Äripäev • 11. jaanuar 2018 kell 11:07

Euroopa investeerib miljardi superarvutitesse

Euroopa Komisjon on superarvutite vallas muust maailmast maha jäänud, tõdes komisjoni asepresident Andrus Ansip.  Foto: EPA

Euroopa Komisjon plaanib ühes liikmesriikidega investeerida miljard eurot tipptasemel superarvutite taristu rajamisse.

Superarvuteid on tarvis, et töödelda üha suurenevaid andmemahte ja tuua ühiskonnale kasu arvukates valdkondades alates tervishoiust ja taastuvenergiast kuni sõidukite ohutuse ja küberjulgeolekuni, teatas komisjon.

Praegu töötlevad Euroopa teadlased ja tööstus andmeid üha enam väljaspool ELi, sest ELis ei pakuta nende jaoks piisavalt kiiret arvutusaega, tõdes komisjon. Selline sõltumatuse puudumine ohustab eraelu puutumatust, andmekaitset, ärisaladuste kaitset ja andmete omandiõigust eelkõige tundlikes rakendustes.

Ühisettevõtte tegevus hõlmab järgmist:

kahe maailmaklassi eksatasandieelse superarvutiseadme ning vähemalt kahe keskmise kiirusega superarvutiseadme (umbes 1016 arvutusega sekundis) soetamine ja käitamine ning arvukatele avaliku ja erasektori kasutajatele alates 2020. aastast nendele superarvutitele juurdepääsu andmine ja haldamine.

Teadusuuringute ja innovatsiooni programm kõrgjõudlusega andmetöötluse abil: toetada Euroopa superarvutirakenduste tehnoloogia arendamist, sealhulgas Euroopa esimese põlvkonna vähese energiatarbega mikroprotsessoritehnoloogia ning Euroopa eksatasandi seadmete ühisdisain, ning edendada rakendusi, oskuste arendamist ja kõrgjõudlusega andmetöötluse laiemat kasutamist.

Ühisettevõte EuroHPC tegutseb aastatel 2019–2026. Kavandatava taristu omanikud ja käitajad on selle liikmed, kelleks on esialgu EuroHPC deklaratsioonile alla kirjutanud riigid ning teadusringkondadest ja tööstusest pärit eraliikmed. Muud liikmed võivad lülituda koostöösse igal hetkel, kui nad on selleks rahalise panuse andnud. 

Uus õiguslik ja rahastamisstruktuur, ühisettevõte EuroHPC hakkab soetama, ehitama ja võtma kogu Euroopas kasutusele maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) taristut. Sellega toetatakse ka teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, et arendada nende superarvutite jaoks nii tehnoloogiat ja seadmeid ehk riistvara kui ka rakendusi ehk tarkvara.

ELi panus EuroHPCsse on kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku alusel 486 miljonit eurot, millele lisandub sarnane summa liikmesriikidelt ja assotsieerunud riikidelt. 2020. aastaks investeeritakse avalikest vahenditest kokku umbes 1 miljard eurot ja algatuse erasektori liikmed lisavad mitterahalise panuse.

„Superarvutid on digitaalmajandust käivitav jõud. Konkurents on tihe ja EL on teistest maha jäänud. Maailma superarvutite esikümnesse Euroopa ei mahu,“ ütles pressiteate vahendusel digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip. Ta selgitas, et EuroHPC algatusega soovib komisjon anda Euroopa teadlastele ja ettevõtetele maailma tipptasemel superarvuti jõudluse 2020. aastaks, et arendada näiteks tehisintellekti ja tulevasi igapäevarakendusi tervishoiu, julgeoleku ja inseneriteaduste valdkonnas.

Hetkel kuum