Indrek Mäe • 15. juuni 2016 kell 8:07

Riik sai kohtuvaidluses Tallinna Veega tagasilöögi

Tallinna Vesi pole vahekohtu otsuse järgi tegelenud Eesti-vastase meediakampaaniaga, nagu süüdistas Eesti riik.  Foto: Andres Haabu

Rahvusvaheline vahekohus lükkas osaliselt tagasi riigi taotluse, millega sooviti kohtuvaidluse käigus esitatud materjalide ning nendega seotud vahekohtu otsuste avalikustamist piirata.

Riik soovis eemaldada Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse (ISCID) koduleheküljelt peamised vaidlust puudutavad viited ja dokumendid. Täpsemalt häiris Eestit, et avalikkusele on kättesaadavad vaidluse osapoolte poolt kohtule esitatud dokumenditaotlused ning vahekohtu tehtud dokumenditaotlusi puudutavad otsused. Sellega seoses sooviti nende viidete eemaldamist, mis seovad taotlused ministeeriumide, ministrite, riigikogu või selle liikmete, konkurentsiameti, riigikontrolli, õiguskantsleri, Tallinna linna, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga või Euroopa Komisjoniga.

Tallinna Vesi toetas selle informatsiooni avaldamist aga täismahus, kuid oli kompromissina nõus osapoolte esitatud ettepanekute, tunnistajate ütluste ja ekspertarvamuste otsese tsiteerimise ning tunnistajate ja ekspertide nimede avalikustamise piiramisega.

Eelmise nädala neljapäeval teatas vahekohus, et ISCID ei tohi avaldada otsetsitaate osapoolte esitatud menetlusdokumentidest, tunnistajate ütlustest ja ekspertarvamustest. Samuti asitõenditest. Lisaks keelati tunnistajate ja ekspertide ning vaidluses osalevate kolmandate isikute nimede avaldamine.

Vahekohus ei eemaldanud avalikkuse eest enda tehtud otsuseid ning seega toetati sisuliselt Tallinna Vee kompromissettepanekut.

Lisaks lükkas vahekohus tagasi riigi väite, just kui oleks Tallinna Vesi tegelenud Eesti-vastase meediakampaaniaga. „Vahekohus ei ole veendunud osapoolte niinimetatud meediakampaaniate asjakohasuses ja/või olulisuses,“ seis otsuses.

Menetluse lõppistung on kavandatud 2016. aasta novembrisse.

Hetkel kuum