Äripäev • 24. september 2015 kell 4:45

Ettevõtluse suurpuhastus

Juhtkiri  Foto: Anti Veermaa

Edgar Savisaare kinnipidamine ning peale tema veel kuue inimese kahtlustatavaks kuulutamist kapo ja prokuratuuri poolt ei puhasta loodetavasti mitte üksnes poliitilist maastikku, vaid ka eesti ettevõtluskultuuri.

Nelja tuntud ettevõtja sattumine kahtlustatavaks Savisaarele altkäemaksu andmises heidab kahetsetaval kombel kaudselt varju kogu Eesti ettevõtjaskonnale. Ehkki õiglust mõistab kohus ja esialgu pole veel kedagi süüdi mõistetud, on esitatud kahtlustused erakordselt tõsised. Arvestades, et kõnealune kaasus puudutab suhteliselt lühikest perioodi 2014-2015 enne Savisaart tabanud haigust, jääb õhku mitmeid vastamata küsimusi, mis on ettevõtjatele äärmiselt ebameeldivad.

Kas kahtluse alla langenud ettevõtjad – Aivar Tuulberg, Hillar Teder, Alexander Kofkin, Vello Kunman – on altkäemaksu andnud ka varem? Ja kui, siis kellele veel peale Savisaare? Kas altkäemaksu on andnud ka teised ettevõtjad, keda kõnealune kaasus ei puuduta?

Villu Reiljani puhul on vastus muidugi kõigile teada: tema on maadevahetuse saagas kriminaalkorras süüdi mõistetud. Kofkinit aga seob Savisaarega juba varasemast kohtuskäik ringkonnaprokuratuuriga Šveitsile esitatud õigusabitaotluse pärast, st Savisaare suhtes algatatud kriminaalmenetlus rahapesu käsitleva paragrahvi alusel.

Ebaaus konkurentsieelis

Need küsimused kipuvad tahes tahtmata peale – nii ajakirjanikel kui ka kindlasti puhta südametunnistusega ettevõtjatel, kes pole kunagi altkäemaksu andmist võimalikuks pidanudki. Nemadki vaatavad nüüd ehk oma äripartnerite seas ringi ja küsivad: kas võib olla, et minu konkurent või partner on saanud mingeid eeliseid või hüvesid, mida pole olnud võimalik saada teisiti kui ebaausal teel?

Võib-olla nad teavad selliseid juhtumeid väljaspool kõnealust kaasust, kuid pole sellest avalikult rääkinud, sest neil puudub kohtuasja algatamiseks sobilik tõendusmaterjal – või ka julgus teemat tõstatada, sest siiamaani pole olnud just ülearu palju lootust, et sellised juhtumid kohtusse jõuavad. Üks ettevõtja juhib tähelepanu sellele, mida on märganud iga lahtise silmaga ringi käiv linlane: Tallinnas kerkib hulgaliselt hooneid, mis ei pea kinni detailplaneeringust või ehitusloa tingimustest.

Uskumalt kõrgetasemeline korruptsioon

Riigi peaprokurör Lavly Perling avaldas, et kahtlustuse kohaselt on Savisaar võtnud altkäemaksu suurusjärgus mõnisada tuhat eurot. Postimehe veebis eile avaldatud „hinnakirja“ põhjal kujuneb ettekujutus sellest, mis maksab Tallinnas mõne kinnistu arendamine, miljööväärtuslikku piirkonda norme eirava elumaja rajamine või koostöö linnaga mõne projekti raames. Kui süüdistuseni jõutakse ja tõendid kohtus peavad, tuleb tunnistada, et korruptsioon on Eestis uskumatult kõrgel tasemel. Võib vaid ette kujutada, mis toimub linnaosavalitsustes ja ametites. Tippjuhtkond määrab ju põhiväärtused.

Äripäev loodab, et uurimine toob avalikkuse ette võimalikult suure hulga detaile altkäemaksu andmise ja võtmise asjaolude ja täpsete summade kohta. Sedasorti suurpuhastus on äärmiselt vajalik, et altkäemaksu abil saavutatud konkurentsieelis kaoks Eesti ettevõtluskultuurist.

Hetkel kuum