14. oktoober 1996 kell 22:00

Kas marga kursimuutused tekitavad firmale probleeme?

Kuigi meie firma ostab palju tööks vajaminevaid materjale Soomest, ei ole marga kurss äriajamisel kunagi eriliseks probleemiks olnud.

Püsime oma asjadega nii-öelda balansis, kuna oleme ostupoliitikat suutnud nii ajada, et kursivahedest tingitud finantstulud ja -kulud on enamasti tasakaalus, sõltuvalt sellest, et kord on kurss natuke parem, siis jälle kehvem.

Nii et põhjanaabrite raha kõikumine pole tekitanud meile mingeid finantskahjumeid ja see, kas nad oma raha Euroopaga seovad või mitte, meie tegevuses ei peegeldu, kuigi on selge, et stabiilse marga vastu pole kellelgi midagi.

Spetsiaalselt meil keegi marga kurssi ei jälgi, et materjale odavamalt saada või nii, selles osas on asjad läinud isevoolu teed.

Marga kõrgperioodil on ta olnud ka kauplemise objekt. Äriplaanides on võimalikke riske arvestatud. Me teame materjale, mida ostame ja arvestame seejuures võimalike kursimuutustega mitte ainult Soome marga, vaid ka teiste valuutade puhul. Pakkumiste puhul sätestab müüja tavaliselt ka kursi, millega müüb.

Soome marga konverteerimisel Eesti krooniks või vastupidi kasutame tavaliselt Hansapanga abi.

Firma tegevusest ja rahvusvahelisusest tulenevalt peame selliseid operatsioone sooritama väga palju ja peame siinjuures õigeks usaldada panka, mis peaks praegustes majandustingimustes olema igati normaalne lähenemine.

Ise me firmas marga konverteerimisega otseselt ei tegele, meil on ikkagi teised eesmärgid ja seega puuduvad ka kursimuutuste probleemid, mis võivad rohkem häirida vast valuutaspekulante.

Pank on teinud meile raha konverteerimiseks suurkliendile kohased pakkumised ning me oleme nende pakkumustega loomulikult rahul.

Soome Euroopa valuutavahetusmehhanismiga liitumise tulemusi ei saa praegu keegi veel hinnata, kõige vähem veel meie siin Eestis. Aga kui nad on nõuks võtnud marka stabiilsena hoida, siis ei peaks see meile küll midagi halba tähendama. Kui marga kurss on stabiilne, tuleb vähem ette hinnaüllatusi, mille suhtes Eesti turg kipub tavaliselt valuliselt reageerima.

Hetkel kuum