Äripäev • 21. juuni 2016 kell 12:15

Mida tähendaks Brexit Suurbritannias tegutsevatele ELi ettevõtjatele?

23. juunil otsustavad britid Suurbritannia saatuse.  Foto: Epa

Evershedsi vandeadvokaadi Risto Rüütli sõnul on selge, et Brexiti mõju ei ole kõigis sektorites ühesugune ja sõltub suures osas sellest, missuguses ulatuses omab Ühendkuningriik jätkuvat juurdepääsu ühtsele turule.

Kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liidust lahkumise poolt, ei toimu Brexit üleöö. Selle asemel algab pikk ja keeruline läbirääkimiste raund. Alustuseks tuleb esitada Lissaboni lepingu 50. artikli kohane lahkumisteade. Seejärel on Ühendkuningriigil kuni kaks aastat aega, et rääkida ülejäänud Euroopa Liiduga läbi väljumislepingu tingimused, ning paljud kommenteerijad arvavad, et see protsess võib nõuda rohkemgi aega.

Selle ajal jooksul on Ühendkuningriik endiselt täiel määral Euroopa Liidu liikmesriik ning on kohustatud täitma Euroopa Liidu õigusakte. Samuti jätkab Ühendkuningriik osalemist Euroopa Liidu otsustusprotsessis, välja arvatud väljumislepingut puudutavad küsimused, selgitas Eversheds Ots & Co Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Risto Rüütel pressiteates.

Missuguses ulatuses hakkaks Ühendkuningriik omama juurdepääsu ühtsele turule, sõltub väljumislepingu tingimustest. Norra, mis ei ole küll Euroopa Liidu liikmesriik, omab juurdepääsu ühtsele turule enamiku kaupade puhul. Seejuures on Norra panus Euroopa Liidu eelarvesse märkimisväärne, ehkki riik ei oma esindatust Euroopa Liidus. Teised riigid, näiteks Lõuna-Korea, on saavutanud läbirääkimiste teel piiratud juurdepääsu ühtsele turule, ilma kohustuseta teha makseid Euroopa Liidu eelarvesse. Kui ühtegi kokkulepet ei saavutata, on nii Ühendkuningriik kui ka Euroopa Liit siiski mõlemad Maailmakaubanduse Organisatsiooni (WTO) liikmesriigid ja peavad kehtestama teineteisele soodsaimad tariifid.

Euroopa Liidu impordile Ühendkuningriiki ja Ühendkuningriigi ekspordile ülejäänud Euroopa Liitu võidakse kehtestada tariifid ja tollitõkked, mis Euroopa Liidu ettevõtjatele tähendaks kulutuste suurenemist. Kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik kaubanduslepingut ei sõlmi, siis kohaldatakse Ühendkuningriigi WTO tariife (mille suuruse otsustab UK) ja Euroopa Liidu tollitariife. 

Potentsiaalselt piiratud juurdepääs Ühendkuningriigi klientidele. Ilma kaupade vaba liikumiseta muutub kaupade tarnimine ülejäänud Euroopa Liidust UK klientidele (ja vastupidi) keerulisemaks. 

Potentsiaalselt piiratud juurdepääs Ühendkuningriigi töötajatele. Ilma inimeste vaba liikumiseta omavad ülejäänud Euroopa Liidu ettevõtjad piiratud juurdepääsu Ühendkuningriigi tööjõule. See, mis juhtub praeguste Euroopa Liidust pärit mitte-UK töötajatega, lahendatakse tõenäoliselt väljumislepinguga.

Euroopa Liidust eksporditavad kaubad peavad vastama UK regulatsioonile. Lühikeses perspektiivis jääb see regulatsioon tõenäoliselt samasuguseks nagu Euroopa Liidu vastav regulatsioon, ent võib aja jooksul muutuda. See võib kasvatada Euroopa Liidu ettevõtjate kulusid.

Rüütel märkis, et kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liitu jäämise poolt, siis – lähtudes UK valitsuse poolt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega peetud läbirääkimistel kokkulepitud uutest tingimustest – on Ühendkuningriigi seisund Euroopa Liidus veelgi selgemalt määratletud ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide omast erinev.  

Risto Rüütel lisas, et kui Ühendkuningriik hääletab lahkumise poolt, pole selge ei see, missuguse kuju omandavad Ühendkuningriigi tulevased suhted Euroopa Liiduga, ega ka see, kui kaua võiks uute suhete tingimusi käsitleva kokkuleppe sõlmimine aega võtta. See põhjustab omakorda ebakindlust ettevõtjate seas, mis võib kesta aastaid.

Veebruaris saavutas Briti peaminister uue kokkuleppe, mis hakkab reguleerima Ühendkuningriigi liikmelisust Euroopa Liidus juhul, kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liidu referendumil Liitu jäämise poolt; see kokkulepe sätestab:

majanduse juhtimise valdkonnas, et Ühendkuningriigi ettevõtjaid ei diskrimineerita selle tõttu, et Ühendkuningriik ei kuulu euroalasse ja Ühendkuningriik ei pea kunagi osalema euroala riikide päästmises;konkurentsivõime valdkonnas, et Euroopa Liit kehtestab regulatsiooni vähendamise eesmärgid ning sõlmib uusi vabakaubanduslepinguid (nt USA ja Jaapaniga). See soodustaks ettevõtjate tegutsemist kõikjal Euroopa Liidus;suveräänsuse valdkonnas, et Ühendkuningriik ei ole seotud „üha tihedama liidu“ loomise eesmärgiga; jaimmigratsiooni valdkonnas, et kuni neljaks aastaks on Ühendkuningriigil õigus rakendada uutele Euroopa Liidust pärit migrantidele makstavatele töötamisega seotud toetustele „hädapidurit“.

Kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liitu jäämise poolt, jõustub uus kokkulepe päeval, mil UK valitsus informeerib Euroopa Komisjoni otsusest Euroopa Liitu jääda. Alles siis saab alata seadusandlik protsess, mille tulemusel kehtestatakse need kokkuleppe osad, mis nõuavad jõustumiseks Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmist. Kui Ühendkuningriik hääletab Euroopa Liidust lahkumise poolt, siis langeb kokkulepe ära tervikuna. 

 

 

 

 

Hetkel kuum