Audit: linnaameti hanked suunati omadele

Tallinna spordi- ja noorsooameti endine juht Rein Ilves.   Foto: Heiko Kruusi / Õhtuleht / Scanpix
Koit Brinkmann • 19. juuni 2018 kell 13:30

Tallinna sisekontrolöri teenistus auditeeris Äripäeva artiklitest ajendatuna spordi- ja noorsooameti ehitushankeid ning tõi auditis välja, kuidas ameti praeguseks endine juht Rein Ilves oli seotud pneomohallide ehitajatega. Nende andmete põhjal algatas keskkriminaalpolitsei märtsis ka kriminaalasja.

Tallinna linnavalitsuse istungil antakse linnavalitsuse liikmetele linna sisekontrolöri teenistuse info auditite „Investeeringud spordiobjektidesse“ ning „Pneumohallide hankimine, ehitamine ja kasutamine“ tulemuste kohta.

Pneumohallide auditi ajendiks oli 2017. aasta novembris-detsembris Äripäevas avaldatud artiklid. Neis kirjeldati, kuidas spordihallide hangetel riisub koore spordiameti juhi Ilvese sõber Mikk Pääru. Toona kirjutasime, et Tallinn on ehitanud enam kui kolme miljoni euro eest kolm jalgpalli jt sportmängude sisehalli, mis on tellitud vahetult enne hanget loodud firmalt, mille omanik on Mikk Pääru ja ainus teadaolev klient Tallinna linn. Lisaks telliti ehitustöid ehitusettevõttelt KRTL OÜ, mille üks omanik ja juhatuse liige on Rein Ilvese õepoeg Vahur Kets.

KRTL võitis üle-eelmisel aastal koos Be Active’iga Lasnamäe halli hanke ja tegi 2013. aastal alltööna Õismäe hallile vundamendi, pöördudes vundamendile halli peale tellimiseks mõlemal korral Ilvese sõbra Pääru firma Be Active’i poole.

Linna sisekontrolöri teenistus auditeeris spordiobjektide investeeringutele eraldatud raha kasutamist ja riigihangete korraldust spordi- ja noorsooametis ning kolmes tema hallatavas asutuses: Tallinna Spordihallis, Pirita Spordikeskuses ja Kristiine Spordis.

Auditeeriti kolme pneumohalli (Ehitajate tee 141, Vikerlase tn 16a, Sõle tn 40a) ehitushanget koos projekteerimise ja teiste kaasnevate töödega.

Linna rajatud Duoli pneumohallid Õismäel (vasakult), Lasnamäel ja Sõle tänaval.  Foto: Andras Kralla

Kõik olid omavahel seotud

Auditis joonistus välja skeem, kuidas olid isikud omavahel seotud ning kuidas liikus raha Ehitajate tee 141 pneumohalli ehitustöö hankel, mille maksumus koos täiendavate töödega oli ilma käibemaksuta 1,3 miljonit eurot.

Ehkki hankel tegi parima pakkumuse AS Termentum (nüüd OÜ Termentum), siis tegelikult tegi töid KRTL OÜ, kes omakorda tellis allhanke korras pneumohalli ja selle paigalduse tööd Be Active OÜ-lt maksumuses 352 630 eurot.

Samal ajal oli KRTL OÜ enamusoasanik OÜ Soomramaa Invest kaudu Heinu Klaas, kelle teiselt firmalt, OÜ-lt Kesaten Invest, telliti aga sama pneumohalli ehitustööde hankemenetluse korraldamine.

Linna sisekontrolöri teenistuse hinnangul on tõenäoline, et Heinu Klaas kui hankemenetluse korraldaja ja omades korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit, osales riigihanke menetluses, milles tal olid otsesed ärihuvid.

„Seega Rein Ilves tellis hanget korraldama Heinu Klaasi, kellel olid ärihuvid Rein Ilvese õepoja ärihuvidega firmas. Rein Ilves oli riigihangete „Ehitajate tee 141 pneumohalli ehitustööd“ ja „Ehitajate tee 141 pneumohalli täiendavad tööd“ riigihanke komisjonis, samuti oli ta ehitustööde tellija esindaja tehnilistes ja lepingulistes küsimustes ning osales ehitustööde koosolekutel,“ märkis sisekontrolör Arvo Teder linnavalitsuse liikmetele saadetud kokkuvõttes.

Soovitus osaleda riigihanke koolitusel

Ehitajate tee 141 pneumohalli riigihanke aruandes ei näidatud, et ehitustööde tegemisel oleks kasutatud täismahus ainult allhanget, samuti ei kooskõlastatud allhankijaid tellija Kristiine Spordiga. Tallinna spordi- ja noorsooameti allasutuse Kristiine Spordi direktori selgitustel oli tema hangete korraldamisel ainult lepingutele allkirja andja ega sekkunud ehitustöödesse.

„Kui uue objekti ehitushanke eest on juriidiliselt vastutav spordi- ja noorsooameti hallatav asutus, siis tuleb ametil tagada, et hallatava asutuse juht vastutaks hanke eest ka sisuliselt. Selle eelduseks on asutuse juhi põhjalikud teadmised ja igakülgne tugi riigihanke korralduses, asutuse juhi kaasamine objekti investeeringute planeerimisse juba algfaasis, selge teadmine, kas uuest objektist saab asutuse filiaal või iseseisev asutus. Soovitame asutuse juhtidel osaleda riigihanke koolitustel,“ sõnas linna sisekontrolör Teder.

Pneumohallide auditis kirjeldatu väljaselgitamiseks alustas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo selle aasta märtsis kriminaalmenetlust. Maikuus pidas politsei muude skandaalide tõttu juba ametist lahkuma pidanud Ilvese kinni, kahtlustatuna omade eelistamises spordi- ja noorsooameti hangetes.

Hetkel kuum