• OMX Baltic−0,21269,3
 • OMX Riga−0,71915,86
 • OMX Tallinn−0,021 754,18
 • OMX Vilnius−0,32989,23
 • S&P 5000,535 644,93
 • DOW 300,6340 251,24
 • Nasdaq 0,6318 514,79
 • FTSE 100−0,858 182,96
 • Nikkei 225−2,4541 190,68
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,19
 • EUR/RUB0,0096,33
 • OMX Baltic−0,21269,3
 • OMX Riga−0,71915,86
 • OMX Tallinn−0,021 754,18
 • OMX Vilnius−0,32989,23
 • S&P 5000,535 644,93
 • DOW 300,6340 251,24
 • Nasdaq 0,6318 514,79
 • FTSE 100−0,858 182,96
 • Nikkei 225−2,4541 190,68
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,19
 • EUR/RUB0,0096,33
 • 31.05.16, 10:00

Kataloogist valitud maja valmib kiiremini

Kataloogist valmis majaprojekti valimine on odavam ja kiirem lahendus kui arhitektilt eritellimusprojekti tellimine.
OÜ Nord Homes müügijuhi Kristjan Vendiku sõnul kinnistu eripärade ja asukoha tõttu ilmakaarte suhtes ka tüüpprojekte alati kohendada,
 • OÜ Nord Homes müügijuhi Kristjan Vendiku sõnul kinnistu eripärade ja asukoha tõttu ilmakaarte suhtes ka tüüpprojekte alati kohendada,
 • Foto: Eiko Kink
Tüüpprojektide hulgast on kliendil võimalik valida ehitatava maja jaoks sobilik lahendus, mis isegi kui seda on tarvis veidi muuta, on kiirem ja odavam kui eritellimusprojekti tellimine. Samas tähendab omanäolist kodu eelistava kliendi jaoks tüüpprojekt ohtu, et maja sarnaneb naabri või lausa kogu piirkonna elamutega, kirjutab 1. juuni Äripäev ehituse rubriigis. 
OÜ Aarius Projekt müügijuhi Viktor Koka sõnul võimaldab eritellimusprojekt tellijal saada sellise kodu, nagu ta soovib – tulemus on maksimaalselt kliendi soove arvesse võttev ja ainulaadne.  
OÜ Finnlog müügijuht Tõnu Niidi rääkis, et kui viis-kuus aastat tagasi müüdi enamasti tüüpprojekte, siis nüüd on rõhuasetus liikunud pigem individuaalsete lahenduste poole.
Ettevõte, mis on eramuehituse vallas keskendunud liimpalkkonstruktsioonist elamute ja suvemajade projekteerimisele ja ehitamisele, peab uue lähenemise põhjuseks kliendi maitse muutumist ning nõudlikkuse kasvu. "Meieni jõudvatest klientidest eelistab kaks kolmandikku tüüpprojekti asemel individuaalset lahendust,” märkis Niidi.
Niidi sõnul võib öelda, et nooremapoolsed pered, kelle rahalised võimalused on ahtamad kui teadlikumal ja nõudlikumal ostjal, kipuvad eelistama tüüplahendusi.
Teise tüüpprojekte eelistava grupi moodustavad vanemad kliendid, kellel lapsed on kodust välja kolinud ja kelle eluase on seetõttu jäänud üksinda elamiseks liiga suureks, mistõttu eelistatakse mõistlikuma suurusega palkmaja linna läheduses. 
Kommentaar
Tüüpprojekt on ehitaja jaoks kiire ja soodne lahendus
Lauri Matteus, ASi Rand & Tuulberg Grupp ehitusjuht
Tüüpprojektid on rohkem kasutuses eramute ja teiste väiksemate hoonete ehitamisel. Nende peamiseks eeliseks on parem võimalus tagada kvaliteetne tulemus. Seda eeldusel, et tegemist on läbiproovitud lahendustega, mille puudujäägid on aja jooksul likvideeritud.
Teisalt tuleb arvestada, et tüüplahendust valides toimub teistega sarnastumine. Teatud piires tuleb arvestada ka limiitide olemasoluga ehk planeeringud ja lahendused, mis on universaalsed, ei saa päris kõigile 100% sobida ning klient peab oma soovides tegema järeleandmisi.
Ehitusfirma seisukohast on tüüpprojekti järgi tavaliselt lihtsam ehitada, mis tähendab ka teatud määral aja ja kulude kokkuhoidu. Aja jooksul on välja töötatud ka üha uusi ja paremaid tehnoloogiaid ning kiiremaid töövõtteid.
