Äripäev • 12. detsember 2017 kell 6:03

Kaheksa aasta pärast 43 000 tööealist vähem

Tööealisi jääb Eestis aina vähemaks.  Foto: ÄP fototoimetus

Aastaks 2025 jääb Eestis tööealisi 43 000 võrra vähemaks, selgus kutsekoja OSKA ja majandusministeeriumi tööturu-uuringust.

Töötajate arv jääb samaks vaid siis, kui nii töö- kui pensioniealiste hõive kasvab. Selleks, et töötajaid jätkuks, tuleb kõigil töötada kauem ning mitteaktiivsete osakaal tööealistest peab veelgi vähenema, väidavad uuringu autorid.

Uuringu järgi kasvab tulevikus kõrgharidusega spetsialistide ja kutseharidusega oskustöötajate osakaal. 46% tulevikutöötajatest peaks olema kõrg- ning igal kolmandal kutseharidus. Oodata on põhi- ning gümnaasiumiharidusega töötajate vajaduse langust.

Aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning seoses rahvastiku vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Haldus- ja abitegevustes suureneb töökohtade arv, sest kasvab sisseostetavate tugiteenuste osakaal.

Töökohtade arvu langus ootab avalikku haldust, haridust, jaekaubandust, põllumajandust ning veondust ja laondust. Eelkõige mõjutavad langustrendi tehnoloogia suurem kasutusele võtmine ning rahvastiku vananemine, mistõttu jääb vähemaks nii noori kui maksumaksjaid.

Uuring "Eesti tööturg täna ja homme 2017" annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööjõu- ja sellest tulenevast koolitusvajadusest.

Hetkel kuum