Artikkel
 • Kuula

  Ekspert vastab: mida teada, kui asud tööd otsima?

  Kust alustada töö otsimist, mida tähele panna ning kuidas lisada ise töökuulutusi? Sellest ja muust räägime Eesti Töötukassa tööandjate teenuste osakonna peaspetsialist-sisekoolitaja Ragnar Lindega.

  Kuidas teha algust?
  Tööandjad kasutavad töökuulutuste avaldamiseks ja töötajate leidmiseks erinevaid töövahendusportaale. Kindlasti tasub silm peal hoida Eesti Töötukassa kodulehel ja vaadata töötukassa töö­vahendusportaali pakkumisi. Tööpakkumisi saab vaadata iga huviline ja selleks ei pea looma endale kontot või e- töötukassasse sisenema. Kui on aga soov tegeleda aktiivselt töö otsimisega ning kandideerimisega, siis on e-töötukassa selleks väravaks, kust alustada.
  E-töötukassas on võimalik luua endale CV ja valitud ametikohtadele kandideerida. Kui sul on CV varasemast juba olemas, siis loomulikult saad ka selle käiku lasta. Kui tunned, et vajad tööotsingutel rohkem abi, siis pakub töötu­kassa sulle võimalust suhelda isikliku nõustajaga.
  Paljud tööandjad on valmis pakkuma ka väljaõpet kohapeal – selliseid töökohti on praegu lausa 1100. “See on hea võimalus asuda tööle ametikohale, mis pakub huvi, aga senine kandideerimine on jäänud töökogemuse puudumise taha,” ütleb Linde.
  Kuidas tööportaali kõige paremini kasu­tada?
  Töötukassa kodulehel saad otsida tööpakkumisi näiteks ametinimetuse, töö asukoha või keeleoskuse järgi. “E-töötukassasse saad lisada oma kontole ka info, millised ametid eelkõige huvi pakuvad – siis oskab infosüsteem toetada sobivate pakkumiste leidmisel, saates sulle teateid e-posti peale,” selgitab Linde. “Nii saad pakkumised ühest kohast mugavalt kätte ning huvi korral on võimalik kandideerida paari klikiga.”
  Mis on veel töötukassa tööpakkumiste eripäraks? Nimelt on seal kõigi pakkumiste juures ka töötasu. See võib tööandja soovil olla avalikus vaates küll varjatud, aga taustal otsib süsteem tööle soovija sisestatud palganumbri järgi talle sobivad pakkumised välja ning edastab need siis e-kirja teel.
  Kuidas tööle kandideerida ja kuidas tööpakkumisi lisada?
  Tööle kandideerimiseks tuleb esmalt e-töötukassasse sisse logida. Sobiva pakkumise vaates on paremal üleval nupp “Kandideeri”. Nupule klikates avaneb vaade, kuhu saab jätta lühikese motivatsioonikirja, miks just sina sellele tööle sobid. Soovi korral võib kaaskirja lisada eraldi failina.
  Kandideerimiseks peab olema portaali loodud ka CV – seda on seal väga mugav teha, sest andmed (nt töökogemu­se ja hariduse) saad laadida alla ka registritest ehk täita CVd auto­maatselt.
  Töötukassa töövahendusportaalis saavad loomulikult toimetada ka tööandjad. Et oma töökuulutus lisada, tuleb esimese sammuna avada tööpakkumiste vaade. Tööpakkumise vormis on erinevad lahtrid mis tuleb ära täita. Sealsamas on juures ka info, mida tööotsijad tööpakkumiste puhul oluliseks peavad ja mida tasub tööpakkumises täpsemalt välja tuua. “Põhjaliku infoga ülevaatlik tööpakkumine annab pakutavast töökohast parema ülevaate ja aitab kaasa sobiva töötaja leidmisel,” selgitab Linde.
  Soovi korral on võimalus tõlkida tööpakkumine erinevatesse keeltesse ja tööandja saab samas kohas tutvuda ka sobivate kandidaatidega.
  Nii nagu tööd otsivad inimesed saavad e-töötukassas pöörduda nõustaja poole, kes aitab sobiva töö leidmisel, on tööandjatele toeks tööandjate konsultandid, kellelt head nõu küsida – kõik vajalikud kontaktid leiab töötukassa kodulehelt.

