24. jaanuar 2011 kell 4:25

Kopsakas tagatisraha hoiab petturid kütuseturult eemal

Eelmisel nädalal astusid poolsada väiketanklat vastu aprillist jõustada tahetavale 100 000 euro suurusele tagatisrahanõudele.

Pöördumises riigikogu ja valitsusliikmete poole tõid nad hulganisti põhjendusid, miks sellist nõuet kehtestada ei tohiks, aga kokkuvõtlikult – sellise raha väljakäimine on väikeettevõtete jaoks elu ja surma küsimus.

Äripäev pooldab tagatisrahanõuet. See on mõjuv vahend, aitab reaalselt vähendada kütuseturul toimuvaid käibe- ja aktsiisimaksupettusi. Iseasi on, kuidas ja kellele kui suurt summat tagatisrahaks määrata, nii et ka väikeettevõtted ellu jääksid, töökohad maal säiliksid ning riik seadustega kehtestatud maksud kätte saaks.

Tundubki, et riigikogu rahanduskomisjon ei ole vedelkütuste seaduse ja teiste sellega seonduvate seaduste muudatuseelnõu koostades küsimuse kõiki külgi põhjalikult kaalunud. Seega toimetuse meelest ei tohi seaduse vastuvõtmisega kiirustada.

Maksuametile jäägu ühemõttelised juhised. Kindlasti tuleb eelnõus muuta sätet, mis lubab maksu- ja tolliametil oma äranägemise järgi suurendada tagatissummat, kui ettevõtte eeldatav käibemaksukohustus ületab 100 000 eurot ning kui on risk, et käibemaks jääb tasumata.

Eelmisel aastal oli palju pahandust just sellega, et maksuameti otsustada oli, kellelt tagatist nõuda, maksuamet lubas küll arvestada ettevõtete senist maksekäitumist, aga määras tagatisraha ikkagi kõigile ühtviisi. Maksuametile jäägu selged reeglid. Liiati võib rahalisi kohustusi nii ettevõtetele kui eraisikutele panna vaid seadusega. Sellele seigale on juhtinud tähelepanu nii juristid kui mitmed ministrid.

Õliliit jagaks kõik kütusefirmad kaheks kategooriaks. Esimesse kuuluksid ainult siseturul tegutsevad ettevõtted, kelle jaoks võiks tagatis olla 100 000 eurot, teise kütuse maaletoojad, kelle tagatisraha võiks olla miljon eurot. Majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ettepanek on sarnane – väikefirmadele 100 000 eurot, suurtele miljon.

Alexela Oili omanik Oleg Ossinovski aga tahaks, et tagatisraha suurus oleks miljon eurot kõigile kütusefirmadele – kütuseturg on tema sõnul suurtele tegijatele ja rahata turule tulija on suli. Väiketanklad peavad petturiteks hoopis suuri tegijaid ning pakkusid pöördumises uute piirangute kehtestamist aktsiisiladudest ostjaile ja müüjaile.

On veel üks võimalus. Vaidluse lõpetamiseks, kes on suli ja kes mitte, pakub Äripäev omalt poolt lahenduse: tagatisrahaks miljon krooni kütuse maaletoojaile ja hulgimüüjaile ning väiketanklatele tagatisenõue ei laieneks, kui nood ostavad kütust siin registreeritud ja tagatisraha maksnud kütusefirmalt.

Selle miinuseks on konkurentsi vähenemine ja võimalik kütuse hinna tõus (suurem tagatisraha toob selle nagunii kaasa), aga jääks ära libafirmade ühe-kahe kütusetsisterniga pidev Eesti, Läti ja Leedu vahet seerimine ning maksude eest ära sõitmine.

Õliliidu ja Juhan Partsi ettepanekuid tasub samuti kaaluda. Pankade kõrval võiksid väikefirmadele tagatise saamiseks appi tulla ka näiteks kindlustusseltsid. Ei tasu unustada, et tegemist on ühekordse summaga ja see on tagatiseks ka firmale endale. Juhuks, kui riigimaksudeks mingil hetkel raha napib.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum