25. september 1996 kell 22:00

Kontroll Baltimaade piiridel tuleb ära kaotada

Meie lõunanaabrid sulgesid eelmise nädala lõpus rahapuuduse tõttu Eesti-Läti piiril asuva Lilli/Ugurini piiripunkti. Eesti valitsus peaks lätlaste rahamure leevendamiseks tegema Lätile ja Leedule ettepaneku muuta Balti riikide vaheline piiriületus võimalikult liberaalseks ja kaotada piirikontroll.

Äripäeva arvates ei ole kuidagi põhjendatud need raskused, millega peavad Balti riikide vahelist piiri ületavad inimesed päevast-päeva kokku puutuma.

Kolme väikeriigi omavahelise piiri ületamiseks kulub liialt palju aega, sest piiriületamise kiirus sõltub piirivalvuri või tollitöötaja hetkemeeleolust. Selleks, et piirivalvur sinusse hästi suhtuks, on soovitav kergendada oma rahakotti. Lisaks piiriületaja rahakotile väheneb ka kogu seda jama finantseeriva riigi rahakott.

Piirikontrolli kaotamine ja ühtse majandusruumi loomine toob kindlasti kaasa kolme riigi vaheliste kontaktide tihenemise ja aitab kogu regiooni meelitada senisest rohkem investeeringuid. Lääneriigid ei pea Balti riike eraldi õieti mitte millekski. Ühtne majandusruum on aga välisinvestoritele kindlasti palju atraktiivsem. Piiriületuse liberaliseerimine on kasulik ka kolme Balti riigi ettevõtetele, sest märgatavalt suurenevad firmade turustusvõimalused.

Kindlasti aitab piiridel toimuva likvideerimine kaasa ka Via Baltica projekti elluviimisele. Praeguses olukorras pole aga selle idee rakendamine võimalik, sest Balti riikide kaudu Euroopasse minek eeldab suurt kannatlikkust.

Äripäev mõistab, et piirikontrolli kaotamise osas on Balti riikidel väga raske kokkuleppele jõuda. Selle vastu on arvatavasti eelkõige Läti ja Leedu, sest mõlemas riigis on protektsionismi pooldavatel maapoliitikutel suur võim ja tegeldakse aktiivselt siseturu kaitsega.

Kolme riigi vahelise koostöö võimatust näitab ka Balti riikide vahel sõlmitud põllumajandustoodete vabakaubanduslepingu kehtimahakkamise venimine.

Oma suhtumist koostöösse näitasid lätlased sellega, et pärast vabakaubanduslepingu sõlmimist kirjutasid nad oma siseturukaitse eeskirjadesse sisse nõude, mis välistab Eesti ettevõtete võimaluse turustada põllumajandussaadusi ja -tooteid Lätis. Samuti ei võta lätlased tõsiselt hiljuti kahe riigi vahel sõlmitud merepiirilepingut.

Toimetuse arvates pea vad Eesti ja Läti lõpetama mahukate investeeringute tegemise omavahelisele piirile. Selle asemel tuleb suuremat tähelepanu pöörata mõlema riigi piirile Venemaaga.

Praegu on aga välja kujunenud sedasi, et Läti on oma peamised jõud suunanud just Eesti ja Läti vahelise piiri kontrollimisele. Läti-Vene piiri suhtuvad meie lõunanaabrid palju liberaalsemalt. Seegi näitab Läti valitsuse suhtumist kolme Balti riigi koostöösse.

Kui Eesti valitsus ei julge piirikontrolli kaotamise ettepanekuga välja tulla, siis soovitab Äripäev teha Eestil ettepanek luua ühised piiri- ja tollipunktid. Ka selle ettepaneku realiseerimine aitab kulusid kärpida ja piiri ületamist kiirendada.

Hetkel kuum