Samuti leiavad üldjuhul lahenduse mõned puudused, mis võivad ekspluatatsioonis esile kerkida. Ehitaja jaoks on järeleproovitud ja kindla kvaliteediga lahendused paremad ja soodsamad, võttes maha ka võimaliku garantiiaja riski. Ainsa miinusena võib öelda, et ühetüübilisi hooneid järjest rajades võib see ehitajale igavaks muutuda.  
Tüüpprojekt vajab kohendamist
Majade projekteerimise ja ehitusega tegeleva OÜ Nord Homes müügijuhi Kristjan Vendiku sõnul võib tüüpprojektide peamiseks eeliseks projekteerija seisukohast pidada nende "ühe korra valmis tegemise vaeva“. Ehk valminud projektipakki, mis võib lisaks hoone joonistele sisaldada ka eriosasid nagu elekter, vesi, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, on võimalik pakkuda mitmele kliendile korraga.
"Ent praktika näitab, et klientide erisoovide ning kinnistu eripärade ja asukoha tõttu ilmakaarte suhtes tuleb ka tüüpprojekte alati kohendada,” lisas Vendik.
OÜ Aarius Projekt tegevjuhi Tõnu Pippari sõnul saab tellijate maitse-eelistustest tingituna rääkida tüüpprojektide vallas ka tootearendusest. Antud kontekstis tähendab tootearendus seda, et projekteerimisbüroo arhitekt selgitab välja eritellimusprojekte eelistavate klientide soovid ja vajadused ning lähtuvalt trendidest arendab välja uued tüüperamu lahendused. 
“Selle tulemusena on uutel klientidel võimalik valida sobilik maja tüüplahendus. Isegi kui seda on tarvis veidi muuta, on kliendil võimalus saada see ajaliselt valmis kiiremini kui eritellimusprojektiga lahendust otsides või ruumilahendusi ümber mängides,” selgitas Pippar.
Paindlikkuse vajalikkust tüüpprojektide puhul tunnistas ka Niidi. Tema sõnul võimaldab tüüpprojekt selle valinud kliendil vastavalt oma soovile projektis teha muudatusi. "Kui tellijat häirivad teatud detailid, näiteks liiga pikad koridorid või liiga hämarad ruumid, saab projekteerimislahendusi jooksvalt muuta,” märkis Niidi. 
Kommentaar
Pangad pidurdavad turu arengut
Tõnu Niidi, OÜ Finnlog müügijuht 
Praegu ehitusbuumist, ka tüüprojektide osas, rääkida ei saa. Hetkel on turg pigem stagnatsioonis. 
Selle peamiseks põhjuseks on pankade kasinad finantseerimistingimused eramuehitussektorile, mis on ühtlasi suurimaks takistuseks ehitusettevõtete kliendibaasi laiendamisel. Eeldaksin aktiivsemat turgu.
Kuigi klientide huvi ja aktiivsus püsib stabiilsena, ehitaksime rohkem, kui pangad julgeksid tegutseda ja oleks tegutsedes paindlikumad klientidele laenutooteid pakkudes. Paraku hoitakse konservatiivset joont ja riskitaluvus puudub, mistõttu paljud meie ehituskokkulepped ei realiseeru.
Üleliigne magamistuba projektist välja
Niidi tõi näiteks, et kui tüüpmajas, mille kogupindala on 180 ruutmeetrit, on projekti järgi liigne magamistuba, mis leiaks harva kasutust, ei pea sellega leppima. Selle asemel, et maksta hoone koguhinnana tuhandeid eurosid rohkem, kui tegelikud vajadused nõuavad, on mõttekam magamistuba ehitamata jätta. Individuaalse eskiisiprojekti koostamise eest tuleb tellijal küll ise tasuda, kuid kokkuvõttes on lõpptulemus soodsam kui pakutav tüüplahendus.
Vendiku sõnul näitab nende praktika, et alati tuleb kohendada puitmajade tüüpprojekte. "Kliendi projektid kohandame alati ümber vastavalt meie puitkonstruktsioonidele, mille tulemusena võib muutuda seinte ja muude kandvate konstruktsioonide paksus,” märkis Vendik.
See on tingitud sellest, et kuigi laias laastus on majatehaste standardelemendid küll sarnased, on neil mõningaid spetsiifilisi eripärasid. Sestap on tüüpprojektide koostajatel raske teha kõikidele majatehastele sobivat projektlahendust. Tõsi, kivimajadele koostatud tüüpprojektide puhul on Vendiku sõnul kohandamist vähem.
