Äripäev • 31. märts 2016
Jaga lugu:

Kaubanduskoda: Eesti kohtleb töötavaid alaealisi liiga rangelt

Kaubanduskoja juht Mait Palts.  Foto: Raul Mee

Võrreldes Euroopa Liidu reeglitega on meie seadused liiga ranged ja takistavad noorte tööturule sisenemist, leiab kaubanduskoda.

Koja hinnangul vajab Eesti seadusandlus ülevaatamist ning seepärast saatis ühendus tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta.

Kaubanduskoda märgib, et on aasta jooksul korraldanud ümarlaudu, kuhu on kaasatud nii noorte kui ka ettevõtjate esindajad. „Aruteludelt on kõlama jäänud seisukoht, et noortele varases eas töökogemuse andmine on väga oluline ning selle võimaldamiseks tuleks tänast seadusandlust muuta,“ selgitab kaubanduskoda oma pöördumises.

170 ettevõtjat vastas ka sügisel toimunud küsitlusele, kus toodi välja praeguse olukorra kitsaskohad. Kaubanduskoja juht Mait Palts rõhutab, et eesmärk pole noorte kooliteed katkestada ja neid kõiki tööturule saata.

„Meie soov on kaasa aidata sellele, et Eesti noortest kasvaksid töökad ja ettevõtlikud inimesed. Selleks, et nad oskaksid teha teadlikke karjäärivalikuid ning nende tööturule sisenemine oleks võimalikult sujuv, on vaja juba varakult omandada esimesed töökogemused,“ selgitas Palts. „Oleme seisukohal, et alaealiste töötamist puudutava regulatsiooni ülevaatamine ning paindlikumaks muutmine aitaks teha tulevases elus üliolulise töökogemuse saamise noore jaoks paremini kättesaadavaks.“

Kaubanduskoja ettepanekuid sotsiaalministeeriumile:

Töötada välja ühtsed arusaamad selle kohta, millised tööd on noortele lubatud ja millised keelatud.

Noortel võiks olla lubatud töötada rohkem kui pool koolivaheajast. Praegusel juhul võib töötada kuni 1,5 kuud, mitte rohkem.

Koolikohustuse täitnud alaealistel võiks olla lubatud töötada kuni 8 tundi päevas. Praegu on lubatud 6–7 tundi.

Tuleks lihtsustada töötamiseks vajaliku loa saamist. Loa saamine on praegu töö- ja ajamahukas.

Sotsiaalmaksusoodustuste tegemine alaealisi tööle võtvatele ettevõtetele.

Loe ministrile saadetud ettepanekuid siit.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum