Äripäev • 5 veebruar 2016

Hinnalangust veab transport

Tänavapilt Tallinnas.  Foto: Raul Mee

Tarbijahinnaindeksi muutus oli jaanuaris võrreldes eelmise aasta detsembriga -0,1% ning võrreldes eelmise aasta jaanuariga -0,6%.

Statistikaamet teatab, et kaubad olid eelmise aasta jaanuariga võrreldes 0,5% ja teenused 0,7% odavamad.

Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta jaanuariga võrreldes langenud 2,8% ja mittereguleeritavad hinnad tõusnud 0,1%.

Eelmise aasta jaanuariga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim transport, mille mõjust poole andis 7,2% odavnenud mootorikütus. Suuremat mõju indeksile avaldas veel 11,6% odavnenud soojusenergia ja 8,7% odavnenud piim, piimatooted ja munad. Aastataguse ajaga võrreldes oli suurem mõju indeksile ka alkohoolsetel jookidel, mis on aastaga kallinenud 4%. Mullu sama ajaga võrreldes on kütustest enim kallinenud kütteõli (25%) ning odavnenud gaas (18%).

Möödunud aasta detsembriga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit enim eluasemele tehtavad kulutused: kodudesse jõudnud elekter oli 10,1% ja üür 5,4% kallim. Suuremat mõju indeksile avaldas veel transport, kus mootorikütus odavnes kuuga 3% ning jaanuariks ostetud lennukipiletid olid 15% odavamad. Samuti toimusid rõivaste ja jalatsite laialdased soodusmüügid.

Seoses elanike tarbimisstruktuuri ja hindade pideva muutumisega ajakohastab Statistikaamet tarbijahinnaindeksi kaalusüsteemi ja arvutuste aluseks olevaid esinduskaupu igal aastal. 2016. aastal vastab tarbijahinnaindeksi kaalusüsteem elanike 2015. aasta keskmisele kulutuste struktuurile. Arvutuste aluseks olevateks baashindadeks on 2015. aasta detsembri hinnad. Varasemate perioodidega võrdluse saamiseks jätkatakse tarbijahinnaindeksi avaldamist baasil 1997 = 100. Ühendav kuu on detsember 2015. Tarbijahinnaindeks avaldatakse aruandekuule järgneva kuu viiendal tööpäeval. Tabelis on esitatud nii 2015. aastal kasutatud kulutuste struktuur kui ka alates 2016. aasta jaanuari indeksist kasutatav kulutuste struktuur ehk kaubagruppide osakaalud.

Hetkel kuum