Eliisa Matsalu • 11 veebruar 2016

Tallinna Sadama lepingud langevad erikontrolli küüsi

Tõnis Pohla  Foto: Rauno Volmar, EPL

Majandusministeerium laseb üle vaadata vähemalt 19 koostöölepingut, mis on sõlmitud Tallinna Sadamaga. Neist mitu on sõlmitud kriminaalmenetluses kahtlustuse saanud Tõnis Pohla ettevõtetega.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal selgitas, et erikontroll on tellitud kriminaalasjaga seotud isikute ja AS Tallinna Sadama vahel viimase viie aasta jooksul sõlmitud tehingute majanduslikku põhjendatuse hindamiseks. Juhul, kui tuvastatakse tekitatud kahju, peab erikontroll hindama ka selle suuruse. Lisaks teeb erikontroll Muuga konteinerterminali ühe kai rajamisega seotud lepingu kuluanalüüsi.

Erikontrolliga tahetakse üle vaadata vähemalt 19 ostu-müügilepingut ja teenuse osutamise või tellimise lepingut. Kuna Tallinna Sadama juhatuse liikmete kriminaalmenetlus alles kestab, võib nimekiri veel täieneda.

Tallinna Sadama skandaal

Eelmise aasta augusti lõpus pidas kaitsepolitsei kinni riigiettevõtte Tallinna Sadama juhatuse esimehe Ain Kaljuranna ja juhatuse liikme Allan Kiili. Neid kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises mitme aasta jooksul ja rahapesus.

Kaks päeva pärast kahtlustuste esitamist võttis kohus prokuratuuri taotlusel Kaljuranna ja Kiili vahi alla ja läbi otsiti ka nende töö- ning elukohad.

Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi võttis Kiil väidetavalt altkäemaksu miljonite eurode ja Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses. Praeguseks on mõlemad vahi alt vabastatud.

Kokku on Tallinna Sadama kriminaalasjas kahtlustatavaks tunnistatud kaheksa inimest. Peale Kaljuranna ja Kiili veel Tõnis Pohla, Toivo Promm, Kaido Tamberg, Anna Annikova, Üllar Raad ja Eno Saar.

Altkäemaksu kahtlusaluste ettevõtted

Mitu erikontrolli alla minevat lepingut on seotud Tallinna Sadama altkäemaksu kriminaalasjas kahtlustatavaks tunnistatud Tõnis Pohlaga. Erikontrolli ootavad lepingud on sõlmitud kümne erineva ettevõttega. Neist omakorda neli kuuluvad ühele ja samale ettevõttele, Baltic Maritime Logistics Group AS (BMLG). Tõnis Pohlale kuulub BMLGst 21%. Teised omanikud on Andres Vahi, Ants Ratas ning Karin ja Tarmo Nurmetalo.

Erikontrolli tahetakse teha ka lepingutele, mis on sõlmitud Esteve Stevedoring OÜ ja Esteve Terminal AS, mille mõlema osanik on samuti BMLG. Esteve Stevedoringu üheks osanikuks on ka Üllar Raad, kes on samuti üks kaheksast isikust, kes Tallinna Sadama kriminaalasjas kahtlustuse sai.

Üllar Raad oli eelmise aasta septembrini ka Esteve Terminal ASi juhatuse liige. Kuigi nii Pohla kui ka Raad ei tunnistanud end kahtlustustes süüdi, astusid nad ettevõtete juhtorganitest tagasi.

„Meilt pole midagi küsitud“

Majandusministeerium uurib BMLG lepinguid, mis puudutavad näiteks sildumisteenust Vanasadama kaidel, Paldiski lõunasadamas ja kaidel, mida kasutab Eckero Line. Samuti vaadatakse üle mitme kinnistu hoonestusõigus ja kasutus.

BMLG juhatuse liige Ants Ratas polnud majandusministeeriumi erikontrollist veel kuulnud. „Kui neil selleks mingi seaduslik alus on, siis mis mul selle vastu saab olla,“ ütles ta, ent tundis huvi, mida erikontrolliga tuvastada tahetakse. „Ma ei näe põhjust, miks erikontroll peaks meid ära hirmutama, sest midagi ebaseaduslikku seal küll pole,“ lisas ta.

Ratase sõnul pöörduvad küll aegajalt nende poole kontrolle tegema maksuametnikud ja teised riigiorganisatsioonid, ent seoses Tallinna Sadama altkäemaksu juhtumiga pole neilt midagi küsitud. „Ise pole ka midagi küsinud,“ lisas ta. „Ja mis puudutab Tõnis Pohla kahtlustust, siis ma isegi ei tea, milles teda täpsemalt kahtlustatakse."BMLG juhatuse liige Tarmo Nurmetalo lisas, et erikontroll ei puuduta ei BMLG-d ega ka selle tütar- ja sidususettevõtteid, kuna seaduse järgi saab majandusministeerium erikontrolli läbi viia vaid Tallinna Sadamas. Nurmetalo kinnitas, et BMLG on täitnud ja täidab ka edaspidi Tallinna Sadama ees nõuetekohaselt kõiki pooltevahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi.

BMLG on 2000. aastal loodud strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimisega tegelev valdusfirma. Kontserni müügitulu oli 2014. aastal üle 125 miljoni euro. Tõnis Pohla võttis 2014. aastal ettevõttest välja üle poole miljoni euro dividende.

Kontrolli all ka Tallinki omanikud

Erikontrolliga tahetakse üle vaadata ka lepingud, mis on seotud Tallinki omanikfirma Infortar ASiga. Üks neist on mitme investoriga ettevõte Bolton Realestate ja teine Tallink Grupile kuuluv HTG Invest. Bolton Realestate lepingutest langesid erikontrolli valimikku kaupade töötlemise, valve- ja koristusteenuse leping ja ühe kinnistu ostuleping. HTG Investil uuritakse sildumisteenust Vanasadama kaidel ja vara kasutuse lepingut. Infortari juhatuse esimees ja üks omanik Ain Hanschmidt polnud eile kommentaari andmiseks kättesaadav.

Selgus saabub sügiseks

Erikontrolli läbiviija leidmiseks teeb majandusministeerium riigihanke. Tänaseks on kvalifitseerunud viis audiitorbürood. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. märts, seejärel järgnevad läbirääkimised. Lepingu sõlmimine on kavandatud aprilli alguseks ja leping täidetakse sõlmimisest kuue kuu jooksul.

Hetkel kuum