FI: hoiatasime Putiniga seotud firma eest

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler on varem öelnud, et Danske Eesti filiaalis rikuti ulatuslikult rahapesu tõkestamise reegleid.  Foto: Andras Kralla
Marge Väikenurm • 27. veebruar 2018 kell 9:15

Finantsinspektsiooni sõnul hoiatasid nad Dansket ettevõtte eest, mille taga nähakse Vladimir Putini lähiringi ja FSBd.

Inspektsioon kaalub menetluse alustamist, sest ilmselt pank varjas oma siseanalüüsi, milles viidati Putinile, kui inspektsioon majas kontrolli tegi. Nimelt vahendas Äripäev eile õhtul Taani ajalehe Berlingske artiklit, kus selgus, et väidetavalt kavandasid president Vladimir Putini perekond ja Venemaa luureteenistus FSB suures ulatuses rahapesu läbi Danske Banki Eesti filiaali.

Kaebuse järgi “ilmselt avastati” Danske Banki Eesti filiaalis 2013. aastal, et pangas kontosid omanud kahtlase ettevõtte Lantana Trade LLP tegelike omanike hulka “kuulusid Putini perekond ja FSB”.

Pank vaikis

Inspektsioon meenutas, kuidas tegi 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis mitu kontrolli, mille järel selgus, et pangas rikuti suures ulatuses, pikalt ja süsteemselt rahapesu tõkestamise norme. Järgmisel aastal tegi inspektsioon Danskele ettekirjutuse, misjärel lõpetas pank senises mahus ja vormis mitteresidentidega tegelemise.

Finantsinspektsioon leidis 2014. aastal muu hulgas, et pank ei ole teiste seas Lantanat piisavalt analüüsinud. Danske panga Eesti filiaal ei esitanud aga tõendeid, et toona neil oli olemas pangasisene analüüs, kus tuvastati või esitati kahtlus Lantana Trade LLP tegeliku kasusaaja või vastava äri kohta.

Kaalub menetlust

Finantsjärelevalveasutuse võimalik eksitamine järelevalvemenetluses on aga tõsine rikkumine, kui Danskel oli tegelikult Lantana kohta täiendavat infot, kuid seda kohapealse kontrolli käigus ei esitanud, teatas täna finantsinspektsioon. Selle kontrollimiseks kaalub inspektsioon menetluse rakendamist.

Vastavalt Euroopa Liidu õigusele teeb Taani krediidiasutuse, sealhulgas tema sisekontrollisüsteemi kui terviku toimimise üle järelevalvet Taani pädev asutus, lisas inspektsioon. Eestis tegutseva Euroopa Liidu krediidiasutuse filiaali suhtes on Eesti finantsjärelevalveasutuse ülesanded piiratud.

Hetkel kuum