  Töötukassa koostööpartner: meie fookus on töötajatel!

  Ülemaailmne teadmistepõhine tootmisettevõte HANZA moderniseerib ja tõhustab töötlevat tööstust, tehes seda keskkonnasõbralikult. Kuidas arendada koostööd töötukassaga ja miks on oluline väärtustada kõiki töötajaid? Sellest rääkisime OÜ HANZA SSC Tartu personalijuhi Marika Maschoroviga.
  Ettevõte asutati 2008. aastal ning 2022. aastal ületas selle käive 3,5 miljardit Rootsi krooni. Ettevõttel on kuus tootmisklastrit: Rootsi, Soome, Saksamaa, Baltikum, Kesk-Euroopa ja Hiina. HANZA klientide hulka kuuluvad juhtivad ettevõtted nagu 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Saab, Sandvik, Siemens ja Tomra.
  Töötaja heaolu kui investeering
  “Meie ettevõte on suunanud oma fookuse just töötajatele. Oleme planeerinud oma tegevusi projekti “Great place to work” raames ehk siis me ei käsitle/vaatle oma töötajaid kui pelgalt inimressurssi, vaid kui investeeringut,” räägib Maschorov.
  Selle eesmärgiks on muuta HANZA ettevõtteks, kus inimesed ei tööta ainult sissetuleku pärast, vaid väärtustavad ka töökeskkonda ja selle positiivset õhkkonda.
  “Sellise tulemuseni saame jõuda ainult koos, see tähendab kaasates kõiki oma meeskonnaliikmeid, parandades kommunikatsiooni ja arvestades oma töötajate soove ning arendades nende oskusi,” sõnab Maschorov.
  Töötukassaga on tehtud koostööd eri vormides ja ühe hea variandina toob Maschorov välja HANZA karjääripäevad ja koolitustoetused. Karjääripäevadel tutvustatakse ettevõttes kohapeal konkreetseid erialasid ja tehakse tuur töökeskkonnas. Pärast seda saab huvitatud inimene kohe enda CV esitada ning seejärel võetakse juba kandidaatidega otse ühendust.
  Koolitusprojektid on olulised, sest koolitused on Eestis üsna kallid ning töötukassa kaudu on olnud võimalik toetusi taotleda ja seeläbi oleme saanud ajakohastada töötust näiteks IT valdkonnas.
  Kuidas koostööd töötukassaga veelgi arendada?
  Maschorov toob välja ühe lihtsa asja, mille järele on vajadust tundnud: et tööotsijatele suunatud ja töötukassa poolt finantseeritud koolitused oleksid kooskõlas tööturu vajadustega.
  Sellest aastast kehtima hakanud tööhõiveprogrammi raames rahastabki töötukassa eelkõige koolitusi, mis annavad tööle asumiseks või töötamiseks vajalikud üld- või ametioskused, arvestatakse tööturu nõudmistega. Töötutele pakutavate koolituste loetelu paneb töötukassa kokku koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumiga, ja seal arvestatakse:
  • OSKA tööjõuvajaduse uuringuid;
  • riigi strateegilisi ja valdkondlikke arengukavasid;
  • tööjõuvajaduse statistikat.
  Töötukassa eesmärk on aidata leida inimestel töö, ja kui selleks on vaja õppida uued oskused, on sobivaks teenuseks koolitus. Tööturukoolituse maht on vähemalt 26 akadeemilist tundi ning rahastatakse vaid neid koolitusi, mis lõpevad eksamiga – et koolitusel oleks ka kindel tulemus.
  Koolituste loetelu uuendatakse kord aastas, ning see valmis koostöös Eesti Töötukassa, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös.
  Võimalus ettevõttesiseseks koolituseks
  “Teine teema, kuhu me hea meelega töötukassat kaasaks, on erialase kvalifikatsiooni koolitus ettevõttes. Jõuame eelmise teema juurde tagasi: kui töö­turul ei ole meie jaoks vajalike oskus­tega inimesi, koolidest neid ka ei tule, sest noored ei lähe seda eriala õppima, siis jääb üle korraldada koolitus enda majas koostöös näiteks töötukassa ja kutsehariduskooliga,” kirjeldab Maschorov.
  Nii saaks pakkuda nii noortele kui ka kõikidele teistele tööotsijatele võimalust omandada eriala otse ettevõttes selliselt, et kutsehariduskool tagab teooria ja ettevõte võtab enda kanda praktika. Loomulikult nõuab selline protsess lisaressursse, mille saamiseks vajaks ettevõte abi töötukassalt.
  HANZA plaan on aga jätkata töötukassaga aktiivset koostööd ning sooviks korraldada ka projekte, et tutvustada Eesti töövõimalusi teistes Euroopa Liidu riikides.

