Savisaar peab leidma 117 000 eurot

Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu reklaamisid 2013. aasta valimiste ajal Hiiu staadioni avapidu.  Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
Koit Brinkmann • 10. november 2016 kell 9:00

Et riigikohus jättis ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea Edgar Savisaare kaebuse rahuldamata, jõustus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutus, mis kohustas Savisaart tagastama Tallinna linnale keelatud annetuse 116 642 eurot ja 89 senti.

Ettekirjutuse aluseks olid järgmised sündmused:

Augustis ja septembris 2013. aastal eksponeeriti Tallinna linnaruumis Hiiu staadioni talgutele ja avamisele kutsuvaid reklaame (Hiiu staadioni reklaam). Plakatil olid kujutatud Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu ning tekstiosad "Hiiu staadioni avapidu ja avamäng", "15. september", "kell 12.00". Isikute fotode juures oli nende nimi ning pildi alumises nurgas Tallinna logo.

Hiiu staadioni reklaami kogukulu oli 11 000 eurot, mis kaeti Tallinna linna spordi- ja noorsooameti eelarvest ning millest 1/3 (3667 eurot) on Sarapuu 9. juulil 2014. aastal Tallinna linnale tagastanud.

Augustist kuni oktoobri lõpuni 2013 esitati erinevates tele- ja raadiokanalites kampaania "Tallinn liigub" reklaame, milles kutsuti üles osalema Tallinna Maratonil ja ettevalmistavates treeningutes, reklaamis prevaleeris Savisaar ("Tallinn liigub" reklaam). Reklaamklippide kogukulu oli 100 842 eurot ja 69 senti, mis kaeti Tallinna linna spordi- ja noorsooameti eelarvest.

Augusti algusest kuni 31. oktoobrini 2013. aastal esitati telekanalis PBK venekeelset reklaamklippi, milles Savisaar kutsus inimesi osalema 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel (PBK reklaam). PBK reklaami maksumus oli 8467 eurot ja 20 senti, mille tasus Tallinna linnavalitsus.

Savisaar kandideeris 2013. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Keskerakonna kohaliku omavalitsuse valimiste valimiskampaania aruandest ei nähtu, et reklaamide eest oleks tasunud erakond või Savisaar.

Reklaam on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni hinnangul ennekõike käsitatav Savisaare isikureklaamina ning teavituskampaania on teisejärguline.

Kui reklaam on suunatud eelkõige selles eksponeeritud erakonna liikme reklaamimisele, mitte avalike huvide edendamisele, on selle reklaami kulude kandmine käsitatav annetusena erakonnaseaduse tähenduses.

Hanno Matto, Tallinna linnavolikogu liige, sotsiaaldemokraat:

Loodan siiralt, et Edgar Savisaar on aumees ning klaarib oma võlad Tallinna linna ees ära. Usun, et tänane riigikohtu otsus paneb tulevikus iga poliitiku kaks korda järele mõtlema, enne kui ta üritab avaliku raha eest endale reklaami teha.

Reklaamikulude kandmine Tallinna linna poolt on Savisaarele tehtud juriidilise isiku annetus, mis on erakonnaseaduse kohaselt keelatud. Seetõttu tuleb annetus Tallinna linnale tagastada.

Savisaar kaebas otsuse edasi

Savisaar kaebas komisjoni ettekirjutuse halduskohtusse, leides, et tegemist ei ole keelatud annetusega. Hiiu staadioni ning "Tallinn liigub" reklaamide eesmärk oli Savisaare arvates elanike informeerimine linnas toimuvatest terviseliikumise üritustest, PBK kampaania eesmärk oli suurendada venekeelse elanikkonna teadlikkust lähenevatest kohaliku omavalitsuse valimistest.

Savisaar väitis, et tema reklaamis kasutamine ei muuda seda valimisreklaamiks ja et tal on kohustus teavitada linnaelanikke mh aktiivse eluviisi üritustest ja julgustada neid sellistes ettevõtmistes osalema – tuntud linnaelanike kaudu seondub teavitus kõige äratuntavamalt Tallinna linnaga, linna enda ametnike kasutamine teavituskampaanias on otstarbekas (kulude kokkuhoid). Hiiu staadioni ja "Tallinn liigub" teavitused on seotud kohaliku omavalituse ülesande täitmisega ning enesekorraldusõigusega kohaliku elu korraldamisel. Teavituskampaaniad on pikaajaline praktika ning kooskõlas linna eelarvestrateegiaga. Teavitused ei olnud kaebaja isiklike huvide teenistuses, leidis Savisaar.

Savisaare kaebused nii halduskohtus, ringkonnakohtus kui nüüd ka riigikohtus jäid aga rahuldamata.

Riigikohus leidis, et kõikides viidatud reklaamides on kaebajal suur osatähtsus. Kuigi sõnumi sisu võib olla omane ka teavituskampaaniale, ei saa viimast praegusel juhul pidada peamiseks. Reklaamides kasutatud sõnumit (Hiiu staadioni avamine, spordiüritusele ja valimistest osa võtma kutsumine) oleks riigikohtu seisukohalt saanud esitada ka isik, kes valimistel ei kandideeri. Kohtule ei esitatud veenvat argumenti, miks Tallinna linn pidi oma ülesannete täitmiseks just sellel ajavahemikul sellise sisuga reklaame tellima ning kasutama nendes kohaliku omavalitsuse valimistel Tallinna linnas kandideerivat erakonna liiget.

Hetkel kuum