Reimo Metsa firma võlanõuded pahandavad taanlasi

Foto: Madis Veltman/Delfi/Ekspress Meedia
Kristel Härma • 15 märts 2017

Reimo Metsa advokaadibüroo nõuab skandaalse äri lõksu langenud taanlastelt raha sisse.

Taani väljaanne Ekstra Bladet kirjutab, et Reimo Metsa advokaadibüroo Storm & Mets eirab Taani kohtuotsust ja saadab taanlastele illegaalseid arveid. Metsa büroo töötab veebiportaali bilenspris.com heaks, mis pakub väidetavalt auto tasuta hindamise teenust. Kliendile saadetakse siiski arve ja raha nõuab sisse Metsa advokaadibüroo.

Taani tarbijaombudsman arutab teemat Eesti tarbijakaitseametiga ning samuti Soome ja Rootsi vastava asutusega, kus on samuti esinenud samasuguseid juhtumeid. Rahanõuded tulevad taanlastele seekord eesti keeles ja läbi Eesti kohtuotsuse. Taanis on leitud, et Eesti kohtuotsus ei saa aga olla rahanõudmise alus, sest see ei ole Eesti kohtu otsustada ning asja saab arutada üksnes Taani kohus. Samuti peavad olema nõuded esitatud taani keeles.

Mets: maksekäsud otsustab kohus

Reimo Mets vastas Äripäevale, et Law Office Storm & Mets OÜ tegeleb inkasso nõuete sissenõudmistega ja see on õigusbüroo töö. „Meie ülesandeks ei ole olla õigusmõistjaks selles, milline on nõuete legaalne alus, sellega tegeleb igas ELi liikmesriigis kohus,“ ütles Mets ja lisas, et inkassoteenuse pakkumisel on paratamatult palju neid isikuid, kes ei soovi oma võlgasid tunnistada ja jõuavad enamasti kohtusse, kes ka ütleb kummal poolel on õigus.

„Saame kinnitada vaid üldiselt, et ka Taani saadetud nõuete puhul on mitmeid täitmisele pööratud lahendeid juba tehtud. Seda näitab ka tehtud Eesti kohtu poolt tehtud maksekäsk, millel on kohtuotsuse jõud ja mis kuulub täitmisele vastavas liikmesriigis,“ sõnas ta. Ta rõhutas, et maksekäsud otsustab siiski kohus, seega on kohus kontrollinud selle tegemise eeldusi. „Isegi kui on olemas mingid tagaselja otsused Taani tarbijakaitse ombudsmani poolt, siis legaalselt allume oma tegevuses Eesti õigusele ja Eesti Vabariigi Tarbijakaitseametile, kes pole Storm & Mets poole pöördunud ega ühtegi ettekirjutust teinud.“

Mets lisas, et tema ettevõte Law Office Strom & Mets OÜ ei ole seotud lehega autopriser.net ning nad ei esita arveid, vaid nõuavad võlgu sisse ja kõik on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. „Lisaks on väärväide, et tegemist oleks mingilgi moel illegaalse tegevusega. Vastupidi, tehtud kohtulahendid kinnitavad, et nõude õiguslikud alused on olemas ja võlglased, kes oma kohustusi ei täida tähtaegselt, kohustuvad tasuma täiendavalt ka menetluskulud.“

Enne Taanit ärritasid sama äri võlanõuded rootslasi.

Tarbijakaitseamet: tarbijad ei pea maksma

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda ütles, et veebilehekülge autopriser.net haldab ettevõte U.P.S.F. OÜ, kes ei ole tarbijakaitseametile võõras. „Ettevõte pakub internetis autohindamisteenust, mis ei vasta seaduses esitatud nõuetele ja seega ei ole tarbijatel maksekohustust. Tarbijatelt nõuab arve tasumist Law Office Storm & Mets, mis on Äriregistri andmetel oma nime hiljuti muutunud ja uueks nimeks on Law Office Norden OÜ,“ lisas Kalda.

Kalda kinnitusel on nad tihedas suhtluses oma Rootsi, Norra ja Taani kolleegidega, kus tarbijatel on selle autohindamisteenust pakkuva ettevõttega probleeme. Tarbijakaitseamet on U.P.S.F. OÜ suhtes algatanud järelevalvemenetluse, mille käigus koostatud ettekirjutusega nõudis amet kõrvaldama ettekirjutuses viidatud puudusi. „Näiteks peab ettevõte veebis maksekohustusest teatama arusaadavalt, kui nupule vajutusega kaasneb kohustus maksta. Ainult „ telli“  või „tahan“ ei ole piisavad.“

Kalda sõnas, et ettekirjutuse täitmise tähtaeg oli nädal aega tagasi ning kaupleja on kinnitanud ettekirjutuse kättesaamist, kuid ei ole edastanud vastust täitmise osas. Kauplejale edastati otsus sunniraha määramise kohta 2000 euro osas, kuna ettevõtja ei kõrvaldanud ettekirjutuses viidatud puudusi. „Sunniraha maksmise tähtaeg on 27. märtsil ning samal ajal saabub ka tähtaeg ettekirjutuse vaidlustamiseks. Kaalume paralleelselt ka muude meetmete rakendamist, kuna tõenäoliselt ei piisa üksnes tarbijakaitseameti käsutuses olevate meetmete rakendamisest,“ nentis Kalda.

Kalda ütles, et lisaks järelevalvemenetlusele on tarbijakaitseameti osakonnana töötav EL tarbija nõustamiskeskus lahendanud teiste riikide tarbijatelt laekunud kaebusi. Tema sõnul on see kaupleja olnud tavaliselt valmis kaebuste asjaolusid läbi vaatama ja vastama. „Enamasti on nad jäänud seisukohale, et täidavad korrektselt kõiki direktiivist tulenevaid nõudeid. Osade kaebuste puhul on ettevõtja siiski nõustunud oma nõuetest tarbijate suhtes taganema.“

Hetkel kuum