Äripäev • 1. detsember 2016 kell 14:10

Euroliit sai uue aasta eelarve

Euroliit sai uue aasta eelarve  Foto: PantherMedia/Scanpix

Täna võttis Euroopa parlament vastu Euroopa tuleva aasta eelarve, milles on kuludeks kehtestatud 157,86 miljardit eurot ning maksete kogusummaks 134,49 miljardit eurot.

Eelarve võeti vastu häältega 438 poolt, 194 vastu, 7 erapooletut.

Eelarve keskendub majanduskasvu ja tööhõive edendamisele, rändekriisi haldamisele, kommenteeris raportöör Jens Geier.

“On kahju, et komisjon ignoreeris parlamendi lugemisel suure häälteenamusega vastu võetud ettepanekut hoida osa endiste volinike tasust reservis, kuni Euroopa Komisjon jõustab rangema käitumiseeskirja huvide konfliktide vältimiseks. Selline muudatus oleks aidanud parandada nii Euroopa Komisjoni volinike käitumist kui ka institutsioonide mainet, ” ütles raportöör Indrek Tarand. "Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ettepanekud käitumiseeskirja parandamiseks on samm õiges suunas, aga ei ole piisavad, sest endiste volinike üleminekutoetuse periood on jätkuvalt kolm aastat." 

Võrreldes esialgse eelnõuga kindlustas parlament veel 500 miljonit eurot  noorte tööhõive algatusteks ja 200 miljonit eurot erinevatele meetmetele. 

Samuti tagasid saadikud 728 miljonit eurot lisaraha rändega seotud fondidele, sh 28 miljonit eurot ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile (UNRWA) (kokku 310 miljonit eurot) ja 3 miljonit eurot rohkem, et toetada Küprose rahuläbirääkimisi (kokku 34,8 miljonit eurot).

Pikaajalise eelarve läbivaatamispakett aga võimaldab mobiliseerida üle 6 miljardi euro ja eraldada see raha kõige hädavajalikemate prioriteetidega tegelemiseks.

Hetkel kuum