7. detsember 2015 kell 4:00

Võrdsed võimalused lennuettevõtjatele

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc.  Foto: Euroopa Komisjon

Lennunduse siseturg saab toimida vaid siis, kui lennuettevõtjatele on tagatud võrdsed võimalused, leiab Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc.

Viimastel aastatel anti Estonian Airile korduvalt riigiabi, mis andis lennuettevõtjale märkimisväärse majandusliku eelise, mis tema konkurentidel puudus, ja seetõttu palus komisjon Eestil see abi tagasi nõuda. Nüüd on aeg suunata pilk tulevikku. Tahame kasutusele võtta kõik vahendid, et säilitada Eesti ühendused ülejäänud Euroopa ja kogu maailmaga.

Lennuliiklus suureneb

Euroopa lennuliiklus peaks aastatel 2012–2035 suurenema 50% ja see tekitab hulgaliselt uusi küsimusi läbilaskevõime, ohutuse ja jätkusuutlikkuse teemal. Lisaks seisab Euroopa silmitsi üha suureneva konkurentsiga. Kuna lennutransport on mitmes maailma piirkonnas muutunud miljonitele inimestele kättesaadavaks, on lennundussektori raskuskese nihkunud Euroopast väljapoole, tärkava turumajandusega riikide poole.

Kui soovime, et meie tootjatel, lennuettevõtjatel ja muudel äriühingutel läheks hästi ka edaspidi, peame seda arengusuundumust kujundama ja toetama ning tagama, et Euroopa oleks ka tulevikus teistest sammu võrra eespool. ELi lennundussektor peab ELi tööstuse ja kodanike huvides suutma majanduskasvu ja muutustega sammu pidada.

Seepärast avaldas Euroopa Komisjon detsembri alguses Euroopa uue lennundusstrateegia. Tahame anda Euroopa lennundussektorile uue hoo, mis oleks võrreldav 1990. aastatel toimunuga.

Uued eeskirjad

Selle uudse strateegia eesmärk on tugevdada Euroopa üleilmset juhtpositsiooni ja seepärast lisame ettepaneku võtta vastu uued kogu ELi hõlmavad eeskirjad, et kasutada täiel määral ära droonidega seotud majanduslikud võimalused. Tahame vähendada lennujaamade ülekoormust, et anda hoogu uuele ja jätkusuutlikumale majanduskasvule. Meie soov on, et Euroopa lennuohutusstandardid oleksid maailma kõrgeimad ka tulevikus. Tahame, et Euroopa reisijad oleksid ka edaspidi kõige paremini kaitstud reisijad maailmas. Ükski teine riik ega piirkond ei taga reisijatele lennust mahajätmise, pikaajalise hilinemise või lennu tühistamise korral sama suuri õigusi.

Lõppeesmärk on tagada, et kõik eurooplased saaksid kasu lennuliinide arvu suurenemisest, hindade vähenemisest ja teenuste paremast kvaliteedist.

Autor: Violeta Bulc

Hetkel kuum