21. oktoober 1996 kell 22:00

Tshehhi defitsiit ei anna järele

Võimalike meetmetena on arutatud ekspordi ning uurimis- ja arendustegevuse edendamist ning avaliku sektori palgatõusu piiramist, et sel moel ohjeldada augustis 3,7 miljardi dollarini paisunud maksebilansi defitsiiti.

Valitsus möönab vajadust tõsta kodumaiste kaupade konkurentsivõimet ning suurendada eksporti, mida on pärssinud tugev valuuta ning majandusliku aktiivsuse langus riigi peamistel eksporditurgudel.

Abinõude hulgast on kindlalt välja jäetud krooni devalveerimine ning impordi täiendav maksustamine.

Peaminister Vaclav Klausi sõnul ei ole probleemi põhiteguriks krooni tugevus, mistõttu valitsus kavatseb oma fikseeritud vahetuskursi poliitikat jätkata.

Samas soovitakse vältida olukorda, kus palgad tõusevad kiiremini kui töö tootlikkus, ning piirata avaliku sektori palkade tõusu. Tänavu on avaliku sektori palgad tõusnud ligukaudu 20%, edestades esmakordselt nelja aasta jooksul palgatõusu erasektoris.

1997. a eelarves on ette nähtud täiendavad vahendid ekspordi soodustamiseks, Tshehhi kaupade tutvustamisele välismaal kaasatakse edaspidi senisest enam nii välisministeerium kui diplomaatilised esindused. Samuti suurenevad vahendid uurimis- ja arendustegevuse finantseerimiseks, millele seni on kulutatud 1% SKTst.

Loetletud abinõudega loodab valitsus pidurdada defitsiidi kasvu, mis mõne prognoosi järgi võib 1997. a paisuda 8 protsendini SKTst kõrvutatuna 4 protsendiga aastal 1995.

Tshehhi impordib eelkõige kapitalikaupu, eksport suureneb aga aeglasemalt impordist. Aasta esimese kaheksa kuuga suurenes eksport 6,4% ning import 15,2%. Tehnoloogia impordist oodatav efekt kvaliteetsemate kaupade näol ei ole veel realiseerunud. Osalt kirjutatakse see ettevõtete suutmatuse arvele uut tehnoloogiat efektiivselt rakendada. FT-REUTER

Hetkel kuum