Virge Haavasalu • 30. märts 2015 kell 8:00

Iga kolmas rõivakauplus nuriseb

Baltika kontserni kuuluv Montoni kauplus Viru Keskuses.  Foto: Raul Mee

Konjunktuuriinstituudi värske majandusbaromeetri järgi hindas märtsis 15% kaubandussektori ettevõtteist majandusolukorda halvaks, kusjuures kõige rahulolematumad olid rõivakauplused, millest iga kolmas nurises olukorra üle.

Baromeetri järgi on jaekaubandusettevõtete viimase kolme kuu müük läinud antud sesooni kohta rahuldavalt, kuid võrreldes eelnevate kuudega ja eelmise aasta märtsiga on rohkem väheneva müügiga kauplusi. 18% kauplustel on varud hooaja kohta liialt suured ja seetõttu ollakse ka uute tellimustega ettevaatlikumad.

Järgneval kolmel kuul ootab müügi kasvu 56% kaupluste juhte. Ärikonjunktuuri tervikuna hinnatakse kaubandussektoris praegu peamiselt rahuldavaks (nii arvas 73% ettevõtete juhte), kuid 15% ettevõtteid hindas konjunktuuri halvaks. Kõige rahulolematumad on siin garderoobikauplused, millest iga kolmas hindas ärikonjunktuuri halvaks. Juhtide hinnangud ärikonjunktuurile 6 kuu pärast on positiivsed.

Tarbijate kindlus oluliselt parem

Tarbijate kindlustunne märtsis paranes ja on pikaajalisest keskmisest oluliselt paremalt tasemel. Paranesid ootused riigi majandusolukorra, tööturu ja säästmisvõime kohta. Elanike kindlustunde tõusu toetavad sissetulekute kasv ja puuduv hinnatõus. Nii head ootused säästmisele olid viimati enne kriisi, 2007. aastal.   

Perede rahanduslik olukord märtsis oli pikaajalises võrdluses heal tasemel. 44% peredest suutis säästa, 48% kulutas nii palju kui teenis ja 7% elas kas varasemastest säästudest või oli võlgu. Elanike inflatsiooniootused püsivad madalad. 

Ehitusettevõtete kindlustunne püsib madalal tasemel. Viimasel kolmel kuul on ehitustööde maht olnud languses, kuid järgneval kolmel kuul töömaht igas teises firmas kasvab. Kõigis ehituse valdkondades on tellimusi alla tavapärase, kuid mõnevõrra paremini on tellimustega varustatud elamuehitus ja kõige vähem on tellimusi rajatiste ehitajatel.

Järgneval kolmel kuul tööde maht kõigis ehitusvaldkondades kasvab ja kõige enam elamuehituses. Tööde mahu kasvuga koos suurendab 16% ettevõtetest ka töötajate arvu. Hinnad on sektoris kerges languses.

Majutusettevõtete töötajaid vähendati

Töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunne viimase kuuga natuke paranes, kuid on jätkuvalt alla pikaajalist keskmist ja mõnevõrra halvemal tasemel kui eelmise aasta märtsis. Kindlustunnet hoiab madalal tagasihoidlik nõudlus nii sise- kui eksporditurgudel. Nii hindas 33% ettevõtetest, et praegu on nõudlus alla tavapärase ja vaid 9% ettevõtetest on nõudlus tavapärasest parem. Lähema 3 kuu väljavaade on siiski optimistlikum ja toodangu maht peaks kasvama. Koos mahu kasvuga suurendatakse ka töötajate arvu. Müügihinnad on kerges languses. 

Majutusettevõtete kindlustunde indikaator on tavapärasest märtsi olukorrast tunduvalt halvem. Venemaa turistide arvu vähenemist pole suudetud täielikult kompenseerida teiste kliendigruppidega ja nii vähenes müük 59%-s hotellidest. Koos müügi vähenemisega vähendati ka töötajate arvu. 

Kevadkuudeks prognoosib enamik (63%) majutusettevõtete juhte müügi kasvu ja teenuste hinnad, mida madalhooaja ja kehva konjunktuuri tõttu alandati, pöörduvad jälle tõusule. Samas nii töötajate arvu kasv kui hinnakasv on esialgu ettevaatlikumad kui aasta tagasi samal ajal.

Hetkel kuum