakse 1500 euroni.

Lubaduse mõju: 452,4 miljonit eurot

 

Reformierakond

1. Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist jätkatakse ja rajatakse Tallinn-Pärnu maanteele 2+1 möödasõidurajad. Ehitatakse välja Tallinna ringtee ning suunab eurovahendid Haabersti ja Russalka ristmiku rekonstrueerimiseks.

Lubaduse mõju: 320 miljonit eurot

 2. Vähendatakse maksuerandeid ja mahaarvamisi ja kärbitakse maksukulusid, mis jaotuvad sotsiaalselt ebaõiglaselt ja ebatõhusalt

Lubaduse mõju: 767 miljonit eurot

 3. Lihtsustatakse osalise tööajaga töötamist. Selleks kaotatakse sotsiaalmaksu miinimumi nõude. Sotsiaalhüved ja -toetused, mis on seotud töötamisega, viiakse proportsiooni töökoormusega. Osalise koormusega töötamine ei tohi kaotada inimese kogu toetust.

Lubaduse mõju: 240 miljonit eurot

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1. Nelja aastaga  tõstetakse keskmine pensioni 560 euroni.

Lubaduse mõju: 1,68 miljardit eurot

2. Rakendatakse lapsetoetuse, mis tagab igale lapsele 25 eurot kuus huvitegevuseks, tõstab esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni ning kindlustab igale kolme ja enamat last kasvatavale perekonnale 200 euro suuruse lasterikka pere toetust.

Lubaduse mõju: 618,6 miljonit eurot

3. Võrdsustatakse omastehooldajate toetuse miinimumpalgaga ja vabastatakse tööandja, kes pakub omastehooldajale tööd, sotsiaalmaksu maksmise kohustusest ravikindlustuse osa võrra (13% palgast).

Lubaduse mõju: 490,46 miljonit eurot

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1. Käibemaksu alandatakse 10%le

Lubaduse mõju: 4,4 miljardit eurot

2. Maksuvaba miinimumi tõstmine miinimumpalgaga võrdseks

Lubaduse mõju: 2,06 miljardit eurot

3. Tuleb luua kaks tankipataljoni ja soetada keskmaa õhutõrje kompleksid, luua tugev rannakaitse.

Lubaduse mõju: 940,83 miljonit eurot

 

Eestimaa Rohelised

1. Rakendatakse riiklik kodanikupalk

Lubaduse mõju: 4,8 miljardit eurot

2. Tulumaksuvaba miinimum ja miinimumpalk tõstetakse vähemalt 500 euroni. Tulumaksu kuni 2% kasutamise otsustab maksumaksja soovi korral ise, toetades näiteks temale meelepärast MTÜd.

Lubaduse mõju: 1,27 miljardit eurot

3. Toidukauba ja mahetoidu käibemaksu alandatakse 10 protsendini.

Lubaduse mõju: 468,11 miljonit eurot

 

Eesti Iseseisvuspartei

Euroopa Liidust astutakse välja

Lubaduse mõju: 1,6 miljardit eurot

 

Rahva Ühtsuse Erakond

Maksuvaba miinimumi tõstmine miinimumpalgaga võrdseks

Lubaduse mõju: 2,06 miljardit eurot

Rahandusministeeriumi analüüsi kohta erakondade valimislubaduste mõjust eelarvele saate lugeda siit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetkel kuum