21. detsember 2017 kell 10:15

Riigifirmasid jääb vähemaks

Tallinna Sadam on üks riigifirma, mis kavatseb riigi osalust vähendada, minnes börsile.   Foto: Andras Kralla

Riigi osaluste arv äriühingutes näitab vähenemise märke, selgub 2016. aasta kohta tehtud koondaruandest.

Valitsus kiitis heaks koondaruande, mis teeb kokkuvõtte 2016. aasta riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuste ja arengu kohta koos statistiliste näitajatega.

Riigi osaluste arv äriühingutes näitab vähenemise märke – 2016. aastal vähenes see nelja võrra. Praegu tehakse ettevalmistusi AS Eesti Teed erastamiseks, OÜ Eesti Kaardikeskus likvideerimiseks ning AS Tallinna Sadam ja Enefit Green AS börsile viimiseks. AS Eesti Geoloogiakeskus on likvideerimisel vastavalt valitsusliidu aluspõhimõtetele perioodiks 2016–2019.

Riigi äriühingute varade summaarne maht oli 6,4 miljardit eurot (aastaga suurenes 6 protsenti) ja summaarne müügitulu oli 1,53 miljardit eurot (aastaga vähenes 3 protsenti). Kasumit teenisid kõigist äriühingutest 22, kahjumit üheksa ning ühes ühingus tegevust ei toimunud. Riigi osalusega äriühingud investeerisid aastaga ligikaudu 500 miljonit eurot, maksid dividendideks riigieelarvesse 95 miljonit eurot ja toetusteks 419 000 eurot.

Sihtasutuste mahud kasvasid

Riigi osalusega sihtasutuste varade ja kohustuste kogumaht jätkas kasvu, jõudes 1,22 miljardi euroni. Uutest sihtasutustest moodustati SA Eesti Kunstimuuseum ja SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum. 

Valitsuse otsusega reorganiseeriti riigiasutuseks Eesti E-Tervise SA ning määrati sotsiaalministeerium SA Koeru Hooldekeskus asutajaõiguste teostajaks. Lisaks ühendati SA Jõgeva Arendus- ja Ettevõtluskeskus SAga Jõgevamaa Arenguagentuur, millega anti asutajaõiguste teostamise õigus üle MTÜ-le Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

Möödunud aastal alustati ja sel aastal viiakse suures osas lõpule maakondlike arenduskeskuste reorganiseerimine, et ühendada riigi asutatud sihtasutused kohalike omavalitsuste sihtasutustega.

Viimase kuue aastaga ehk perioodil 2011–2016 on riigi asutatud sihtasutustes töötajate arv kasvanud 3874 inimese ehk 42% võrra.

Riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute 2016. aasta täismahus koondaruannet saab lugeda rahandusministeeriumi kodulehelt

Hetkel kuum