Äripäev • 12. oktoober 2015 kell 13:00

Eesti toidu teekond on jälgitav

Kust tööstuses kasutatav sealiha pärit on, saab vaevata kindlaks teha.  Foto: Erik Prozes

Audiitorite hinnangul vastab Eesti toidujärelevalve süsteem Euroopa Liidu nõuetele.

Euroopa Komisjoni ametnikud auditeerisid 29. septembrist kuni 9. oktoobrini üle-euroopalise auditeerimisprogrammi raames Eesti toidujärelevalvesüsteemi toimimist liha ja lihatoodete päritolu ning liikumise jälgitavuse tagamisel.

Euroopa Komisjoni toidu- ja veterinaarameti audiitorid leidsid auditi kokkuvõttes, et nii külastatud toidukäitlemisettevõtete toidu jälgitavuse ja enesekontrollisüsteemid kui ka Eesti riiklik järelevalvesüsteem vastab Euroopa Liidu nõuetele.

„Toidukäitlejate toidu jälgitavuse ja enesekontrollisüsteemid peavad võimaldama järelevalveasutusel dokumentaalselt tuvastada konkreetse toidu valmistamiseks kasutatud toorained ja nende täpsed kogused. Audiitorid said kinnituse, et külastatud ettevõtete süsteemid seda võimaldavad,“ ütles veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna juhataja Heneli Lamp. „Euroopa Liidus 2013. aastal puhkenud nn hobuseliha skandaali järel oodatakse, et nii toidu käitlejad kui ka järelevalveasutus pööraksid rohkem tähelepanu toidu valmistamiseks kasutatavale toorainele ning toidu märgistusel koostisosade ja eriti nende koguselisele esitamisele.“

Audiitorid valisid kolmest jaekaubandusettevõttest juhuvalimi alusel erinevat liiki liha sisaldavaid tooteid ning veterinaarameti ametnikud kontrollisid tootega seotud tarneahelat kuni tapamajani, kust liha algselt pärines. Kokku külastasid audiitorid 12 toidukäitlemisettevõtet, sh kolme jae- ning kahte hulgikaubandusettevõtet ja kuut liha ning lihatoodete käitlemisega tegelevat.

Hetkel kuum