Kaire Piirsalu-Kivihall • 3. november 2013 kell 4:33

Võitmiseks kasvata ettevõtte inimkapitali

 Töökäte vähesus, struktuurne tööpuudus, palgasurve tööandjatele jt tööturu probleemid puudutavad omal moel igaüht, kirjutab Novi Arengukeskuse tööheaolu konsultant Kaire Piirsalu.

Ettevõtetel on vaja häid töötajaid, s.t. head inimkapitali. Hea inimkapitali moodustavad inimeste teadmised ja suutlikkus neid realiseerida, spetsiifiline asjatundlikkus, mis loob organisatsioonile eripära, võime õppida ja midagi uut luua ning energia ja emotsioonid, mida töötaja ettevõttesse toob.

Töötajatel võivad olla töötamiseks erinevad motivaatorid, aga üldistades soovivad nad teha neile sobivat tööd, tunda ennast olulise ja tunnustatuna ning saada oma töö eest õiglast tasu. Viimane ei ole põhjuseta madalam, kui sama tööd tegeval kolleegil samas või mõnes teises ettevõttes. Ebaõiglust tunnetab inimene ka siis, kui ta saab endale sama palga eest lubada üha vähem hüvesid - isegi kui selle põhjus ei tulene tööandjast (elukalliduse tõus). Kui töötaja tunnetab taolist ebaõiglust, siis suure tõenäosusega püüab ta varem või hiljem leida uue töökoha, kus tema hinnangul on tasu õiglasem.

Mida ettevõttespetsiifilisem on töötaja isiklik inimkapital, seda kergem on tal oma väärtust tunda selles konkreetses ettevõttes ning seda raskem saada võrdväärne positsioon mõnes teises ettevõttes. Mida ettevõttespetsiifilisem on inimkapital, s.t. töötajad valdavad organisatsiooni unikaalset kultuuri ja väärtusi; seda, kuidas asjad ettevõttes käivad; ning omavad kogemusi, mida on võimalik koguda vaid aastatega, seda väärtuslikum on see ettevõtte jaoks.

Seega kui ettevõte tegeleb aktiivselt oma töötajatega, kaasab inimesi nende tööd mõjutavatesse otsustesse, pakub soovijatele arengu- ja koolitusvõimalusi ning kasutab motivatsioonisüsteemi, mis ettevõttespetsiifilist kompetentsi väärtustab, loob ta omale unikaalset ja ettevõttele lisaväärtust loovat inimkapitali.

Teiseks on oluline säilitada töötajate soov ettevõttes töötada. Kui puudub tagasiside ja tunnustus tööle, otsese juhi toetus, avatus ja head suhted meeskonnas, siis alustab inimene mujal kas või nullist. Tööheaolu suurendavad praktikad ning tööstiil peaksid olema igapäevase töötegemise osa. Tööandjatel tuleb vaid selgeks teha, mis on töötajate tegelikud ootused ja vajadused. Pole mõtet korraldada meeskonnakoolitusi, kui arendamist vajab hoopis keskastmejuhtide kompetents.

Ettevõttespetsiifilise inimkapitali kasvatamine ning töötajate tööheaolu eest hoolitsemine on vahendid, mis ei nõua suurt kulu, aga annavad tööandjana konkurentsieelise, isegi kui palgatasemes seda ei ole. Ning inimesed võidavad rohkem, jäädes ettevõttesse, kus nende tunnetatav väärtus on kõrgem ja töökeskkond positiivsem.

Hetkel kuum