Tõnis Palts • 16. august 2016 kell 7:53

Liisa Oviir, meenutagem põhitõdesid

Tõnis Palts  Foto: Andres Haabu

Lugupeetud Liisa Oviir, lubage Teile õpetada riigi majanduse ja arengu makroseoseid, kirjutab ettevõtja Tõnis Palts (IRL).

1. Elementaarne on, et käibemaksu tõusu maksavad kinni suuremapalgalised ja sellest võidavad tänu riigieelarve sotsiaalsele olemusele rohkem vähemkindlustatud. See, mis vähemkindlustatutele riigieelarve kaudu tagasi makstakse erinevate meetmete kaudu, ületab kordades selle, mis nad kaotavad nende jaoks absoluutarvudes tühistest summadest, mis tuleb neil rohkem maksta tänu käibemaksu tõusule. Käibemaksu tõstmine on rikkaks olemise kõige universaalsem maksustamine.

Kõik maailma riigid proovivad konkurentsis järgida elementaarset majandustõde: vähenda otseseid makse ja kompenseeri seda kaudsete maksude tõstmisega. Äärmisel juhul võib teha veel erandeid esmatarbekaupade käibemaksu vähendamise läbi. Te tahate miskipärast liikuda vastupidises suunas. See on ju kingitus konkureerivatele riikidele meie ettevõtjate arvelt!

2. Kunstlik inimeste maale viimine kullatud korterite läbi on Eesti majanduse täiendav koormamine ja seega Eesti ekspordivõime vähendamine. Sellised korterid, mida Te soovitate ehitada, ehitatakse efektiivsete majanduspiirkondade ettevõtjate ja nende töötajate arvelt. See on nende piirkondade finantsilise efektiivsuse arvelt. Ja seega kogu Eesti konkurentsivõime arvelt. Igas külas ei pea olema autotehast, piisab, kui inimesed saavad tegelda maalähedaste asjadega.

Lugupeetud Liisa Oviir, Te olete majandusminister (täpsemini ettevõtlusminister - toim). Kas pole nii?

Allikas: Facebooki postitus

Hetkel kuum