  Eesti aitab Ukrainal tööturgu üles ehitada

  Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), Eesti Töötukassa ja Ukraina riiklik tööturuasutus (SES) hakkavad üles ehitama ja ajakohastama Ukraina tööturgu. Kuna Euroopa Liit on otsustanud avada liitumisläbirääkimised Ukrainaga, siis tuleb Ukrainal viia oma seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu seadustega, nii ongi tekkinud vajadus õppida Eesti kogemustest.

  Projekti raames külastavad Eesti Töötukassa inimesed maist oktoobrini Ukrainat ja vastupidi ning õppepäevade jooksul on kavas aidata üles ehitada infosüsteeme, õpetada töövõime hindamise protsessi, töötute nõustamist jne.

  Aprilli alguses kohtusid asutuste juhid, et rääkida ukrainlaste soovidest ja vajadustest.

  Ukraina riikliku tööturuasutuse direktori Yuliya Zhovtyaki sõnul on töövõime hindamise metoodika ja vähenenud töövõimega inimeste tööturule aitamine Ukrainale eriti tähtsad. “Meil on hea meel, et Eesti on selles projektis meie partner, kes aitab Ukrainas uusi algatusi läbi viia. SESi jaoks on eriti oluline koostöö töövõime hindamisel ja infosüsteemide rakendamisel,” ütles Zhovtyak.

  Ukraina riiklik tööturuasutus on Eesti Töötukassa ülesannete ja toimimismude­liga tuttav ning leidis, et neil on Eestilt õppida ja õpitut üle võtta, et sõja lõppedes saaks Ukraina liikuda Euroopa Liidu poole.

  Meelis Paavel, Eesti Töötukassa juhatuse esimees, sõnas, et aastaid tagasi oli Eesti õpipoisi rollis ja hea meel on nüüd aidata teisi. “Fookusesse võetud valdkonnad kajastavad meie püüdlusi Ukrainat abistada vajalike uuenduste läbiviimisel ning annab mõlemale riigile võimaluse üksteiselt õppida, et edendada tööturu toimimist,” ütles Paavel.

  ESTDEVi tegevjuht Klen Jäärats sõnas, et Eestil on olemas Ukrainale vajalik kogemus. “ESTDEVi kui arengukoostöö keskuse eesmärk ongi sääraste projektide käivitamine ja rahastamine, leides Eestist parimad eksperdid ja asutused, kellel on värske ja Ukraina kontekstis relevantne reformikogemus Euroopa Liiduga liitumise perioodist,” ütles Jäärats.

  Poole aasta jooksul toimub 17 seminari- ja õppepäeva, millest 14 toimub Kiievis ja 3 Tallinnas. Kogemusi ja teadmisi jagab üle 20 Eesti Töötukassa spetsialisti, lisaks kaasatakse organisatsiooniväliseid eksperte.

