Kristel Härma • 27. veebruar 2019 kell 13:01

Weekend Festival läks pankrotti

Kohus kuulutas välja Weekend Festivali korraldajafirma pankroti.

Weekend Festivali korraldajafirma juht John Rugemalira (vasakul) kohtu ees.  Foto: Andras Kralla

Harju maakohus kuulutas välja võlgadesse sattunud Weekend Festival Balticu pankroti. Ettevõttel on kogunenud üle 2,5 miljoni euro kohustusi ning varasid on vaid 4000 eurot. Suurim võlg ühe ettevõtte ees ulatub üle 116 000 euro.

Pankrotimäärusest ilmneb mitu täpsustamist vajavat asjaolu: ettevõte on võtnud kahe viimase aasta jooksul välja sularaha summas ligikaudu 40 000 eurot ning on maksnud tagasi võlad festivali asutajate Hardi Loogi ja John Rugemalira teisele ettevõttele RL Entertainment Baltics. 2017. aastal maksti enda teisele firmale tagasi 236 000 eurot ja möödunud aastal 247 000 eurot.

Lisaks ilmneb, et Weekend Festival Baltic oleks pidanud taotlema pankrotti varem. Ettevõte üritas aga pankrotti vältida ning korraldada Äripäevale teadaolevalt sel aastal Tallinna lauluväljakul uus festival. Pankroti vältimiseks pakkusid nad koostööpartneritele, et tasuvad võlast 25%.

Pankrotimäärusest ilmneb, et ettevõtte omakapital oli negatiivne (ligi –220 000 eurot) juba eelmise aasta märtsikuus. 30. septembri seisuga oli pärast festivali korraldamist võlgniku omakapital juba pea –1,3 miljonit eurot. See tähendab, et võlgniku juhatuse liige oleks juba sel ajal pidanud kaasama täiendavad investeeringuid või esitama võlgniku pankrotiavalduse.

Weekend Festival Balticu eelmise aasta kahjum on 1 373 503 eurot.

Weekend Festival Balticu vastu on kohtus pooleli kuus maksekäsu kiirmenetlust: AS G4S Eesti nõuab 2322,68 eurot, OÜ Maivel 6000 eurot, OÜ Linex 1341,25 eurot, AS Olerex 2342,70 eurot, ettevõtte Tuisu Trans nõuab üle 18 000 euro ja Ramirent Baltic AS nõuab kohtu kaudu 4399,58 eurot.

Võlausaldajatel kaks kuud aega

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus. Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.

Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 19. märtsil. Pankrotihalduriks nimetati Martin Krupp.

Kohustusi on festivalil tööd teinud ettevõtjate ees üle 816 500 euro. Suurimad võlausaldajad on näiteks tellinguäris tegutsev AS Telinekataja üle 116 000 euroga, heli- ja lavatehnika rentimisega tegelev Eventech rohkem kui 65 000 euroga ning joogitootja A. Le Coq üle 51 000 euroga. Välikäimlaid rentiva Kemmerlingi ees on võlg pea 40 000 eurot.

Weekend festivali asutaja Hardi Loog ei kuulu enam ametlikult Weekend Festival Baltic ettevõttesse. Loogi ettevõte korraldab sel suvel teist korda muusikafestivali Sweet Spot.

Weekend Festival Balticu omanik ja juht John Rugemalira astus eelmisel nädalal kohtu ette sooviga taotleda ettevõtte pankrotti. Rahalised raskused tulid ettevõtte hinnangul vääralt prognoositud eelarvest, mille koostas ettevõtte Eesti büroo selle tollase juhi Henri Lindali juhtimisel. Lõpliku otsuse tegi aga juhatuse liige.

Arvestatust nõrgema tulemuse tõi korraldajate väitel piletite müügi langus ja festivalil kasutatud sularahavaba müügisüsteem, mis pidi festivalil tarbimist kasvatama, kuid hoopis vähendas seda.

Kreeditor
Tasumata summa (eurodes)
1/2 Mind OÜ25 000
A.Le Coq AS46 515,09
AS Telinekataja116 521,6
Eventech OÜ65 440,6
OÜ Kemmerling39 278,58
Pernod Ricard Estonia OÜ59 438,64
Playpass NV25 427,81
Tridens AS16 606,63
Wknd Festival OY51 528,54

Ettevõte pea varatu

Ajutise pankrotihalduri Martin Krupi hinnangul on ettevõttel käegakatsutavaid varasid selle kõrval vaid 4000 eurot. Ka ettevõtte kaks pangakontot on tühjad.

Ülejäänud vara koosneb nõuetest peamiselt teiste riikide ettevõtete vastu, kellelt raha saamises kindlust ei ole. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus maksab aga välja 65 000 eurot toetust.

Egert Puhm, EASi kommunikatsioonispetsialist

EASi toetus läheb võlausaldajatele

Projekti „Weekend Festival Baltic 2018“ toetamise eesmärgiks oli tuua Eesti majutusettevõtetele vähemalt 6150 väliskülastajate ööbimist ning Weekend Festival Baltic OÜ on vastavad ööbimised EASile tõendanud. Ka kuludokumentide kontrollis mitteabikõlblikke kulusid ei tuvastatud, seega ei ole EASil seaduslikku alust toetuse maksmisest keelduda ning toetus summas 65 000 eurot kuulub väljamaksmisele. Arvestades, et väliskülastajaid oli tuhandetes, siis on toetus investeering, mis tuleb riigile maksutuluna mitmekordselt tagasi. Oluline on rõhutada, et pankrotimenetluses läheb raha võlausaldajatele mitte ürituse korraldajatele.

Krupp hindas, et Weekend Festival Balticul ei ole võimalik oma tegevust jätkata, sest see eeldaks väga suure raha kaasamist. Samuti on tema sõnul selge, et võlgnik on maksejõuetu. Kohtuniku küsimuse peale, kas keegi sooviks festivali investeerida, ütlesid Weekend Festival Balticu esindajad, et ei soovi.

Detsembris kirjutas Äripäev, et Weekendi korraldajafirma pakkus võlausaldajatele, et maksavad võlast 25% osamaksetena. Korraldajafirma kaitsjad ütlesid kohtus, et selle kompromissi abil oleksid nad saanud korraldada tänavu festivali Tallinnas, kuid enam seda võimalik teha ei ole. Lisaks püüti finantseeringut leida ka mujalt.

Krupp märkis tagasivõitmise võimaluste kohta, et on tehtud tagasimakseid võlgniku juhatuse liikmega seotud äriühingutele ning võib olla, et ühte võlausaldajat on teistele eelistatud.

Arutati ka selle üle, et Weekendi korraldajafirma andis pankrotiavalduse sisse liiga hilja, kuna pidi olema rahalistest raskustest varem. Weekend Festival Baltic sellega ei nõustunud.

Hetkel kuum