Priit Pokk • 29. märts 2019 kell 9:32

Prokuratuuri aastaraamat: majanduskuritegude kriminaalasjades arestiti rohkem kui 5 miljonit

Täna avaldas riigiprokuratuur kolmandat aastat aastaraamatu. "Hea tunne on taas otsa vaadata lugudele, mis prokuratuuri inimesi on kõnetanud. Need on lood, mille kaudu oleme muutnud ühiskonda turvalisemaks, andnud kannatanutele teada, et nad võivad meie peale loota, ning saatnud sõnumi elustiilikurjategijatele, et riik on tark ja tugev ning suudab nende kuriteod viia õigusemõistmiseks kohtu ette," lausub riigiprokurör Lavly Perling oma pöördumises.  Foto: Eiko Kink

Majanduskuritegude büroo saatis eelmisel aastal prokuratuuri kokku 23 kriminaalasja. Kriminaalasjades arestiti kriminaaltulu kahtlusega vara 5,66 miljoni euro eest, märgib prokuratuur oma aastaraamatus.

Ringkonnaprokuratuuride menetlustes olnud majanduskuritegudest mõjutasid eelmisel aastal prokuratuuri hinnangul majanduskeskkonda kõige suuremal määral eurotoetuste väärkasutamisega seotud menetlused ning maksejõuetuse põhjustamised.

Ühe olulisema prokuratuuri saadetud kriminaalasjana tuuakse välja Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kriminaalsüüdistus, kus riigiprokuratuur süüdistab Hirve ja Gammerit kuritegeliku ühenduse juhtimises ning viit meest ja kolme naist kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Teiseks toob prokuratuur esile Lääne ringkonnaprokuratuuri menetluses olevat kriminaalasja, kus Margo Berensile esitatud süüdistuse kohaselt pandi tema organiseerimisel ja juhtimisel Saare maakonnas toime vähemalt 13 kuriteoepisoodi. PRIA maksis taotlejatele välja kokku 1,97 miljonit eurot, mille ulatuses on kriminaalmenetluses kahtlustatavate vara arestitud.

23 kriminaalasjas oli kokku 143 kuriteoepisoodi ning 170 kahtlustatavat, sealhulgas 32 juriidilist isikut.

Prefektuurides olevatest majandusalastest kriminaalasjadest enamik on omastamised, maksejõuetuste põhjustamised ning raamatupidamisnõuete rikkumised. Seejärel tulevad tegevusloata tegevused ja muud kuriteokoosseisud.

Kuivõrd peamiselt alustatakse prefektuurides menetlusi avalduste alusel, ei saa ühegi kuriteoliigi suuremat esinemist või märgatavaid suundumisi täheldada, lisab prokuratuur.

Täies ulatuses saab prokuratuuri aastaraamatuga tutvuda siin.

Hetkel kuum