 • Hetkel kuum
Euroopa patendiameti president: meil on põhjust tähistada leiutajate läbimurret
Aasta tagasi kasutusele võetud Euroopa ühtne patendisüsteem on näidanud, et kui Euroopa ühendab jõud, siis suudab ta terves maailmas edukalt konkureerida, kirjutab Euroopa patendiameti president António Campinos.
Aasta tagasi kasutusele võetud Euroopa ühtne patendisüsteem on näidanud, et kui Euroopa ühendab jõud, siis suudab ta terves maailmas edukalt konkureerida, kirjutab Euroopa patendiameti president António Campinos.
Elon Musk võitis Tesla aktsionäride toetuse ning säilitab rekordilise palga
Tesla aktsionärid kiitsid taaskord heaks palgapaketid, millega ettevõtte tegevjuht Elon Musk säilitab rekordilise palga, vahendas Yahoo Finance.
Tesla aktsionärid kiitsid taaskord heaks palgapaketid, millega ettevõtte tegevjuht Elon Musk säilitab rekordilise palga, vahendas Yahoo Finance.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väikeettevõtjate esindaja loodab kliimaministeeriumile
“Vaadates kliimaseaduse eelnõu olen väga murelik, kuna see suurendab halduskoormust,” rääkis väikeettevõtteid koondava EVEA president Ille Nakurt-Murumaa hommikuprogrammi intervjuus.
“Vaadates kliimaseaduse eelnõu olen väga murelik, kuna see suurendab halduskoormust,” rääkis väikeettevõtteid koondava EVEA president Ille Nakurt-Murumaa hommikuprogrammi intervjuus.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Adam Granti soovitused petturi sündroomist vabanemiseks
Kas ka sulle tundub, et oled oma töös ebapädev ja kohe on saabumas hetk, kus sind paljastatakse? Ameerika juhtimispsühholoog ja menukite autor Adam Grant räägib, et petturi sündroomist tuleks hoopis mõelda kui varjatud potentsiaali märgist: sulle tundub, et teised inimesed hindavad sind üle, aga palju tõenäolisemalt sa hoopis alahindad iseennast.
Kas ka sulle tundub, et oled oma töös ebapädev ja kohe on saabumas hetk, kus sind paljastatakse? Ameerika juhtimispsühholoog ja menukite autor Adam Grant räägib, et petturi sündroomist tuleks hoopis mõelda kui varjatud potentsiaali märgist: sulle tundub, et teised inimesed hindavad sind üle, aga palju tõenäolisemalt sa hoopis alahindad iseennast.
Veskimägi: aastal 2030 võiks Eesti kaitsetööstuse käive olla miljard
2030. aastal võiks Eesti kaitsetööstuse käive olla 1 miljard, kuid juba sel aastal on sektori käive rekordiline, rääkis 2C Venturesi partneri Taavi Veskimägi, kes on ka kaitsetööstuse liidu nõukogu esimees.
2030. aastal võiks Eesti kaitsetööstuse käive olla 1 miljard, kuid juba sel aastal on sektori käive rekordiline, rääkis 2C Venturesi partneri Taavi Veskimägi, kes on ka kaitsetööstuse liidu nõukogu esimees.
EL kehtestab Hiina elektriautodele kaitsetollid
Euroopa Liit kehtestab Hiina elektriautodele juulist täiendava tollimaksu, mis suurema osa tootjate puhul küündib 38,1 protsendini auto hinnast.
Euroopa Liit kehtestab Hiina elektriautodele juulist täiendava tollimaksu, mis suurema osa tootjate puhul küündib 38,1 protsendini auto hinnast.
Soome laskemoonatootja ehitab uue tehase
Soome kaitsetööstusfirma Nammo sõlmis uue tehase ehitamise eellepingu omavalitsustele kuuluva kinnisvaraarendusfirmaga, kirjutas Kauppalehti.
Soome kaitsetööstusfirma Nammo sõlmis uue tehase ehitamise eellepingu omavalitsustele kuuluva kinnisvaraarendusfirmaga, kirjutas Kauppalehti.
G7 annab Ukrainale Vene külmutatud varade intresside tagatisel 50 miljardit laenu Tsahkna: aeg on liikuda ka varade enda juurde
Maailma suurriikide G7 kohtumisel lepiti kokku viis, kuidas saaks Ukraina toetamiseks kasutada ära Vene külmutatud varasid.
Maailma suurriikide G7 kohtumisel lepiti kokku viis, kuidas saaks Ukraina toetamiseks kasutada ära Vene külmutatud varasid.