12. juuni 1996 kell 22:00

Riigiettevõtted hoiduvad omanikutulu tasumisest

Üheks omanikutulu vaeglaekumise põhjuseks on valitsuse kehtestatud korra eiramine, oli Meri kindel.

Rahandusministeerium selgitab riigi omanikutulu planeeritust väiksemat laekumist riigiettevõtete kasumi vähenemisega ja riigi omanduses olnud ettevõtete erastamisega.

Eelmisel aastal pidid riigiettevõtted tasuma omanikutuluna 20 protsenti oma kasumist. Riigieelarvesse laekus riigi omanikutuluna ainult 65 protsenti kavandatust.

Omanikutulu suuruse määrab kindlaks ja muudab valitsus. Eelmise aasta märtsis otsustas valitsus, et ministeeriumid peavad omanikutulu põhjusteta riigieelarvesse kandmata jätmises süüdiolevate ettevõtete haldusnõukogude ja juhatuste liikmed tagasi kutsuma ja nende ettevõtete tegevdirektorid vabastama.

Meri sõnul pole riigikontrollil andmeid, et selliseid mõjutusvahendeid oleks rakendatud.

Riigikontrolli hinnangul lõpetasid riigi omanduses olevad ettevõtted eelmise aasta suhteliselt heade majandusnäitajatega või omasid kogu aasta jooksul normaalset tööd kindlustavat finantsseisu.

RE Eesti Põlevkivi eelmise aasta puhaskasum oli 54,9 miljonit krooni, võlgnevus riigimaksude osas intresse arvestamata 49,6 miljonit krooni. RE Tallinna Sadam puhaskasum oli 52,2 miljonit ja maksuvõlg 18,3 miljonit krooni, RE-l Eesti Energia vastavalt 15,9 miljonit ja 49,6 miljonit krooni. RASi Eesti Metallieksport puhaskasum oli 40,3 miljonit krooni.

Suurematest riigiettevõtetest töötasid riigikontrolli andmetel eelmisel aastal kahjumiga ja olid pankrotiohus RE Eesti Kütus, RAS Estonian Air ja RAS Silmet.

Majandusministeeriumi andmetel pankrotistus 1995. aastal seitse riigile kuulunud ettevõtet.

Hetkel kuum