Äripäev • 30. november 2017 kell 8:12

Ettevõtjad soovivad avalikke maksuotsuseid

Kaubanduskoda tahaks maksukeskkonna läbipaistvamaks muutmiseks avalikke maksuotsuseid.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Kaubandus-tööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku avalikustada maksu- ja tolliameti kodulehel ka maksuhalduri tehtud maksuotsused - samamoodi nagu on seal ära toodud riigile tasutud maksud summa, maksuvõlgade suurus jne.

Koja hinnangul aitaks see info suurendada maksukeskkonna läbipaistvust ning parandada maksekuulekust.

Koda tegi ministeeriumile ettepaneku lisada maksukorralduse seadusesse säte, mis kohustab maksuhaldurit avaldama oma veebilehel maksuotsused. See põhimõte on mõistlik lisada maksukorralduse seaduse paragrahvi, mis toob välja avalike andmete loetelu. Seaduses on juba näiteks kirjas, et maksuhaldur võib avaldada inimese maksuvõlgade suuruse ja tekkimise aja ning maksukohustuslase riigile tasutud maksude summa ja tööd tegevate isikute arvu.

Selline muudatus annaks nii ettevõtjatele aga ka laiemalt parema võimaluse saada rohkem infot koostööpartnerite ja muude isikute kohta. Lisaks annab selliste otsuste avaldamine maksukohustuslasele selgitusi ja juhiseid, kuidas oma maksukohustust täita ehk ühtlustab praktikat.

Mida koda ette paneb?

Avaldamisele võiksid kuuluda n-ö lõplikud maksuotsused ehk need, mille vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg on möödunud ja mille kohta pole esitatud vaiet või kaebust. Kui ministeeriumi hinnangul ei ole kõikide maksuotsuste avaldamine mõistlik ja proportsionaalne lahendus, siis võib kehtestada teatud tingimused, mille täitmise korral maksuotsus avaldatakse.

Näiteks võib kaaluda maksuotsuste avaldamist ainult juriidilistele isikutele esitatud maksuotsuste kohta või avalikustatakse maksuotsused, kus tasumisele kuuluv maksusumma ületab teatud piirmäära. Kui maksuotsus sisaldab ärisaladust või konfidentsiaalset infot, siis võiks maksuotsuse ikkagi avaldada, kuid kaaluda ühe võimalusena jätta maksuotsusest välja konfidentsiaalne info.

Praegu avaldavad paljud ametid oma veebilehel ettekirjutusi, mis on maksuotsusega sama tähendusega: näiteks on avalikkusele nähtavad konkurentsiameti, tarbijakaitseamet, ravimiameti ja põllumajandusameti ettekirjutused. Seega ei ole maksuotsuste kui ettekirjutuste avaldamine maksu- ja tolliameti veebis meie õiguskeskkonnas täiesti uus ja ainulaadne nähtus, leiab koda.

Hetkel kuum