4. veebruar 1996 kell 22:00

Mil viisil ennast tööandjale pakkuda?

Kogenud personalivalija teab, et head kandidaadid valdavad hästi seda, mida konkursil hinnatakse. Alljärgnev on mõeldud neile kandidaatidele, kel puudub personalivaliku konkursside kogemus, kuid kelle sihiks on elus midagi saavutada ja kes soovivad personalivaliku tihedast sõelast võitjana väljuda. Arvatavasti leiab alljärgnevast olulist ka tööpakkuja.

Et saada soovitud tööpakkumist, tuleb selleks valmistuda: lähtuda eneseanalüüsi tulemustest ning kasutada maksimaalselt võimalusi, mida pakuvad taotluskiri, elulookirjelduse lühivorm (CV), ankeet, soovitused ja intervjuu.

Keskenduma peaks neist igaühele, sest ebaedu kasvõi ühes etapis võib põhjustada pettumuse.

Enne, kui lähete tutvuma tööpakkujaga, võtke ette järgmised sammud:

-- helistage ette, et saada infot avalduse esitamise ja töövestluse kohta (mõelge täpselt, kuidas ennast telefonis tutvustada, millist infot enda kohta anda ja mida vastu küsida);

-- valige sobiv aeg. Pole mõtet astuda kontorisse hetkel, kui vajalikel inimestel pole võimalik teiega tegeleda. Üritage kohale minna ajal, kui vastavate volitustega inimesel on aega teiega rääkida;

-- riietuge sobivalt. Tööandja on huvitatud töötajate välimusest, sest see mõjutab ka nende äritegevust. Kandke selliseid rõivaid, nagu näete kandvat ettevõtte töötajaid (kes teevad tööd, mis teid huvitab);

-- tervitage sundimatult, asjalikult ja täpselt läbimõeldud sõnastuses;

-- esitage oma taotluskiri, CV (ja vajadusel ka soovitused) ümbrikusse panduda. Tööpakkuja loob teist endale esmamulje, milles on olulisel kohal ka korrektsus ja oskus sundimatult käituda.

Taotluskirja põhieesmärk on saavutada pääs vestlusele. Taotluskirjas (ehk sooviavalduses) tuuakse ära töösoovi põhjendus. See peab vastama järgmistele tingimustele:

-- adresseeritud nimeliselt organisatsiooni juhile;

-- viisakas;

-- pilkupüüdev;

-- hästi loetav, lühike ja konkreetne;

-- argumentides veenev.

Taotluskiri peab justkui ütlema: «Ma olen parim kandidaat. Minuga võiks lähemalt tutvuda.»

Taotluskiri on teie visiitkaart, esmatutvustus tööpakkujale.

Ärge unustage, et teie taotluskiri on üks paljude seast!

Et soovitud eesmärki saavutada, tasub taotluse läbimõtlemisele aega kulutada. Taotluskiri peab olema vormistatud laitmatult ja jätma viimistletud mulje. Ekslik on loota, et teised teie eest viimistlustöö ära teevad. Taotluskiri peab olema meeldejääv. Seal peab olema midagi teist, mis köidab hindajate pilku, tundub neile (mitte ainult teile) huvitav ja jääb meelde.

Tooge esile eelkõige see, miks teie võiksite olla firmale kasulik, olge tagasihoidlikum selle sõnastamisel, mida te omalt poolt soovite. Taotluskirjale tuleb kindlasti lisada CV.

Kasulik on lisada ka foto (selle järgi ei hinnata teie välimust, vaid foto abil jääte te paremini otsustajaile meelde).

Elulookirjeldus, kui see on kirjutatud lühivormis ja sisaldab peamiselt haridus- ja töökäiku, kannab traditsiooniliselt nimetust curriculum vitae. Viimatinimetatu on Eestis märksa sagedamini levinud kui põhjalik elulookirjeldus. CV on soovitatav kirjutada kronoloogilises (ajalises) järgnevuses.

Soovituskirja eesmärk on kinnitada oma sobivust ja suurendada oma usaldusväärsust tööandjate silmis. Soovituskirja võiks kirjutada inimene, kes teid hästi tunneb ja oskab teid tööasjus soovitada, pidades ka silmas antud konkreetset tööpakkumist.

Oma eesmärgi saavutate kindlamini kui esitate rohkem kui kaks soovitust.

Sageli palutakse teil enne töölevõtuintervjuud täita töölevõtuankeet. Ankeedi põhjal on võimalik kandidaate omavahel paremini võrrelda.

Ankeediküsimuste eesmärk on saada vastused nendele teemadele, mis ennustavad kohataotleja tööedukust suurima tõenäosusega.

Hetkel kuum