Koka sõnul võivad tüüpprojektide ja eritellimuslahenduste hinnad erineda mõnekümnest protsendist kuni mitme korrani. Määravaks on töö maht. 
Niidi sõnul on arusaam tüüpprojektist kui taskukohasemast lahendusest osaliselt müüt. "Hinna juures saab määravaks siiski materjalide kulu ja töötundide arv," märkis ta. Näiteks on tema sõnul ette tulnud, et eritellimusel tehtud täiendustega hoone tuleb kokkuvõttes soodsam kui tüüplahendusega ehitis. 
Pane tähele
Tüüpprojekti plussid:
Võimaldab tänu lühemale projektiga tegelemise ajale ehitamisega kiiremini alustada.
Soodsam hind.
Võimalus projekti kohendada tellija soovide järgi.
Kindla peale minek – tüüpprojekti on varem kasutatud ja selle järgi ehitatud, mis annab tarbijale kindluse projekti kvaliteedi suhtes.
Tüüpprojekti miinused:
Võimalus kohendada tulemust oma soovi järgi on piiratud.
Samasugune maja võib olla ka naabril või mitmel.
Eritellimusprojekti plussid:
Omanäoline ja kliendi soovidele vastav eramu.
Kliendil võimalik teha arhitektiga koostööd.
Eritellimusprojekti miinused
Kõrgem hind.
Pikem valmimisaeg.
Tulemus sõltub arhitekti kogemusest ja kliendi oskusest temaga koostööd teha. 
 Allikas: Viktor Kokk, Aarius OÜ müügijuht
Kõiki soove täita ei saa
Projektide kohandamise puhul tuleb arvestada sellega, et ette võib tulla ka olukordi, kus soovitud muudatused pole võimalikud. Näiteks tuleb arvesse võtta kohalike omavalitsuste poolt kruntidele seatud  projekteerimistingimusi, mis sätestavad hoone mahu, arhitektuuri jms. "Kui tingimused sätestavad piirkonnas maja katusekaldeks 30–45 kraadi, siis funkstiilis lamekatusega maja sinna ehitada ei saa,” tõi Niidi näiteks.
Olgu lõpphind soodne või mitte, reegel on, et näidisprojekti alusel oma kodu planeerimine annab selgema ettekujutuse eelarvest. Vendiku sõnul on kliendile näidisprojektide abil võimalik näidata, millised arhitektuursed lahendused, kasutatavad ehitusmatejalid või muud detailid võivad maja ehituse hinda mõjutada, mis aitab kliendil teha otsuseid, et lõpptulemus planeeritud eelarve piiresse jääks. “Meie juurde on sattunud mitmeid kliente, kes on pärast projekti valmimist ehituse hinnapakkumist küsides pidanud tõdema, et projekt tuleb eelarvesse mahutamiseks siiski ümber teha,” nentis Vendik.
Isegi kui tüüpprojekt vajab kohandamist, on Vendiku sõnul siiski selle eeliseks eriprojektiga võrreldes projekteerimisele kuluva aja kokkuhoid. "Arhitektiga n-ö nullist alustades võib mõlemale poolele sobiva eskiislahenduse kokkupanek võtta üsna kaua aega, kuna arhitekti maitse võib tellija ettekujutusest olla oluliselt erinev, või ei suuda klient arhitektile oma soove ja vajadusi piisavalt selgelt selgeks teha," rääkis ta.
Vendik lisas, et kliendile sobib nende hinnangul kõige paremini vahepealne lahendus. "Ehk kui tellijal on võimalik valida meie projektide kataloogist omale sobiva arhitektuurse lahenduse ja suurusega hoone 3D-eskiis, mille alusel hakkame koostama lõplikku personaalset projektlahendust. Selliselt valminud lõpptulemust võiks nimetada ka juba individuaalprojektiks,” rääkis Vendik. 

Seotud lood

 • ST
Sisuturundus
 • 10.07.24, 11:20
Põlvkondade vahetust tuleks hakata varakult planeerima
Kui oled midagi suure hoole ja armastusega üles ehitanud, on loomulik, et soovid tagada ka selle püsimise. Olgu tegemist ettevõtte või perekonna varade edasiandmise planeerimisega, siis LHV privaatpanganduses ollakse oma klientidele toeks, et korraldada põlvkonnavahetus sujuvalt.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele